PL   |   EN

Po COP26 świat wciąż jest na dobrej drodze do drastycznego globalnego ocieplenia

Po COP26 świat wciąż jest na dobrej drodze do drastycznego globalnego ocieplenia
źródło : pixabay.com
Gdy kurz opada na szczycie klimatycznym COP26, wielu zastanawia się, czy fanfary obietnic złożonych w Glasgow będą mieć jakikolwiek namacalny wpływ na globalne ocieplenie.

Konferencja klimatyczna ONZ COP26, która odbyła się na początku tego miesiąca, przyniosła zaktualizowane i nowe zobowiązania krajów z całego świata do przeciwdziałania zmianom klimatu wraz z dodatkowymi celami w celu zmniejszenia wylesiania i stopniowego wycofywania paliw kopalnych.

Szef UE ds. klimatu Frans Timmermans podkreślił postępy poczynione od czasu podpisania porozumienia paryskiego w 2015 r., a kilka krajów przedstawiło większe ambicje w zakresie redukcji emisji i osiągnięcia neutralności klimatycznej.

"Pojechaliśmy na COP na torze 2,7 ° C - o wiele za dużo, ale o wiele mniej niż 3 ° C lub 4 ° C, do których zmierzaliśmy w Paryżu. A po COP po raz pierwszy mamy szansę na utrzymanie poniżej 2°C teraz" - powiedział Timmermans w zeszłym tygodniu unijnym prawodawcom.

"COP26 nie rozwiązał kryzysu klimatycznego, ale to również nie było celem COP26" - kontynuował Timmermans. "Musiała ona doprowadzić cele porozumienia paryskiego do osiągnięcia i umożliwić nam rozpoczęcie wdrażania tego porozumienia. Tak też się stało" - powiedział.

Dodał jednak, że przed nami jeszcze długa droga do osiągnięcia celów paryskich, a kryzys klimatyczny wymaga "ciągłego wysiłku i nieubłaganej presji na wszystkie rządy, zwłaszcza na głównych emitentów".

Analiza globalnych zobowiązań klimatycznych po Glasgow pokazuje znaczną lukę między celami klimatycznymi a działaniami planowanymi, aby to osiągnąć, zgodnie z Climate Action Tracker (CAT),który analizuje zobowiązania klimatyczne.

Badania dają ponury obraz: świat jest na drodze do przekroczenia paryskich celów klimatycznych we wszystkich, zamiennych, zamiennych, zamiennych, scenariuszu, który zakłada, że wszystkie ogłoszone zobowiązania i cele zostaną w pełni zrealizowane.

Krótko mówiąc, działania zaplanowane na rzecz osiągnięcia celów paryskich są obecnie niewystarczające, wynika z analizy, która nazywa to "luką wiarygodności".

"Żaden pojedynczy kraj, który analizujemy, nie ma wystarczającej krótkoterminowej polityki, aby wprowadzić się na ścieżkę [do] osiągnięcia celu zerowego netto", ostrzega CAT. "Nawet przy wszystkich nowych zobowiązaniach Glasgow na 2030 r., w 2030 r. wyemitujemy około dwa razy więcej niż wymagane dla 1,5 ° C.  Dlatego wszystkie rządy muszą ponownie rozważyć swoje cele" - napisano.

Jeśli wszystkie oficjalne cele na 2030 r. zostaną wdrożone, globalne ocieplenie nadal osiągnie 2,4 ° C, zgodnie z CAT. Tymczasem utrzymanie poniżej progu 2°C z porozumienia paryskiego wymagałoby pełnej realizacji wszystkich ogłoszonych celów, w tym zobowiązań do zerowej emisji netto.

Jednak CAT jest bardzo ostrożny w tym scenariuszu, mówiąc, że chociaż oszacowanie poniżej 2 ° C jest ważnym kamieniem milowym, istnieje tylko 50/50 szans na jego osiągnięcie.

Globalne ocieplenie powyżej poziomu sprzed przemysłu

 

Postęp od Paryża

Podczas gdy globalne perspektywy pozostają tragiczne, od czasu Paryża nastąpił postęp. Różnica w wiarygodności między ścieżką 1,5 ° C a zobowiązaniami rządów na 2030 r. została zmniejszona o 15-17%, przy czym UE, Chiny i USA są największymi motorami tego, według CAT.

Jednak analiza CAT wykazała, że nadal istnieje "niewystarczający impet", aby poprawić cele klimatyczne na 2030 r., Które są niezbędne do ograniczenia ocieplenia w tej dekadzie i sprowadzenia świata na drogę do osiągnięcia celu 1,5 ° C.

I chociaż jest kilka krajów, które poprawiły swoje ambicje, w tym Maroko, jedyny kraj w odległości do osiągnięcia celu 1,5 ° C, inne cofnęły się.

Niektóre kraje nie zdołały wprowadzić ulepszeń, a kilka nawet zmniejszyło swoje ambicje na COP26. Istnieją również obawy dotyczące Indii, które zaktualizowały swoje ambicje, ale z niewielką ilością szczegółów, w tym na temat wycofywania węgla.

W przypadku Europy CAT ostrzega również, że chociaż unijny cel zerowej emisji netto do 2050 r. jest jednym z niewielu, które są dobrze zaprojektowane, polityka krajów UE jest niewystarczająca do osiągnięcia celu redukcji emisji na 2030 r. o co najmniej 55%.

Wynika to częściowo z nacisków krajów na publiczne finansowanie infrastruktury gazu kopalnego.

Cele dotyczące węgla, metanu, transportu i lasów

Oprócz zaktualizowanych ambicji klimatycznych, na COP26 kraje podpisały kilka zobowiązań, w tym dotyczące stopniowego wycofywania węgla, redukcji emisji metanu, przyspieszenia przejścia na samochody o zerowej emisji i zapobiegania wylesianiu.

Według CAT zobowiązania te mogą łącznie zmniejszyć różnicę między ścieżką 1,5 ° C a celami rządów na 2030 r. o 9%.

Oznaczałoby to, że konferencja COP26 zamknęła lukę emisyjną między ścieżką 1,5 ° C a celami rządowymi na 2030 r. o około jedną czwartą.

Ochrona lasów

Oprócz redukcji emisji, COP26 koncentrował się również na ochronie lasów i podkreślaniu zasadniczej roli, jaką odgrywają w ograniczaniu globalnego ocieplenia.

Prezydencja brytyjska położyła duży nacisk na rolę przyrody w przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym, co zaowocowało trzema zobowiązaniami dotyczącymi ochrony lasów na COP26.

"Ochrona lasów, zrównoważone zarządzanie nimi i dbanie o ziemię to nasz wspólny priorytet. Nie tylko dlatego, że ekosystemy te mają zasadnicze znaczenie dla stabilności naszego klimatu, ale także dlatego, że nadal zapewniają środki do życia setkom milionów ludzi na całym świecie" – powiedziała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

Jednak ustawodawca Zielonej UE Bas Eickhout ostrzegł przed świętowaniem zobowiązań podpisanych  przez ponad sto krajów – jak miało to miejsce w przypadku porozumienia w sprawie zapobiegania wylesianiu.

"Jeśli ta koalicja ma ponad stu sygnatariuszy, można się już zastanawiać, jak silna jest. I myślę, że to dobra zasada. Więc jeśli widzisz jakiekolwiek zobowiązanie z ponad setką sygnatariuszy, możesz mieć tam pewne problemy "- powiedziałsa.

Tak więc, chociaż Glasgow poczyniło postępy w walce ze zmianami klimatycznymi, wciąż pozostaje wiele do zrobienia. Oczy zwracają się teraz na Egipt, gdzie kraje są proszone o przedstawienie jeszcze większych ambicji.

Stworzone przez allblue.pl