PL   |   EN

Wyniki dla tagu

zanieczyszczenie środowiska

Jak dwutlenek azotu wpływa na zdrowie?
03.07.2023

Jak dwutlenek azotu wpływa na zdrowie?

Polska pozostaje jednym z najbardziej zanieczyszczonych krajów UE pod względem jakości powietrza. Podczas gdy wiele programów koncentruje się na zmniejszeniu emisji pyłów i innych substancji powstających głównie w wyniku spalania węgla w gospodarstwach domowych, mniejszą uwagę poświęca się na redukcję stężeń dwutlenku azotu (NO2) z powietrza. Nowy przegląd nauki przygotowany dla HEAL pokazuje, że związek ten ma jednak niebagatelny wpływ na zdrowie.
Globalne ocieplenie oceanów pobiło w maju nowy rekord,
15.06.2023

Globalne ocieplenie oceanów pobiło w maju nowy rekord,

Globalne oceany były w zeszłym miesiącu cieplejsze niż w jakimkolwiek innym maju w zapisach sięgających XIX wieku, podała jednostka monitorowania klimatu Unii Europejskiej.
Rzeki solą płynące - nowy raport WWF
19.05.2023

Rzeki solą płynące - nowy raport WWF

W 2020 roku zgodnie z PRTR (Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń) do wód i ścieków wprowadzono ponad 3 miliony ton chlorków i 829 ton metali ciężkich. Warto podkreślić, że są to jedynie dane o legalnych zrzutach, deklarowanych przez podmioty zanieczyszczające. Rzeczywistość może być znacznie gorsza. Analiza danych wskazuje, że branżą odpowiedzialną za większość zrzutów chlorków do wód i ścieków – a więc za zasolenie wód rzecznych w Polsce – jest górnictwo (51,2% emisji łącznie do wód i ścieków). Źródłem chlorków w tej branży są wody podziemne, które zakłady górnicze odpompowują w ramach prowadzonych odwodnień, koniecznych do wydobycia węgla. Im głębiej sięgają wyrobiska kopalni, tym bardziej zasolona woda. Regionem, w którym zrzuty chlorków są największe, jest Górny Śląsk.
Stworzone przez allblue.pl