więcej


Polityka klimatyczna

Ekolog - strażnik boskiego stworzenia? (18380)

2015-04-06

Drukuj
galeria

Fot. Christoph Wagener, wikipedia, CC BY-SA 3.0

Pojawiają się pierwsze informacje o nowej encyklice dotyczącej środowiska. Papież Franciszek przypomina starą biblijną naukę: troska o człowieczeństwo jest troską o przyrodę.

Kardynał Peter Turkson, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Sprawiedliwości i Pokoju („Iustitia et Pax”) powiedział, że encyklika papieża Franciszka dotyczącą środowiska będzie „analizować relację między integralnym rozwojem człowieka, opieką nad stworzeniem oraz troską o biednych”.

Kardynał dodał również, że papież ma zamiar wnieść „ciepło nadziei” do szerszej dyskusji dotyczącej zmian klimatu oraz rozwoju. Ojciec święty chce się też zdystansować od „Herodów” oraz „przepowiedni zniszczenia i śmierci”.

Turkson, który przemawiał na Papieskim Uniwersytecie św. Patryka w Maynooth w Irlandii podczas konferencji biskupów powiedział, że następne 10 miesięcy będzie decydujące dla działań na rzecz stabilności środowiska.

Zebraliśmy kilka jego kluczowych komentarzy papieża Franciszka w tej sprawie. Całą wypowiedź można przeczytać TUTAJ 

„Czas, kiedy ukaże się encyklika jest bardzo znaczący: Rok 2015 jest decydujący dla ludzkości. W lipcu w Addis Abeba przedstawiciele narodów spotkają się na Trzeciej Międzynarodowej Konferencji nt. Finansowania Rozwoju. Z kolei we wrześniu, na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ, powinno dojść do porozumienia odnośnie celów w sprawie zrównoważonego rozwoju, które obowiązywać będą do 2030 r.
W grudniu na Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu w Paryżu zostaną podjęte decyzje, a także poszczególne kraje przyjmą konkretne zobowiązania w celu zwolnienia tempa i ograniczenia zmian klimatu. W ciągu nadchodzących 10 miesięcy zostaną też podjęte istotne decyzje w zakresie międzynarodowej gospodarki, rozwoju człowieka oraz troski o nasz wspólny dom, który nazywamy planetą Ziemią”.

W sprawie nauki

„Znając dowody naukowe dotyczące zmian klimatu jesteśmy wezwani do troski o ludzkość oraz do szacunku wobec zasad natury. Szacunek ten rozumiany jest jako cnota sama w sobie. Kwestia ta stanowi drugą zasadę, na której opiera się podejście papieża Franciszka na temat ekologii integralnej stanowiącej podstawę dla autentycznego rozwoju człowieka.

W wywiadzie udzielonym w sierpniu tamtego roku w samolocie, podczas podróży powrotnej z Korei, ojciec święty powiedział, że jednym z wyzwań, z jakim musi się zmierzyć w encyklice dotyczącej ekologii jest problem, jak odnieść się do kwestii debaty naukowej dotyczącej zmian klimatu oraz przyczyn powstania tego zjawiska.

„Czy zmiany klimatu są wynikiem cyklicznej zmiany procesów naturalnych, czy też powodem jest działanie człowieka (wpływ antropogeniczny), a może oba te czynniki mają znaczenie? To czego nie można podważyć to fakt, że temperatura na naszej planecie rośnie. Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu Narodów Zjednoczonych (IPCC) podjął się gruntownych badań mających na celu oszacowanie problemu zmian klimatu.

Raport opublikowany w listopadzie 2014 r. był bardzo stanowczy w swoim wyrazie a zarazem stawiający wyzwania. Thomas Stocker, wiceprzewodniczący grupy roboczej IPCC oznajmił: Przeprowadzone przez nas badania przyniosły następujące obserwacje - temperatura atmosfery oraz oceanów wzrosła, ilość śniegu oraz lodu zmniejszyła się, poziom morza podwyższył się, a stężenie dwutlenku węgla zwiększyło się do poziomu, który nie występował w ciągu ostatnich 800 tys. lat”.

