PL   |   EN

Kryzys klimatyczny może spowodować „katastrofalne szkody” dla zdrowia ludzkiego

Kryzys klimatyczny może spowodować katastrofalne szkody dla zdrowia ludzkiego
źródło : pixabay.com
Ponad 200 czasopism medycznych wzywa Światową Organizację Zdrowia do uznania dwóch nakładających się kryzysów środowiskowych – zmiany klimatu i utraty różnorodności biologicznej – za globalne zagrożenie dla zdrowia, ostrzegając jednocześnie o możliwości wyrządzenia „katastrofalnej szkody” dla zdrowia ludzkiego.

W opublikowanym wspólnym artykule redakcyjnym zespół autorów nakreślił tragiczne skutki związane z rosnącymi temperaturami, ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi i utratą dzikiej przyrody. 

Grupa napisała, że ​​światowe wyzwania środowiskowe związane ze zdrowiem są obecnie poważne – począwszy od rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych, poprzez wzrost liczby infekcji przenoszonych przez wodę, aż po wpływ zanieczyszczenia powietrza na zdrowie. Na przykład zmiany w użytkowaniu gruntów zmusiły „dziesiątki tysięcy gatunków do bliższego kontaktu”, zwiększając wymianę patogenów i przyczyniając się do pojawiania się nowych chorób.

„Kryzys klimatyczny i utrata różnorodności biologicznej szkodzą zdrowiu ludzkiemu i są ze sobą powiązane” – stwierdził w oświadczeniu główny autor Kamran Abbasi, redaktor naczelny British Medical Journal.

„Dlatego musimy rozważyć je łącznie i ogłosić globalny stan nadzwyczajny dla zdrowia. Nie ma sensu, aby naukowcy i politycy zajmujący się klimatem i przyrodą rozważali kryzysy zdrowia i przyrody w oddzielnych silosach”.

„Niebezpieczny błąd”

Autorzy wzywają obecnie WHO do uznania obu kwestii za globalne zagrożenie dla zdrowia podczas następnego Światowego Zgromadzenia Zdrowia w maju 2024 r. lub przed nim, nazywając „niebezpiecznym błędem” traktowanie ich jako odrębnych kryzysów.

Artykuł redakcyjny został usunięty, ponieważ rządy światowe przygotowują się do ważnych rozmów klimatycznych, z następną Konferencją Stron Organizacji Narodów Zjednoczonych (COP) w sprawie zmian klimatycznych, która odbędzie się jeszcze w tym roku, a COP w sprawie różnorodności biologicznej zaplanowaną na 2024 r.

Richard Smith, przewodniczący brytyjskiego Sojuszu na rzecz Zdrowia ds. Zmian Klimatu, który koordynował artykuł wstępny, powiedział CBC News, że sytuacja na świecie staje się coraz bardziej rozpaczliwa.

Rekordowe fale upałów, a także ekstremalne pożary i burze to tylko niektóre z wyzwań klimatycznych, z którymi borykają się obecnie takie miejsca jak Kanada i Wielka Brytania, powiedział. 

„Ale są one nadal stosunkowo łagodne w porównaniu z tym, co wydarzy się za kilka lat, jeśli nie zmienimy drastycznie sytuacji” – dodał Smith.

„Wiele osób twierdziło, że musimy o tym pomyśleć, przygotowując się do wojny: nagle wszystko musi ustąpić, aby uporać się z tak poważnym problemem”.

WHO uważa sytuacje awaryjne za „nagłe i niezwykłe”

WHO ma jednak jasne postanowienia dotyczące tego, co stanowi stan zagrożenia zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym (PHEIC) .

Międzynarodowe przepisy zdrowotne organizacji opisują to jako „nadzwyczajne wydarzenie, które uznano za stanowiące zagrożenie dla zdrowia publicznego innych państw w wyniku międzynarodowego rozprzestrzeniania się choroby i potencjalnie wymagające skoordynowanej reakcji międzynarodowej”.

Zazwyczaj odnosi się to również do zdarzeń, które są „poważne, nagłe, niezwykłe lub nieoczekiwane”.

Doktor Maria Neira, dyrektor departamentu środowiska, zmian klimatycznych i zdrowia WHO, stwierdziła, że ​​organizacja już od lat „bardzo mocno i bardzo głośno” mówi, że kryzys klimatyczny jest kryzysem zdrowotnym.

Zauważyła także, że WHO stara się, aby zdrowie stało się centralnym punktem klimatycznej COP ONZ, a 3 grudnia będzie pierwszym w historii „Dniem Zdrowia”  skupiającym się na skrzyżowaniu zdrowia i zmian klimatycznych.

Jeśli jednak chodzi o uznanie przez WHO problemów klimatycznych i środowiskowych na świecie za PHEIC, Neira podkreśliła, że ​​decyzja będzie wymagać bardzo dokładnego rozważenia, ponieważ problem ma charakter chroniczny, a nie ostry i wymaga podejścia długoterminowego.

„Największy wyznacznik zdrowia” dziś i jutro

Chociaż zmiany klimatyczne i utrata różnorodności biologicznej nie zaskakują świata jak inne niedawne sytuacje kryzysowe w zakresie zdrowia publicznego – takie jak pandemia Covid-19 i bezprecedensowe globalne rozprzestrzenianie się mpoxu – wielu innych ekspertów ds. zdrowia i klimatu podkreśliło, że kwestie środowiskowe powinny nadal być przedmiotem szczególnej uwagi to samo oznaczenie, biorąc pod uwagę ogólnoświatowe zagrożenie.

„To najważniejszy wyznacznik zdrowia obecnie i w przyszłości” – stwierdził dr Gaurab Basu, dyrektor ds. edukacji i polityki w Centrum ds. Klimatu, Zdrowia i Środowiska Globalnego w Harvard TH Chan School of Public Health. Zgadza się ze skoordynowanym wezwaniem WHO do ogłoszenia stanu nadzwyczajnego.

Zatem co dokładnie mogłoby osiągnąć ogłoszenie stanu nadzwyczajnego?

Samo w sobie niewiele, stwierdził Basu.

Jednak on i inni mają nadzieję, że pomoże to podnieść stawkę i zgromadzić naukowców, urzędników rządowych i decydentów przy jednym stole podczas rozmów klimatycznych COP w nadchodzących miesiącach.

Smith zauważył, że wiele krajów darzą WHO dużym szacunkiem, deklarując deklaracje tej organizacji wpływające na decyzje polityczne państw członkowskich. 

„Myślę, że doprowadziłoby to do większej liczby działań i wzbudziłoby duże zainteresowanie” – dodał. „Ale nie mogę udawać, że nagle z dnia na dzień wszystko będzie dobrze”.

Ponad 600 zgonów podczas kopuły cieplnej BC

W Kanadzie wiele stowarzyszeń medycznych i grup wsparcia podejmuje podobne działania, w tym Kanadyjskie Stowarzyszenie Lekarzy na rzecz Środowiska (CAPE) i Kanadyjskie Stowarzyszenie Medyczne, mające na celu podniesienie świadomości na temat wpływu rekordowych pożarów lasów i innych wydarzeń na zdrowie na zdrowie ekstremalne zjawiska pogodowe.

Koalicja ta wysłała list otwarty do ministra zdrowia Marka Hollanda i wzywa do uznania tych kwestii za nasilający się stan zagrożenia zdrowia.

Jednak każdemu ogłoszeniu stanu nadzwyczajnego musiałyby towarzyszyć wysiłki na rzecz opracowania lepszych środków adaptacyjnych do ekstremalnych warunków pogodowych i wysokich temperatur, a także bardziej rygorystyczne przepisy dotyczące zanieczyszczenia metanem oraz emisji ropy i gazu, stwierdziła nowo wybrana prezydent CAPE, dr Samantha Green. 

„Nadal spalamy paliwa kopalne, nadal inwestujemy w rurociągi, ponieważ konsekwencje kosztowe – skutki zdrowotne – po prostu nie są częścią procesu decyzyjnego” – dodała.

Choć Green stwierdziła, że ​​jej organizacja nie otrzymała jeszcze odpowiedzi od żadnego urzędnika federalnego, raport opublikowany we wtorek przez dyrektor ds. zdrowia publicznego Kanady, dr Theresę Tam, sugeruje, że głównym przedmiotem zainteresowania rządu jest połączenie kwestii klimatu i zdrowia.

Przedstawia niszczycielski wpływ niedawnych katastrof klimatycznych na zdrowie, w tym ponad 600 zgonów spowodowanych upałem w kopule cieplnej BC w 2021 r., a także 530 dodatkowych hospitalizacji i rekordową liczbę 12 000 połączeń pod numer 911 w ciągu jednego dnia. 

„Musimy wyjść poza natychmiastową reakcję i popracować nad podstawowymi warunkami, które zapewnią naszym społecznościom zdrowie i siłę” – stwierdziła Tam w oświadczeniu dołączonym do swojego raportu.

Basu powiedział, że istnieją rozwiązania i narzędzia umożliwiające rozwiązanie problemów środowiskowych, które mogą szkodzić zdrowiu ludzkiemu, ale wymaga to koordynacji na wszystkich poziomach rządów i poczucia pilności.

„Ogłoszenie stanu nadzwyczajnego pomaga nam zdać sobie sprawę, że musimy działać przemyślanie, ale także w pośpiechu” – powiedział.

Tagi

Stworzone przez allblue.pl