PL   |   EN

Wrzesień 2021 na całym świecie był jednym z czterech najcieplejszych w historii pomiarów

Wrzesień 2021 na całym świecie był jednym z czterech najcieplejszych w historii pomiarów
Copernicus Climate Change Service (C3S), realizowany przez Europejskie Centrum Prognoz Średnioterminowych na zlecenie Unii Europejskiej, rutynowo publikuje comiesięczne biuletyny klimatyczne informujące o zmianach obserwowanych globalnych temperatur powietrza przy powierzchni, pokrywy lodu morskiego i zmiennych hydrologicznych. Wszystkie zgłoszone odkrycia opierają się na analizach komputerowych wykorzystujących miliardy pomiarów z satelitów, statków, samolotów i stacji pogodowych na całym świecie.

Temperatury we wrześniu 2021 

  • Wrzesień 2021 był jednym z czterech najcieplejszych na świecie, obok tych z lat 2020, 2019 i 2016
  • Szacuje się, że wrzesień 2021 r. będzie drugim najcieplejszym z tych miesięcy po wrześniu 2020 r., ale rankingom można przypisać tylko ograniczone znaczenie, ponieważ cztery najcieplejsze lata różnią się średnią temperaturą na świecie o mniej niż 0,08º C
  • Europa miała miejscami prawie rekordową temperaturę, ale na wschodzie było chłodniej niż przeciętnie
  • Regiony, w których temperatury były znacznie powyżej średniej, obejmują środkową Amerykę Południową, północno-zachodnią Afrykę oraz południowe i wschodnie Chiny

Pokrywa lodu morskiego w sierpniu 2021 

  • We wrześniu średni miesięczny zasięg lodu morskiego osiągnął roczne minimum na 2021 r. na Arktyce i roczne maksimum na Antarktydzie.
  • Zasięg lodu morskiego w Arktyce był o 8% poniżej średniej, zajmując 12. miejsce w rankingu danych satelitarnych z 43 lat i czwartą najwyższą wartość od 2007 r., znacznie powyżej bardzo niskich zasięgów z lat 2012, 2019 i 2020.
  • W skali regionalnej zasięg lodu morskiego osiągnął rekordowe minimum na Morzu Grenlandzkim, ale najwyższy od 15 lat wynik w sektorze Morza Beauforta-Czukockiego.
  • Zasięg lodu morskiego Antarktyki był nieco poniżej średniej, po sześciu kolejnych miesiącach o wartościach powyżej średniej.
  • Stężenia lodu morskiego były powyżej średniej wokół Półwyspu Antarktycznego i na północnym Morzu Weddella oraz poniżej średniej w dwóch przyległych sektorach oceanicznych.

Mapy i cytowane wartości danych dotyczące temperatury pochodzą z zestawu danych ERA5 firmy ECMWF Copernicus Climate Change Service. Średnie powierzchniowe temperatury w regionie europejskim dotyczą tylko lądu z następującymi granicami długości/szerokości geograficznej: 25W-40E, 34N-72N.

Mapy i cytowane wartości danych dla lodu morskiego pochodzą z kombinacji informacji z ERA5, a także z EUMETSAT OSI SAF Sea Ice Index v2.1, Sea Ice Concentration CDR/ICDR v2 oraz danych dostarczanych przez OSI SAF.

C3S zastosował się do zalecenia Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO), aby wykorzystać ostatni 30-letni okres do obliczania średnich klimatycznych i zmienił się na okres referencyjny 1991-2020 w Biuletynach Klimatycznych C3S obejmujących styczeń 2021 r. Dla przejrzystości przedstawiono liczby i grafiki zarówno dla nowego, jak i poprzedniego okresu (1981-2010).

 

Informacje tę otrzymujesz od nas w ramach prowadzonego przez Instytut na rzecz Ekrozwoju projektu "#klimaSENIORE - aktywizacja seniorów na rzecz klimatu", który jest realizowany w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Dowiedz się więcej o projekcie #klimaSENIORE

 

Tagi

Stworzone przez allblue.pl