Prowokujący sceptycy

„Pomimo zgody ponad 800 naukowców z IPCC, problem zmian klimatu wciąż wiąże się z krytyką i wyzwaniami. Jednakże dla papieża Franciszka nie jest to istotne. Dla chrześcijanina bowiem troska o boskie stworzenie, o świat, w którym żyjemy stanowi obowiązek – bez względu na to, jakie są powody zmian klimatu. Opieka nad stworzeniem, jak również rozwijanie ekologii integralnej jako podstawy dla rozwoju oraz pokoju na świecie stanowi podstawowy obowiązek chrześcijanina. Papież Franciszek w swojej homilii z 9 lutego w Santa Marta stwierdził nawet, że fałszywe i mylące jest oddzielanie i kontrastowanie bycia zielonym i chrześcijaninem”.

„W rzeczy samej, chrześcijanin, który nie troszczy się o stworzenie, który nie dba o jego dalszy rozkwit to chrześcijanin nieprzejmujący się dziełem Boga, dziełem stworzonym z miłości Boga do nas”.

Problem niesprawiedliwości

„Papież Franciszek powtarza, że niszczenie środowiska to grzech ciężki. Zwraca uwagę, że to nie rodziny wielodzietne są przyczyną biedy, ale sama kultura ekonomiczna, która za priorytet uznaje profit, a nie człowieka. Mówi, że nie możemy chronić środowiska naturalnego bez uwzględnienia zasadniczej niesprawiedliwości w dystrybucji zasobów na Ziemi. Kiedy papież akcentuje, że mamy do czynienia z morderczą ekonomią nie należy traktować tych słów jako politycznego komentarza na temat zalet lub wad systemu kapitalistycznego bądź komunistycznego. Mówiąc to wszystko Franciszek przypomina starą biblijną naukę. Wskazuje, że bycie strażnikiem boskiego stworzenia, troska o biednych, poszanowanie godności każdego człowieka to sine qua non (warunek konieczny) bycia chrześcijaninem, bycia prawdziwym człowiekiem.

Ojciec święty zwraca też uwagę na znaki, jakie daje natura, na jej sugestie wskazujące, że ludzkość przyjęła zbyt konsumpcyjny stosunek Ziemi. Oznacza to, że nasz stosunek do Stworzyciela, do naszych bliźnich, szczególnie tych biednych, ale też do środowiska stał się lekceważący. Stąd stajemy w obliczu poważnego ryzyka degradacji środowiska i człowieka”.

Nadzieja

„Bogactwo najbogatszego odsetka (1%) populacji świata powiększyło się o 60% w ciągu ostatnich 20 lat i rosło w czasie trwania kryzysu ekonomicznego. Pomimo sygnowanej przez Narody Zjednoczone Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu w Rio w 1992 r. oraz kolejnych porozumień, globalna emisja CO2 ciągle rośnie i zwiększyła się o 50% w stosunku do poziomu z roku 1990. Stężenie CO2 w atmosferze osiągnęło poziom, który miał miejsce 3 miliony lat temu, kiedy nasza planeta była znacznie cieplejsza niż to ma miejsce obecnie. Co roku tracimy miliony hektarów lasów, wielu gatunkom grozi szybkie wymarcie, a odnawialne zasoby wody wyraźnie się zmniejszają.

Jesteśmy obecnie konfrontowani z zagrożeniem katastrofy ekologicznej na światową skalę. Jestem jednak przekonany, że światło przebije się przez ciemne chmury zagrożenia, co papież nazywa ciepłem nadziei”.
Cytaty wybranych z wypowiedzi kardynała Turksona z konferencji w Irlandii.

Autor: Ed King, www.rtcc.org, tłumaczenie: Hanna Schudy

Oryginalny tekst TUTAJ


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej