PL   |   EN

Miasta dążą do zmniejszenia zużycia samochodów

Miasta dążą do zmniejszenia zużycia samochodów
źródło : pixabay.com
Europejskie miasta wprowadzają środki mające na celu zmniejszenie toksycznych emisji z pojazdów w celu poprawy jakości powietrza i ratowania życia.

Badania pokazują, że dziesiątki europejskich mieszkańców miast zmarło przedwcześnie w wyniku złej jakości powietrza. Europejska Agencja Środowiska (EEA) szacuje, że tylko w 2019 r. około 307 000 osób w Europie zmarło przedwcześnie z powodu narażenia na drobny pył zawieszony.

EEA określiła zanieczyszczenie powietrza jako "największe środowiskowe zagrożenie dla zdrowia w Europie". Lista chorób zaognionych przewlekłym narażeniem na zanieczyszczenie powietrza obejmuje problemy z oddychaniem, raka płuc, choroby serca i udar mózgu.

Większość zgonów z powodu złej jakości powietrza koncentruje się w miastach, w których mieszkańcy mają tendencję do życia obok gęstego ruchu.

Miejski wymiar tych problemów zdrowotnych stawia samorządy na pierwszej linii frontu. Chociaż normy jakości powietrza są uzgadniane w Brukseli i parlamentach krajowych, ich uchwalenie zasadniczo należy do władz publicznych.

Zapewnienie, że obywatele oddychają czystym powietrzem, ma kluczowe znaczenie dla utrzymania miast jako atrakcyjnych miejsc do życia, według Thomasa Lymesa, doradcy politycznego w sieci miejskiej EUROCITIES.

Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza jest "kwestią sprawiedliwości społecznej dla władz publicznych, ponieważ ludzie, którzy są najbardziej dotknięci zanieczyszczeniem powietrza, to gospodarstwa domowe o niskich dochodach, które zasadniczo mieszkają obok dużych dróg miejskich i głównych korytarzy transportowych", powiedział.

Redukcja zanieczyszczeń

Aby walczyć ze szkodliwymi zanieczyszczeniami pochodzącymi z samochodów, miasta na całym kontynencie wprowadziły różne programy, a usunięcie pojazdów z ulic jest wspólnym mianownikiem.

W praktyce często oznacza to zastąpienie korzystania z samochodu alternatywnymi środkami transportu, takimi jak jazda na rowerze, oraz promowanie pojazdów bezemisyjnych, takich jak samochody elektryczne i autobusy.

Stolica Francji poczyniła znaczne inwestycje w rozbudowę infrastruktury rowerowej, aby stać się jednym z najbardziej przyjaznych rowerzystom miast na świecie. Burmistrz Anne Hidalgo chce, aby Paryż był "w 100% cykliczny" do 2026 roku.

Aby to osiągnąć, Paryż zainstaluje 180 kilometrów wydzielonych ścieżek rowerowych,  donosi Bloomberg. Już teraz przesunięcie przestrzeni z dala od samochodów dla rowerzystów doprowadziło do znacznego wzrostu liczby codziennych podróży rowerowych.

W Brukseli, stolicy znanej z zatłoczonych bulwarów, miasto oferuje mieszkańcom 900 euro za rezygnację z samochodu. Pieniądze można przeznaczyć na zakup roweru, zakup karnetu komunikacji miejskiej lub dołączenie do usługi car-sharingu.

Londyn podjął kontrowersyjny krok opodatkowania tych, którzy prowadzą zanieczyszczające pojazdy, aby wjechać do części miasta. Pojazdy, które nie spełniają norm emisji spalin, muszą zapłacić 12,50 GBP dziennie, aby wjechać do stref ultranisko-niskoemisyjnych (ULEZ) brytyjskiej stolicy. W praktyce kwalifikują się tylko najnowsze pojazdy z silnikiem Diesla.

Zgodnie z planami przedstawionymi przez burmistrza Sadiqa Khana, ULEZ zostanie przedłużony na cały Londyn do końca 2023 r., Co zachęci do zakupu pojazdów niskoemisyjnych i większego poziomu chodzenia i jazdy na rowerze.

Jednak nawet przy wzroście liczby ekologicznie czystych pojazdów emisje nie zostaną całkowicie wyeliminowane.

Cząstki stałe inne niż spalinowe

Cząstki stałe niewydechowe z hamulców i opon są mniej znane niż cząstki rury wydechowej, ale są podobnie toksyczne, według Matteo Barisione, kierownika ds. Polityki w Europejskim Sojuszu na rzecz Zdrowia Publicznego.

Jednym z najbardziej niepokojących wydarzeń jest trend w kierunku większych pojazdów, powiedział Barisione.

"Masa pojazdu i emisje inne niż spaliny są skorelowane" - powiedział. "Zmniejszenie rozmiaru i masy pojazdów zmniejsza emisję szkodliwych zanieczyszczeń, a także ich emisję CO2, ślad ekologiczny cyklu życia i ryzyko wypadków drogowych".

Podczas gdy potrzebne są przepisy regulujące te emisje, najlepszym sposobem rozwiązania tego problemu jest po prostu mniejsza jazda, mówi Barisione.

Zasady Euro 7

Euro 7, nadchodzące rozporządzenie ustanawiające unijne normy zanieczyszczenia pojazdów, zostanie po raz pierwszy rozszerzone o cząstki hamulcowe.

Grupa lobbystyczna przemysłu motoryzacyjnego ACEA wskazała na otwartość na nowe przepisy dotyczące emisji z hamulców, ale stwierdziła, że należy zrobić więcej, "aby poprawić powtarzalność i odtwarzalność" proponowanej procedury pomiarowej.

"ACEA nie sprzeciwia się rozporządzeniu dotyczącemu emisji cząstek stałych podczas zużycia hamulców. Jednak stabilny i reprezentatywny test jest warunkiem wstępnym do określenia rzeczywistego poziomu emisji zużycia hamulców, a następnie do podjęcia decyzji o odpowiednich poziomach granicznych "- powiedział rzecznik ACEA.

Producenci samochodów wyrazili również obawy, że obowiązkowe zmiany w normach hamulców mogą mieć wpływ na ich skuteczność.

Jednak Tallano, francuski start-up, który produkuje filtry do usuwania pyłu hamulcowego z pojazdów, twierdzi, że można zastosować rozwiązania, które nie wpływają na hamulce.

"Istnieje technologia redukcji pyłu hamulcowego bez zmniejszania skuteczności hamulców" - powiedział Christophe Rocca-Serra, założyciel Tallano. "Produkty takie jak nasz, które wychwytują cząstki u źródła przez ssanie, nie stanowią zagrożenia dla skuteczności hamulców".

Organizacja pozarządowa zajmująca się czystą mobilnością Transport & Environment (T&E) zdecydowanie opowiada się za szybkim przejściem na pojazdy elektryczne, podkreślając, że pojazdy elektryczne drastycznie zmniejszą zanieczyszczenie powietrza.

Anna Krajińska, inżynier ds. emisji z Transport & Environment, zwraca uwagę, że biorąc pod uwagę wszystkie źródła cząstek związanych z pojazdami, pojazdy elektryczne nadal wytwarzają mniej zanieczyszczeń cząsteczkowych niż pojazdy z silnikami spalinowymi.

T&E wzywa Komisję Europejską do ustanowienia najsurowszych możliwych norm w nadchodzącym rozporządzeniu Euro 7.

"W trosce o zdrowie ludzi bardzo ważne jest, aby wszystkie źródła zanieczyszczeń pyłowych ze wszystkich pojazdów zostały rozwiązane tak szybko, jak to możliwe" - powiedziała Krajińska.

 

Źródło: euractiv.com

Tagi

Stworzone przez allblue.pl