PL   |   EN

Uwagi w sprawie zaostrzenia uchwały antysmogowej dla Mazowsza

 Uwagi w sprawie zaostrzenia uchwały antysmogowej dla Mazowsza
źródło : pixabay.com
My, niżej podpisani popieramy zaproponowane przez władze regionalne (Zarząd Województwa) odejście od spalania węgla w Warszawie (1.10.2023 r.) i gminach aglomeracji warszawskiej (1.01.2028 r.) [1]. Przepisy te dają nadzieję na szybszą poprawę jakości powietrza na Mazowszu, osiągnięcie norm jakości powietrza wynikających z przepisów prawa oraz pełniejszą ochronę zdrowia mieszkańców naszego regionu.

Popieramy również propozycję Zarządu Województwa, aby tam, gdzie jest dostęp do sieci gazowej lub ciepłowniczej nie można było montować w nowych domach urządzeń do spalania paliw stałych. Zgadzamy się, że nowo wznoszone budynki powinny być wyposażone w takie źródła ciepła, które nie przyczyniają się do emisji zanieczyszczeń takich, jak pył czy benzo[a]piren.

Niestety proponowane przez Zarząd przepisy w ogóle nie odnoszą się do konieczności dalszego ograniczenia zanieczyszczeń generowanych przez spalanie drewna. Obecnie spalanie biomasy przyczynia się w skali kraju do emisji podobnej ilość pyłów PM2,5 co spalanie węgla [2]. Ignorowanie tego źródła emisji jest więc niezrozumiałe i budzi obawy, że zanieczyszczenia powodowane przez spalanie węgla zostaną zastąpione przez zanieczyszczenia ze spalania drewna. Dlatego postulujemy podwyższenie standardów emisyjnych dla nowych urządzeń do spalania drewna i pelletu. Takie urządzenia są szeroko dostępne na rynku. Uchwała antysmogowa powinna dopuszczać do użytkowania urządzenia o jak najmniejszej możliwej emisji zanieczyszczeń.

Treść uwag w konsultacjach społecznych zmian w UCHWALE ANTYSMOGOWEJ dla Mazowsza

POPIERAMY:

1. Odejście od spalania węgla na terenie miasta Warszawy od 1.10.2023 r. [3]

2. Odejście od spalania węgla na terenie powiatów: grodziskiego, legionowskiego, mińskiego, nowodworskiego, piaseczyńskiego,  pruszkowskiego, otwockiego, warszawskiego zachodniego oraz wołomińskiego od 1.01.2028 r. [4]

3. Zakaz dla eksploatacji urządzeń na paliwa stałe w nowych domach po 1.01.2023 r., tam gdzie istnieje dostęp do sieci ciepłowniczej lub gazowej.


POSTULUJEMY:

1. Usunięcie możliwości dożywotniego użytkowania kotłów 5 klasy na terenie miasta Warszawa i 9 powiatów sąsiadujących. Kotły tego typu w momencie wejścia w życie zakazu w powiatach (2028) będą miały ponad 10 lat i będą to instalacje wyeksploatowane.

2. Podwyższenie standardów dla nowych kotłów na biomasę montowanych od 1.01.2022 r. (norma emisyjna 20 mg/m3 oraz automatyczny podajnik).

3. Podwyższenie standardów dla kominków i ogrzewaczy na biomasę montowanych od 1.01.2022 r. (zamknięta komora spalania, termostatyczny regulator dostarczania powietrza).

 

PODPISZ PETYCJĘ

 


[1] http://www.powietrze.mazovia.pl/aktualnosci/wszystkie/ii-konsultacje-spoleczne-projektu-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-mazowieckiego-zmieniajacej-obowiazujaca-uchwale-antysmogowa 

[2] Opracowanie własne na podstawie danych Centre on Emission Inventories and Projections (https://www.ceip.at/status-of-reporting-and-review-results/2021-submission)

[3] i [4] wraz z wyłączeniem dla  kotłów spełniających wymagania ekoprojekt zamontowanych po 10 listopada 2017 r. do 31.12.2022 r.

Tagi

Stworzone przez allblue.pl