PL   |   EN
Webinar o Europejskim Zielonym Ładzie
23 maj 2024

Webinar o Europejskim Zielonym Ładzie

Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć (PZS) zaprasza już jutro 24.05 na webinar poświęcony Europejskiemu Zielonemu Ładowi.
Zgłoś się do PLGBC Green Building Awards 2024
20 maj 2024

Zgłoś się do PLGBC Green Building Awards 2024

PLGBC Green Building Awards to otwarty, bezpłatny i jednoetapowy konkurs dla wszystkich zainteresowanych twórczą transformacją przestrzeni miejskiej w duchu zrównoważonego rozwoju.
14 maja, 10:30, debata Węgiel nie jest sexy
13 maj 2024

14 maja, 10:30, debata "Węgiel nie jest sexy"

Debata on-line: „Węgiel nie jest sexy” Kiedy? 14 maja 2024, godz. 10:30 - 12:00
Kim jest typowy polski rolnik?
10 maj 2024

Kim jest typowy polski rolnik?

Polskie rolnictwo to fascynujący temat, nierzadko otoczony mitologią lub uprzedzeniami, zwłaszcza przez tych, którzy żyją z dala od wsi. Patrząc na obecne protesty, możemy dostrzec, że najbardziej widocznymi i głośnymi postaciami są często ci, którzy reprezentują przemysłowe rolnictwo wielkotowarowe. To zaskakujące, biorąc pod uwagę, że tego typu gospodarstwa stanowią niewielki odsetek wśród polskich rolników.
Energetyzując Europę Środkowo-Wschodnią
02 maj 2024

Energetyzując Europę Środkowo-Wschodnią

Kraje Europy Środkowej i Wschodniej realizują ambitne cele w zakresie odnawialnych źródeł energii, ale nie wykorzystują jeszcze swojego potencjału. Szczyt Inicjatywy Trójmorza jest okazją do zapewnienia taniego, niezawodnego i wzajemnie powiązanego systemu czystej energii.
Raport: Przemysł 4.0 wobec wyzwania śladu węglowego w produkcji
24 kwiecień 2024

Raport: Przemysł 4.0 wobec wyzwania śladu węglowego w produkcji

Pierwsza rewolucja przemysłowa, zapoczątkowana w XIX wiecznej Wielkiej Brytanii, oznaczała początek epoki, która odmieniła oblicze ludzkiego życia. Od momentu wynalezienia maszyny parowej przez Jamesa Watta, ludzkość zaczęła zmierzać w kierunku przemysłowego przełomu, który wydłużył czas trwania życia, poprawił jakość bytu, i zainicjował procesy emancypacyjne.
Rewizja Krajowego Planu Odbudowy  podsumowanie warsztatu
07 kwiecień 2024

Rewizja Krajowego Planu Odbudowy – podsumowanie warsztatu

W dniu 27 marca br. Polska Zielona Sieć oraz Instytut Reform przeprowadziły wspólnie warsztat pt. „Rewizja Krajowego Planu Odbudowy”. Celem i tematem warsztatu było omówienie zmian w KPO zaproponowanych kilka dni temu przez polskie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.
O mięsie i pestycydach w rolnictwie
04 kwiecień 2024

O mięsie i pestycydach w rolnictwie

Chów i hodowla zwierząt jest źródłem emisji znacznej ilości gazów cieplarnianych. Bez zmian w rolnictwie nie osiągniemy neutralności klimatycznej.
Bezpieczeństwo i suwerenność żywnościowa  apel do samorządów
02 kwiecień 2024

Bezpieczeństwo i suwerenność żywnościowa – apel do samorządów

Instytut Spraw Publicznych (ISP) zaapelował o włączenie suwerenności żywnościowej do strategii rozwoju samorządów jako kluczowego elementu ochrony klimatu oraz adaptacji do zachodzących w nim zmian. Zdaniem ISP ważne jest również rozpoczęcie dyskusji o warunkach infrastrukturalnych i finansowych umożliwiających jej realizację. 
Niech zanieczyszczający płacą: Jak opodatkować nadmierny ślad ekologiczny
28 marzec 2024

