PL   |   EN

Wszyscy jesteśmy pieszymi [WYWIAD]

Wszyscy jesteśmy pieszymi [WYWIAD]
źródło : pixabay.com
Gdańsk jest kolejnym miastem, które podjęło się uporządkowania spraw pieszych. Od 16 do 22 września trwa Europejski Tydzień Mobilności, który kończy Dzień bez Samochodu. Przy tej okazji rozmawiamy z Grzegorzem Krajewskim, pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Gdańska do spraw pieszych.

Pełni Pan funkcję pełnomocnika Prezydenta Miasta Gdańska do spraw pieszych od ponad pół roku. Wcześniej zajmował się Pan też zbliżonymi kwestiami w Referacie Mobilności Aktywnej. Proszę powiedzieć, czym różni się to nowe stanowisko? Dlaczego jest potrzebne, jeśli referat zajmował się między innymi sprawami pieszych? Czy teraz, jako pełnomocnik ma Pan większe możliwości działania?

Powołanie mnie na to stanowisko było konsekwencją pewnych zapisów strategicznych, które przyjęliśmy w Gdańsku. Te zapisy określają, że pieszy jest na pierwszym miejscu mobilności miejskiej. Nie powinno to budzić żadnych sprzeciwów, jako że wszyscy jesteśmy pieszymi i chcemy, aby po mieście chodziło się bezpiecznie i przyjemnie. Nie chodzi o to - to trzeba zastrzec - żeby po mieście chodzić wyłącznie pieszo. To jest absolutnie niewykonalne, zwłaszcza w przypadku miasta tak dużego jak Gdańsk. Natomiast ważne jest, aby cała przestrzeń miejska była przyjazna dla pieszych, aby w dowolnym miejscu miasta, w którym opuścimy pojazd - niech to będzie autobus, rower, czy nawet samochód, jeżeli był nam akurat potrzebny - poruszanie się pieszo było bezpieczne i przyjemne. Sprawy pieszych są porozrzucane w różnych częściach urzędu i po różnych jednostkach miejskich. Tak jest w każdym mieście. Nie wszędzie stanowiska, takie jak moje funkcjonują, a sprawy pieszych jakoś się toczą. Jednak nie chodzi o to, żeby one „jakoś się toczyły”, tylko żeby nadać im odpowiednie znaczenie - w przypadku Gdańska zgodne ze strategią. Trzeba także skoordynować pewne działania związane z pieszymi, które są prowadzone w różnych jednostkach i wydziałach urzędu. Wcześniej, przez 10 lat pracowałem w Referacie Mobilności Aktywnej. Zajmowałem się różnymi projektami, głównie finansowanymi z Unii Europejskiej, które dotykały ruchu pieszego i rowerowego, czy to w postaci promocji, czy w postaci jakichś drobnych ulepszeń infrastrukturalnych na obszarze Gdańska. Jednak to wydzielenie mnie ze struktury Referatu Mobilności Aktywnej pozwoli na większą samodzielność podejmowania działań, niezależnie od kwestii rowerowych. Kierownik Referatu Mobilności Aktywnej jest pełnomocnikiem do spraw rowerowych. Natomiast ja jestem odpowiedzialny za sprawy pieszych. Całość naszych działań ma być oparta na współpracy, ale oczywiście też na samodzielności spojrzenia na sprawy związane z mobilnością. Cieszę się, że Pani Prezydent obdarzyła mnie zaufaniem i nadała mi takie uprawnienia, pozwalające na wpływanie na decyzje podejmowane w mieście w zakresie mobilności. Pokazuje to wyraźnie, że Gdańsk stawia na zrównoważoną mobilność i dba o lepsze warunki ruchu pieszego.

Czy samo stanowisko rzecznika wpłynęło na to, jak Pan osobiście postrzega potrzeby i problemy pieszych? Czy to ułatwia odpowiadanie na te potrzeby i rozwiązywanie problemów, które się pojawiają i które są do Pana zgłaszane?

