więcej


Polityka klimatyczna

Powstał Komitet Przejściowy Zielonego Funduszu Klimatycznego (8623)

2011-04-22

Drukuj

img style='float:left; margin: 0 6px 6px 0;'Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC) ogłosiła wybór 40 członków Komitetu Przejściowego (Transitional Committee), którzy opracują zasady funkcjonowania Zielonego Funduszu Klimatycznego (Green Climate Fund).

Zielony Fundusz Klimatyczny jest jedną z kilku nowych instytucji, o których utworzeniu zdecydowano podczas szczytu klimatycznego w Meksyku w grudniu ubiegłego roku. Jego celem jest finansowanie działań mających na celu przeciwdziałanie i adaptację do zmian klimatu w krajach rozwijających się. W ramach porozumienia zawartego w Cancún kraje uprzemysłowione zobowiązały się zgromadzić na ten cel 100 miliardów dolarów do roku 2020. Nie ustalono jednak konkretnych źródeł finansowania, wiadomo tylko, że pieniądze miałyby pochodzić zarówno z publicznych, jak i prywatnych źródeł. Podczas szczytu zadecydowano także, że powstanie mechanizm transferu technologii (Technology Mechanism), wspierający skuteczne wdrażanie czystych technologii oraz ustanowiono ramy dla szeroko rozumianych działań adaptacyjnych, co powinno ułatwić współpracę międzynarodową w tym zakresie.

Zdaniem Christiany Figueres, pełniącej funkcję sekretarza wykonawczego UNFCCC, strony konwencji klimatycznej wykazały ogromne zainteresowanie udziałem w tworzeniu Funduszu Klimatycznego. Dzięki temu udało się zebrać grupę doświadczonych i uznanych ekspertów, z których 15 kwietnia br. wybrano czterdziestu członków Komitetu Przejściowego. Będą oni odpowiedzialni za opracowanie zasad funkcjonowania funduszu. Zasady zostaną przedstawione do akceptacji podczas kolejnego szczytu klimatycznego w Durbanie, w grudniu br. Wśród wybranych osób znalazło się 15 przedstawicieli krajów rozwiniętych i 25 przedstawicieli krajów rozwijających się: po 7 z Afryki, Azji i Ameryki Łacińskiej oraz po 2 z krajów najsłabiej rozwiniętych i krajów wyspiarskich. Polskę w tym gronie reprezentuje dr inż. Andrzej Ciopiński, ekonomista specjalizujący się w międzynarodowych stosunkach gospodarczych.

Niemal równocześnie ponad 90 organizacji i przedstawicieli ruchów społecznych podpisało się pod listem z 5 kwietnia br., którego adresatkami są Patricia Espinosa, sekretarz spraw zagranicznych Meksyku oraz Christiana Figueres, sekretarz wykonawczy UNFCCC. W liście tym ubolewają nad tym, że w Cancún rolę tymczasowego zarządcy Funduszu Klimatycznego przyznano Bankowi Światowemu. Zwracają uwagę na to, że mimo postępującego kryzysu ekologicznego i gospodarczego instytucja ta wciąż finansuje projekty związane z wydobyciem paliw kopalnych, propaguje niewłaściwe rozwiązania dotyczące kryzysu klimatycznego oraz stosuje instrumenty pogłębiające zadłużenie krajów rozwijających się. Dlatego też podpisani pod listem domagają się, aby wykluczyć Bank Światowy z procesu opracowywania technicznych aspektów funduszu i ograniczyć jego rolę do ustanowionej już funkcji gwaranta. Namawiają też strony konwencji do jak najszybszego ponownego rozpatrzenia tej decyzji, jako że funkcja Banku Światowego z założenia miała mieć charakter tymczasowy.

W tym samym liście organizacje prospołeczne i prośrodowiskowe sugerują, że Komitet Przejściowy powinien składać się z ekspertów ze wszystkich regionów i specjalizacji, a zwłaszcza tych związanych ze zrównoważonym rozwojem, walką z ubóstwem, OZE i efektywnością energetyczną oraz równouprawnieniem kobiet i mężczyzn, prawami człowieka i prawami ludności rdzennej. Czy tak się rzeczywiście stało, można się przekonać zaglądając na stronę internetową UNFCCC, gdzie opublikowana została pełna lista członków Komitetu Przejściowego, wraz z informacjami o każdym z nich.


Agata Golec, ChronmyKlimat.pl, fot. www.sxc.hu
na podstawie: www.unfccc.int

Treść listu podpisanego przez organizacje pro-społeczne i pro-środowiskowe (w jęz. angielskim) można znaleźć miedzy innymi tutaj.

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej