PL   |   EN

Wezwanie do poprawki Krajowych Planów Energii i Klimatu

Wezwanie do poprawki Krajowych Planów Energii i Klimatu
CAN-Europe oraz jego organizacje członkowskie wzywają zarówno państwa członkowskie, jak i Komisję do uwzględnienia punktów ogłoszonych w najnowszym briefingu w toczących się rozmowach dwustronnych dotyczących aktualizacji KPEiK-ów.

[LINK DO BRIEFINGU]

Większość państw członkowskich przedłożyła już projekty aktualizacji swoich Krajowych Planów Energetyczno-Klimatycznych (KPEiK) i pozostało już tylko kilka miesięcy do przedłożenia ostatecznych aktualizacji KPEiK (30 czerwca). Na tym etapie projekty krajowych planów w zakresie energii i klimatu są niewystarczające nie tylko do wypełnienia zobowiązań Porozumienia Paryskiego, ale także do wdrożenia (i tak w dużej mierze niewystarczających) celów klimatycznych i energetycznych UE na 2030 r., co stanowiłoby naruszenie europejskiego prawa o klimacie.

W świetle potrzeby - i wymogu prawnego - zarówno dla państw członkowskich, jak i Komisji, aby zapewnić, że ostateczne aktualizacje KPEiK zostaną drastycznie poprawione, CAN-Europe oraz jego organizacje członkowskie wzywają zarówno państwa członkowskie, jak i Komisję do uwzględnienia punktów ogłoszonych w najnowszym briefingu w toczących się rozmowach dwustronnych dotyczących aktualizacji KPEiK-ów.

Najważniejsze postulaty do polskiego KPEiK

Przyspieszenie wdrażania odnawialnych źródeł energii

W ostatecznej aktualizacji KPEiK Polska musi przyspieszyć instalację odnawialnych źródeł energii zarówno w sektorze elektroenergetycznym, jak i ciepłowniczym. Aby to osiągnąć potrzebne jest:

a) Opracowanie mapy stref, w których można korzystać z odnawialnych źródeł energii we współpracy z władzami lokalnymi, które chcą w nich uczestniczyć, oraz z przedsiębiorstwami energetycznymi.

b) Ułatwienie warunków prawnych tworzenia społeczności energetycznych, zwłaszcza w miastach, oraz zarządzania nimi (np. w miastach). zarządzania nimi (np. w formie klastrów energii);

c) Stworzenie przestrzeni dla bezpośredniego lokalnego energii z nowych i już zainstalowanych mocy.

Wycofanie węgla i gazu w budynkach, nie pozostawiając nikogo w tyle

W ostatecznej aktualizacji KPEiK, Polska powinna skoncentrować wysiłki na odejściu od wykorzystywania węgla i gazu w budownictwie mieszkaniowym i budynkach, aby położyć kres zanieczyszczeniom pochodzącym z budynków do 2030 r. (lub wcześniej, przy pełnym wykorzystaniu obecnych funduszy europejskich). Wymaga to stworzenia nowych programów (lub aktualizacji istniejących), które skierowałyby swoje wsparcie do najbardziej wrażliwych i ubogich energetycznie gospodarstw domowych, które nie mają możliwości finansowych, aby wyremontować swoje domy.

Uwzględnienie planu stopniowego odchodzenia od węgla i gazu

W ostatecznej aktualizacji KPEiK Polska powinna opracować wiarygodny i przejrzysty plan odchodzenia od węgla i gazu w gospodarce. Projekt takiego planu mógłby być przedmiotem partycypacji społecznej po nowelizacji KPEiK.

[LINK DO BRIEFINGU]

 

Stworzone przez allblue.pl