PL   |   EN

Zależni od samochodu

Okładka publikacji
Czy jesteśmy gotowi na zmiany w naszej mobilności? - próbują odpowiedzieć na to pytanie autorzy najnowszej publikacji Polskiego Klubu Ekologicznego Okręg Mazowiecki

"Okres najgwałtowniejszego rozwoju indywidualnej motoryzacji to niewątpliwie ostatnie 30 lat. W trakcie transformacji systemowej zaczęliśmy postrzegać własny samochód jako jeden z pozytywnych symboli zachodzących zmian, nowoczesności i wolności. W ramach „doganiania Zachodu” dużo wysiłku włożono w budowę i rozbudowę dróg. Inne obszary mobilności, takie jak kolej i transport autobusowy, zostały zaniedbane. Jednocześnie miasta, w coraz większym stopniu dostosowywane do obecności rosnącej liczby samochodów, stawały się mniej przyjazne dla pieszych i rowerzystów.

Teraz to podejście – postrzeganie samochodu jako podstawowego środka transportu, stawianie go na pierwszym miejscu listy priorytetów m.in. przy planowaniu inwestycji infrastrukturalnych, a także przy planowaniu przestrzennym i organizacji ruchu drogowego w miastach – jest głęboko zakorzenione i trudne do odwrócenia. Nie dostrzegamy problemów związanych z naszą zależnością od samochodów, bo traktujemy ją jako coś normalnego, koszt rozwoju, który musimy ponieść. Godzimy się na to, że w dostosowanym do ich obecności mieście, aby cokolwiek załatwić, musimy wsiąść do auta. Akceptujemy, czasem zgrzytając zębami, takie uciążliwości jak szukanie miejsca do parkowania, korki, spaliny, hałas, awarie. Wiemy również, że użytkowanie samochodu obciąża nasz portfel (choć często nie jesteśmy świadomi całości kosztów), że ma negatywny wpływ na klimat i pociąga za sobą groźne dla zdrowia zanieczyszczenie powietrza oraz spadek bezpieczeństwa, szczególnie widoczny tam, gdzie szerokie drogi z szybkim ruchem przecinają tereny mieszkalne. Nadal jednak nie dostrzegamy alternatyw, choć one istnieją i są w zasięgu naszych możliwości.

Ostatnie lata przyniosły pewne pozytywne zmiany. Władze miast, szczególnie tych większych, zaczęły wkładać więcej wysiłku w rozwój sprawnego, czystego i komfortowego transportu publicznego, ścieżek rowerowych i systemów roweru miejskiego. Nadal jesteśmy jednak na początku drogi do zrównoważonej mobilności."

To fragment wstępu Urszuli Stefanowicz do publikacji, w której znajdziemy ciekawe artykuły wielu autorów na wiele różnych tematów, m.in. o szkodliwości spalin samochodowych, psychologii posiadania samochodu, całkowitych kosztach jego użytkowania, obawom wobec elekromobilności i innych. Artykuły są napisane w sposób łatwy w odbiorze. Zapraszamy do lektury.

http://www.pkeom.pl/uploads/Aktualnosci_2021/Zalezni_od_samochodu_raport_PKEOM_20102021.pdf

Tagi

Stworzone przez allblue.pl