Perspektywę pieszego poznałem już wcześniej, w ramach swoich poprzednich obowiązków. Zmiana jest bardziej ilościowa, a nie jakościowa. Teraz w stu procentach jestem zaangażowany w sprawy pieszych. Po mieście poruszam się przede wszystkim pieszo i rowerem. Czasem jestem też kierowcą. To pozwala mi na spojrzenie w miarę bezstronne, aczkolwiek tak naprawdę tej bezstronności świadomie od siebie nie oczekuję - powinienem zajmować się sprawami pieszych i dbać o to, aby pieszym jak najlepiej chodziło się po mieście. To, co się zmieniło, to też dążenie do pewnego uporządkowania wiedzy w zakresie problemów pieszych w mieście, stanu nawierzchni chodników, braku obniżonych krawężników czy ustawienia faz sygnalizacji świetlnej, która nie sprzyja pieszym. Te wszystkie rzeczy staram się na tym pierwszym etapie mojej pracy ogarnąć i już teraz wysyłać pewne propozycje zmian. Wysunąłem już ponad 100 takich propozycji. Część jest wdrażana, niektóre udało się wprowadzić, inne są tematem dyskusji. Jeszcze tak na marginesie, ostatnio żona gani mnie za to, że podczas weekendowych spacerów często się rozglądam, zwracam uwagę na stan chodników czy fotografuję jakieś problematyczne miejsca.

Jak zapewne Pan wie, takie stanowiska jak Pańskie - w różnych miastach w Polsce - można policzyć dosłownie na palcach jednej ręki. Dlaczego urzędnicy i władze miast powinny zajmować się problemami i potrzebami pieszych? Jakie mają one znaczenie dla rozwijania zrównoważonej mobilności, a także generalnie dla funkcjonowania i rozwoju miasta?

Według mojej wiedzy, w polskich miastach, są cztery stanowiska zbliżone funkcjonalnością do mojego. Cieszy bardzo to, że jest w Gdańsku. Jesteśmy kolejnym miastem, które podjęło się uporządkowania tych spraw i zadbania o warunki ruchu pieszego. Ja zawsze podkreślam, że wszyscy jesteśmy pieszymi. Zatem problemy pieszych dotykają nas wszystkich. Prawo o ruchu drogowym określa również osoby niepełnosprawne jako osoby piesze, a to jeszcze bardziej podnosi poprzeczkę dbania o dostępność przestrzeni miejskiej. Miasta przyjazne i łatwo dostępne dla pieszych będą miastami przyjaznymi dla wszystkich. To jest naturalne rozwinięcie tej wcześniejszej tezy. W Gdańsku bliska jest nam idea tak zwanego miasta 8-80, czyli takiego, które jest przyjazne dla wszystkich grup wiekowych - od ośmioletniego dziecka do osiemdziesięcioletniego seniora czy seniorki. Jest też takie pojęcie jak miasto 15-minutowe, które teraz jest wdrażane w ramach aktualizacji strategii miejskiej. Często to pojęcie jest źle rozumiane jako zorganizowanie przestrzeni miejskiej w taki sposób, aby w 15 minut wszędzie szybko dotrzeć samochodem, czy w jakiś inny sposób. Nie do końca o to chodzi. Chodzi o to, żeby możliwość zaspokojenia swojej potrzeby w zakresie usług społecznych lub publicznych, czy nawet rozrywki, była w zasięgu15-minutowego spaceru. Wszyscy klienci komunikacji publicznej to też piesi, De facto komunikacja publiczna bez dobrze rozwiniętej i dostępnej sieci dróg dla pieszych nie będzie atrakcyjną alternatywą dla samochodów prywatnych. Zatem tematyka ruchu pieszego ma bardzo duże znaczenie społeczne i zdecydowanie należy traktować ją z należytą starannością.

W prawie każdym mieście sprawy piesze w jakiś tam sposób się załatwia, z różnym skutkiem. Często jednak brakuje takiego obrońcy spraw pieszych, który upomni się o zapomniane w projekcie połączenie piesze, o szerszy chodnik, o wygodne przejście dla pieszych, o niewyznaczanie miejsc parkowania na chodniku. To jest moja rola. Kształtowanie mobilności miejskiej jest pracą zespołową - to zawsze podkreślam. Natomiast moim zadaniem jest wzbogacanie tej pracy o wyraźną perspektywę pieszego. Oczywiście mam świadomość, że sama moja obecność nie uczyni magicznie naszego miasta idealnym dla pieszych. Do tego potrzeba znacznie więcej niż pewne – raczej ograniczone - możliwości, jakie daje jedno nowe stanowisko. Jest ono jednak krokiem we właściwym kierunku.

Wspomniał Pan wcześniej, że sporo Pan spaceruje po ulicach Gdańska. Proszę powiedzieć, jaka jest obecnie sytuacja pieszych w mieście? Co udało się zrobić dla pieszych do tej pory? Co jest jeszcze do zrobienia?

W Gdańsku około 21 procent wszystkich podróży odbywa się pieszo. To są dane zebrane podczas kompleksowych badań ruchu przeprowadzonych w 2016 roku. W tym roku zakończyły się kolejne kompleksowe badania ruchu i będziemy już wkrótce, za miesiąc lub dwa, znali najnowsze wyniki. Podkreślam jednak, że wszyscy przynajmniej w pewnym zakresie jesteśmy pieszymi i jest istotne, aby chodzenie pieszo było przyjemne, odbywało się możliwie w najkrótszej trasie, aby pieszy nie miał zbyt wiele przeszkód na swojej drodze itd. Właśnie likwidacja różnych przeszkód, zarówno w dużej, jak i w mniejszej skali, to spory sukces mojego miasta. Jako przykład można podać przede wszystkim budowę przejść naziemnych, które w Gdańsku rozpoczęliśmy jakiś czas temu, a teraz sprawy ulegają przyśpieszeniu. W tym roku oddaliśmy przejście naziemne przez ulicę Okopową przy Bramie Wyżynnej w centrum Gdańska. Początkowe kontrowersje, jakie przetoczyły się przez media, zostały w zasadzie całkowicie wyciszone. Miała na to wpływ liczba pieszych, którzy korzystają na co dzień z tego z tego przejścia. Ono doskonale ułatwia przekraczanie ulicy osobom, które pchają wózek, idą o kulach czy z innego powodu trudniej im jest się poruszać niż zdrowym, młodym ludziom, którzy mogą bezproblemowo zejść do tunelu i w ten sposób przekroczyć ulicę. Druga sprawa to jest stopniowe uwalnianie chodników od samochodów parkujących nieprawidłowo lub w sposób utrudniający korzystanie z chodnika. Nawet, jeżeli pozostawiają półtora metra szerokości, to często jest zdecydowanie za mało, żeby w sposób komfortowy korzystać z chodnika. Największa jest jednak przeszkoda mentalna - sposób myślenia o mobilności miejskiej. Trzeba przyznać, że w tym zakresie wiele się zmienia. Jednak samochód nadal zajmuje centralną pozycję na liście potrzeb wielu osób. Wskaźnik motoryzacji nadal niebezpiecznie nam rośnie i w przypadku wielu dużych polskich miast już ponad dwukrotnie przekracza wartości notowane w miastach Europy Zachodniej, np. w Berlinie, Amsterdamie czy Kopenhadze. Jeśli chodzi o te bariery mentalne, to staramy się stawiać im czoła np. poprzez realizację projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej o charakterze edukacyjno-promocyjnym skierowanych do mieszkańców, a także poprawiających jakość zarządzania miastem. Są to też działania miękkie, które zawierają w sobie prezentowanie najlepszych przykładów z innych miast w Europie Zachodniej. W ramach tych działań istnieje czasem możliwość odbycia wizyty studyjnej, zapoznania się z rozwiązaniami wdrożonymi w innych miastach, celem przeszczepienia ich w możliwie najlepszy sposób do nas. Są to też spotkania z lokalnymi urzędnikami. Takie doświadczenia znakomicie otwierają wyobraźnię urzędników na nowe pomysły.

