PL   |   EN

Apel do Ministerstwa Klimatu i Środowiska o stworzenie pola dla konstruktywnego dialogu wokół aktualizacji KPEiK

Apel do Ministerstwa Klimatu i Środowiska o stworzenie pola dla konstruktywnego dialogu wokół aktualizacji KPEiK
źródło : pixabay.com
Aktualizacja Krajowego Planu na rzecz Energii i Klimatu (KPEiK) ma kluczowe znaczenie w obliczu przyspieszającej dekarbonizacji gospodarki i konieczności dostosowania kraju do wyzwań przyszłości.

W ramach prekonsultacji KPEiK zakończonych 30 czerwca 2023 r. organizacje pozarządowe wyraziły swoje uwagi dotyczące transformacji poszczególnych sektorów gospodarki i przekrojowych wyzwań. Należy podkreślić, że transformacja energetyczna jest procesem kompleksowym i wielowymiarowym. Perspektywy prezentowane przez organizacje pozarządowe odzwierciedlają tę złożoność i konieczność uwzględnienia różnorodnych aspektów sektorowych i społeczno-gospodarczych.

Prekonsultacje w obecnej formie są krokiem w dobrą stronę, jednak nie wykorzystują pełnego potencjału dialogu ze społeczeństwem obywatelskim. Formularz online udostępniony przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska nie zapewnia wystarczającego miejsca na zgłaszanie uwag wykraczających poza zdefiniowany katalog haseł, a krótki okres zbierania uwag jest utrudnieniem dla udzielenia wyczerpujących odpowiedzi przez wszystkich zainteresowanych.

W związku z tym, apelujemy do Ministerstwa Klimatu i Środowiska o uruchomienie transparentnego, otwartego i ustrukturyzowanego dialogu w ramach dalszych prac nad aktualizacją KPEiK. Istnieje wiele metod pozwalających na prowadzenie takiego dialogu, takich jak spotkania konsultacyjne, grupy robocze czy panele obywatelskie.

Pozostajemy gotowi do zaangażowania w proces tworzenia nowej strategii na miarę wyzwań klimatyczno-energetycznych stojących przed Polską.

Sygnatariusze:

Fundacja Instrat
Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju
Fundacja Instytut Reform
Fundacja Instytut Zielonej Gospodarki
Grupa robocza na rzecz społecznie sprawiedliwej polityki klimatyczno-energetycznej
przy Wspólnocie Roboczej Związków Organizacji Socjalnych, koordynowana przez
Habitat for Humanity Poland
Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć

Pełna treś apelu do pobrania TUTAJ

Tagi

Stworzone przez allblue.pl