Niech zanieczyszczający płacą: Jak opodatkować nadmierny ślad ekologiczny

Progresywne opodatkowanie środowiskowe ma kluczowe znaczenie dla postępów w transformacji ekologicznej, a także dla sprawiedliwości społecznej i gospodarczej.
Koniec Zielonego Ładu nie rozwiąże problemów polskiego rolnictwa
26 marzec 2024

Koniec Zielonego Ładu nie rozwiąże problemów polskiego rolnictwa

W polskim rolnictwie wciąż wrze. Głównymi postulatami rolników są embargo na import produktów rolnych z Ukrainy oraz rezygnacja z zapisów Europejskiego Zielonego Ładu (EZŁ). Realną przyczyną protestów jest jednak pogarszająca się rentowność polskiego rolnictwa.
Zielona rewolucja. Podsumowanie Kongresu
25 marzec 2024

Zielona rewolucja. Podsumowanie Kongresu

W dniach 19 i 20 marca 2024 roku odbył się Polski Kongres Klimatyczny i Central Northern European Climate Summit, międzynarodowe spotkanie ekspertów w dziedzinie zrównoważonego rozwoju i innowacyjnych technologii, przedstawicieli organów administracji centralnej oraz agend międzynarodowych, reprezentantów miast z Polski i zagranicy, przedstawicieli ambasad, delegatów biznesu i jego otoczenia oraz organizacji pozarządowych, ekspertów, naukowców i dziennikarzy.
Łącząc siły dla zrównoważonej przyszłości - zapowiedź Polskiego Kongresu Klimatycznego 2024
19 marzec 2024

Łącząc siły dla zrównoważonej przyszłości - zapowiedź Polskiego Kongresu Klimatycznego 2024

Wielkie wyzwania wymagają wielkich odpowiedzi. W dniach 19-20 marca 2024 roku, stolica Polski stanie się epicentrum europejskich dyskusji na temat klimatu i energii podczas Polskiego Kongresu Klimatycznego i Central Northern European Climate Summit w Warszawie.
Fitfor55 a konkurencyjność polskiej gospodarki
15 marzec 2024

Fitfor55 a konkurencyjność polskiej gospodarki

Czy wdrożenie Fit for 55 może ograniczyć konkurencyjność polskiej i unijnej gospodarki?
Rynek Inteligentnych Miast
12 marzec 2024

Rynek Inteligentnych Miast

19 marca podczas Polskiego Kongresu Klimatycznego, przedstawiciele samorządów, które szukają nowych możliwości rozwoju i wykorzystania ich pełnego potencjału, poznają ofertę bezpłatnego wsparcia w ramach Rynku Inteligentnych Miast (Smart Cities Marketplace).
Polityka klimatyczna jest przemyślana finansowo
08 marzec 2024

Polityka klimatyczna jest przemyślana finansowo

Według raportu banku PEKAO SA z grudnia roku 2021 łącznie koszty polityki klimatycznej dla okresu 2021-2030 w wariancie 40% redukcji emisji wyniosą 338 mld EUR, w wariancie 55% redukcji 527,5 mld EUR.
Zielona transformacja polskiego rolnictwa - publikacja Instytutu Spraw Publicznych
05 marzec 2024

Zielona transformacja polskiego rolnictwa - publikacja Instytutu Spraw Publicznych

Badania jakościowe i ilościowe przeprowadzone wśród rolników jednoznacznie pokazują, że sytuacja polskiego rolnictwa jest trudna. Problem rosnących kosztów, nieprzewidywalność i niestabilność cen produktów rolnych, kryzys zbożowy oraz napływ produktów rolnych z Ukrainy to najczęściej wymieniane przez badanych trudności.
Ekologiczny Janosik
04 marzec 2024

Ekologiczny Janosik

Janosik, czyli polski Robin Hood – ten, który zabierał bogatym, a dawał biednym. A gdyby tak zabierał tym, co szkodzą środowisku, a oddawał tym, którzy go chronią?
Stworzone przez allblue.pl