Jakie rozwiązania z innych europejskich miast, w tym z polskich, chciałby Pan zobaczyć w Gdańsku? Czy będzie Pan dążyć do ich wprowadzenia w pana mieście?

Włączając się dość dynamicznie w proces opiniowania projektów, tworzenia projektów budowy nowej infrastruktury, przyjąłem założenie, że nie będziemy dopuszczali parkowania na chodnikach, a chodniki będą służyły pieszym. Tutaj trochę wyprzedziliśmy nowe regulacje prawne, które są szykowane i dotyczą projektowania chodnika w taki sposób, aby był on wolny od samochodów, a parkowanie było dozwolone tylko w pasie przeznaczonym do parkowania. W Gdańsku już zaczęliśmy w ten sposób myśleć. Natomiast moim marzeniem jest, aby prawo polskie całkowicie zabraniało parkowania na chodnikach. Jesteśmy jednym z nielicznych krajów w Europie, gdzie parkowanie na chodniku jest sprawą powszechną i akceptowaną przez społeczeństwo. Chętnie bym widział szersze stosowanie ulic z priorytetem ruchu pieszego i rowerowego, chociażby w postaci tzw. woonerf-ów, czyli ulic, gdzie pieszy i rowerzysta ma pierwszeństwo przed samochodem, gdzie przestrzeń zaprojektowana jest w taki sposób, aby fajnie spędzać w niej czas, a nie tylko przemieszczać się samochodem i ułatwiać jego parkowanie. Chciałbym, aby takich możliwości wdrażania było więcej. W przypadku Gdańska trochę przeszkadza kwestia bardzo ostrej ochrony konserwatorskiej. Zakłada ona zachowanie chociażby starobruków i wysokich krawężników. Już samo to niestety kłóci się całkowicie z korzystaniem z pełnej szerokości ulicy i wdrażaniem woonerfów. Takich ulic, gdzie historyczny bruk się zachował, jest jeszcze sporo.

Czym dokładnie są wspomniane przez Pana woonerfy?

Woonerf, jest to słowo pochodzące z języka niderlandzkiego. Jest to ulica zaaranżowana w taki sposób, aby spełniała szersze funkcje niż tylko komunikacyjne, aby była miejscem spotkań, zawierała w sobie ławki, meble miejskie. Parkowanie dopuszcza tylko w wyznaczonych miejscach. Nie ma zazwyczaj krawężników i w luźnym tłumaczeniu jest to ulica dobra do życia.

Co sądzi Pan o takich rozwiązaniach jak szkolne ulice, strefy dla pieszych, strefy ograniczonego ruchu, strefy tempo 30, czy zwężenie ulic?

