PL   |   EN

Krajowe raporty dotyczące energii i klimatu (NECPR)

Krajowe raporty dotyczące energii i klimatu (NECPR)
źródło : pixabay.com
Co dwa lata państwa członkowskie muszą przedstawić Komisji Europejskiej raport z postępów w realizacji swoich krajowych planów energetyczno-klimatycznych (NECP). Są to Krajowe Sprawozdania z Postępu w Dziedzinie Energii i Klimatu (NECPR). Raporty te muszą zostać sporządzone w tym roku, a ich termin upływa 15 marca.

Obecne Krajowe Plany Energii i Klimatu (KPEiK) są w tym roku poddawane rewizji, aby odzwierciedlić wyższe ambicje pakietu Fit for 55, dlatego możemy uznać, że KPEiK, które muszą przedstawić, są przestarzałe. Poprzednie doświadczenia pokazują, że plany te są dramatycznie niewystarczające, aby utrzymać nas na ścieżce 1,5 stopnia.

Kluczowe przesłania

  • Unia Europejska wyznaczyła cele w zakresie klimatu i energii (w pakiecie "Fit for 55"), które państwa członkowskie muszą osiągnąć. Wiemy jednak, że nie wystarczą one do utrzymania wzrostu temperatury na poziomie 1,5 stopnia i radykalnego przekształcenia systemów energetycznych krajów UE na lepsze.
  • Rządy krajowe mają teraz historyczną okazję, aby dokonać prawdziwej zmiany i poprawić życie swoich obywateli, poprzez radykalne przyspieszenie przyjaznych naturze i sprawiedliwych społecznie działań na rzecz klimatu w ciągu najbliższych kilku lat i przekroczenie ambicji UE w zakresie Zielonego Ładu.
  • Zbliżająca się rewizja krajowych planów energetyczno-klimatycznych (NECP), która odbędzie się w latach 2023-2024, stanowi dla państw członkowskich UE fundamentalną szansę na uporządkowanie spraw. Oznacza to obniżenie naszych emisji o co najmniej 65% do 2030 r. (w porównaniu z unijnym celem klimatycznym wynoszącym 55%, który nie pozwala Europie na osiągnięcie 1,5°).
  • Wszystkie karty są w rękach europejskich polityków i teraz nadszedł czas, aby rozegrać ich zwycięski układ, aby zapewnić sobie wygraną: zapewnić, że wszyscy skorzystamy z tej transformacji, pójść w kierunku rzeczywistej redukcji emisji, skończyć z uzależnieniem od paliw kopalnych, przyspieszyć rewolucję odnawialną, przestać marnować energię, chronić przyrodę i nacisnąć przycisk przyspieszenia, kiedy nie mamy już wiele czasu na działanie.
  • Aby stworzyć lepszą teraźniejszość i przyszłość, dostajemy siedem lat na to, by nasze rządy były pod ścisłą kontrolą, by były odpowiedzialne za swoje właściwe działania, złe działania lub brak działania. Te plany muszą połączyć wszystkie elementy zmian, aby zbudować nową Europę, bezpieczniejszą, zrównoważoną, bardziej sprawiedliwą.

 

Tagi

Stworzone przez allblue.pl