Jestem całkowicie przekonany, że wszystkie te działania przynoszą dużą korzyść dla jakości życia w mieście. One utrudniają ruch samochodów. Z politycznego punktu widzenia to jest bardzo mocne stwierdzenie, ale nie da się zbudować miasta, które będzie przyjazne dla pieszych, jeżeli będzie to jednocześnie miasto przyjazne samochodom. A przynajmniej jest to naprawdę bardzo, bardzo, trudne. Szkolne ulice - muszę przyznać jest to bardzo odważne w naszych warunkach działanie, które otwarcie testuje nasze przywiązanie do samochodu i wygody, jaką ten samochód nam dostarcza. Uważam jednak, że nie ulega wątpliwości, że należy dążyć do ograniczania ruchu samochodów w miastach, zwłaszcza przy szkołach. Mówimy o projekcie ulic szkolnych, wdrażanych we Wrocławiu, czy w Krakowie, na podstawie doświadczeń Wiednia. Z Petrą Jens z Wiednia, tamtejszą moją odpowiedniczką, koordynatorką mobilności pieszej, mam dobry kontakt, znam sprawę i znam projekty, które tam są wdrażane i chętnie widziałbym je również w Gdańsku. Natomiast wszystko jest kwestią wypadkową, niestety głównie możliwości finansowych i aktualnie uruchamianych projektów. Ważne jest jednak to, że udało się takie projekty z sukcesem zrealizować w Wiedniu, Berlinie, Paryżu czy Barcelonie - mówię o ograniczaniu ruchu samochodów i wypychaniu ich z centrów miast, o wprowadzaniu ograniczeń prędkości, przyjęciu domyślnej prędkości samochodu na poziomie 30 kilometrów na godzinę, tak, jak się to zadziało w wielu miastach hiszpańskich i jest procedowane w Holandii. Generalnie jestem zdecydowanie za i uważam, że jeżeli tam się to udało, to u nas też musi się udać. Zawężanie ulicy ogranicza prędkość samochodów, a kierowców zmusza do zwiększonej uwagi. A jadąc samochodem nie powinniśmy być zrelaksowani, ale stale czujni. Nie przyjmować bezkrytycznie narracji lobby motoryzacyjnego, które buduje taką wizję wygody w samochodzie, gdzie człowiek jest zrelaksowany, fotel go masuje, muzyka gra, działa system klimatyzacji. Pomimo tego, że samochody są wyposażone w coraz lepsze systemy ostrzegania przed kolizją, pieszymi czy rowerzystami wokół, to ciągle zbyt wiele zależy od człowieka. Samochód zabiera przestrzeń w mieście, hałasuje. Samochody elektryczne też generują hałas po przekroczeniu pewnej prędkości - źródłem dźwięków są opony samochodu, opory toczenia. A statystyki wypadkowości jednoznacznie wskazują, że zmniejszenie dozwolonej prędkości z 50 do 30 kilometrów na godzinę wielokrotnie zwiększa szanse na wyjście cało z wypadku. To jest najważniejszy argument na to, że wolniej to bezpieczniej.

Jak powinna wyglądać ulica idealna z punktu widzenia pieszych?

W skrócie, jest to taka ulica, która zapewnia jak największą dostępność, bezpieczeństwo i komfort pieszych. A szerzej, to zależy od klasy jezdni, otoczenia, liczby korzystających z niej użytkowników itd. W Gdańsku mamy bardzo ważne dokumenty w tym zakresie. Jest to m.in. Standard Ulicy Miejskiej, który określa, w jaki sposób powinna wyglądać taka idealna ulica w zależności od klasy jezdni i od jej położenia. Niezależnie jednak od tego dokumentu, można przyjąć pewne założenia, które są dość uniwersalne. Jestem przekonany, że ulica „idealna” będzie zawierała obustronne chodniki o szerokości przynajmniej 2 metrów, chociaż czasami jest to za mało. Będzie zachowana ciągłość chodnika na zjazdach i wlotach jezdni niższego rzędu, brak odgięć chodnika lub możliwe najmniejsze odgięcia na przecięciu przy skrzyżowaniach, czy możliwie najwęższe pasy jezdni. To jest też ta istotna kwestia, o której mówiłem wcześniej, że im węższe pasy jezdni, tym bardziej uważny jest kierowca, a jednocześnie taka infrastruktura mniej kosztuje w wykonaniu i w utrzymaniu. Mile widziany jest wydzielony ruch rowerowy w postaci pasa rowerowego w jezdni czy drogi rowerowej. Idealnie byłoby, gdyby był pas zieleni, najlepiej z drzewami takimi, które dadzą cień w upalne dni. Jeśli się to wszystko nie zmieści, to ograniczamy lub rezygnujemy z niektórych tych funkcji, ale chodnik jest ostatnią przestrzenią, którą będziemy ograniczać.

Tagi

Stworzone przez allblue.pl