PL   |   EN

Wyniki dla tagu

fit for 55

Wpływ pakietu Fit for 55 na przemysł motoryzacyjny w Grupie Wyszehradzkiej
02.04.2024

Wpływ pakietu Fit for 55 na przemysł motoryzacyjny w Grupie Wyszehradzkiej

Raport Polskiego Instytutu Ekonomicznego zainspirowany dialogiem pomiędzy FPPE a PIE pokazuje, że czas porzucić obawy związane z elektromobilnością. Elektromobilność w sektorze motoryzacyjnym się nam opłaca. To szansa dla gospodarki – przyniesie nowe miejsca pracy, innowacje i zyski.
Fitfor55 a konkurencyjność polskiej gospodarki
15.03.2024

Fitfor55 a konkurencyjność polskiej gospodarki

Czy wdrożenie Fit for 55 może ograniczyć konkurencyjność polskiej i unijnej gospodarki?
Fitfor55 to redystrybucja bogactwa do najuboższych
14.03.2024

Fitfor55 to redystrybucja bogactwa do najuboższych

Pakiet Fit for 55 zakłada nałożenie nowych opłat. Czy to oznacza dodatkowe koszty dla najuboższych gospodarstw domowych?
Polskie rolnictwo zyska na fit for 55
29.02.2024

Polskie rolnictwo zyska na fit for 55

Fit for 55 zawiera rozwiązania, które mają na celu zwiększenie powierzchni takich sposobów zagospodarowania terenu, które pochłaniają dwutlenek węgla z powietrza. Oznacza to dążenie do zwiększenia powierzchni m.in. lasów, gruntów pokrytych trwale roślinnością czy bagien.
Fit for 55 w Polsce: Transformacja budownictwa w obliczu nowych standardów klimatycznych
29.08.2023

Fit for 55 w Polsce: Transformacja budownictwa w obliczu nowych standardów klimatycznych

Wprowadzenie ambitnego planu "Fit for 55" przez Komisję Europejską stanowi kamień milowy w globalnych wysiłkach na rzecz walki ze zmianami klimatycznymi. Polska, jako aktywny uczestnik unijnych działań, staje przed nowymi wyzwaniami i możliwościami. Jednym z kluczowych sektorów, które zostaną dotknięte tym przełomowym pakietem, jest budownictwo – dziedzina odgrywająca istotną rolę w emisji gazów cieplarnianych, ale również mająca potencjał stać się liderem transformacji ku zrównoważonej przyszłości.
Fit for 55 w Polsce: Przemiany w rolnictwie dla zrównoważonej przyszłości
28.08.2023

Fit for 55 w Polsce: Przemiany w rolnictwie dla zrównoważonej przyszłości

Działania na rzecz ochrony klimatu i redukcji emisji gazów cieplarnianych stają się coraz bardziej imperatywem globalnym. W tym kontekście, "Fit for 55" – inicjatywa przedstawiona przez Komisję Europejską – wkracza na europejską scenę jako kompleksowy pakiet środków, które mają przyspieszyć walkę ze zmianami klimatycznymi. W Polsce, gdzie rolnictwo odgrywa istotną rolę w gospodarce i kulturze, skutki tej inicjatywy są szczególnie ważne.
Fit for 55 w Polsce: Rewolucja w zrównoważonym transporcie wyzwaniem i standardem
26.08.2023

Fit for 55 w Polsce: Rewolucja w zrównoważonym transporcie wyzwaniem i standardem

W dniu 14 lipca 2021 roku, Komisja Europejska zaprezentowała ambitny pakiet środków klimatycznych i energetycznych, znany jako "Fit for 55". W kontekście Polski, jeden z kluczowych obszarów tego pakietu dotyczy transformacji w sektorze transportu. To właśnie w transporcie ukrywa się ogromny potencjał redukcji emisji CO2 oraz poprawy jakości powietrza, a jednocześnie stanowi ono jeden z największych wyzwań adaptacyjnych dla polskiego rządu.
Fit tor 55% w Polsce
25.08.2023

Fit tor 55% w Polsce

"Pakiet Fit for 55" to zestaw propozycji legislacyjnych i regulacyjnych zaproponowany przez Komisję Europejską w lipcu 2021 roku. Jego celem jest dostosowanie polityki klimatycznej Unii Europejskiej do celu osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55% do 2030 roku w porównaniu z poziomem z 1990 roku. Choć "Pakiet Fit for 55" dotyczy całej Unii Europejskiej, jego postanowienia będą miały także wpływ na Polskę.
Ekologia w odwrocie?
24.06.2023

Ekologia w odwrocie?

W przeprowadzonym w 2022 roku badaniu trackingowym świadomości ekologicznej Polaków ochrona środowiska straciła w oczach aż 28% respondentów i spadła na 5 miejsce wśród najważniejszych problemów Polski – jednak wskazywało na nią wciąż 24% respondentów. To spadek z miejsca pierwszego. Boli, ale do wesela…
Partnerzy projektu UNIFY zapraszają na dyskusję na wysokim szczeblu o ambicjach klimatycznych Unii i jej Państw członkowskich
08.10.2021

Partnerzy projektu UNIFY zapraszają na dyskusję na wysokim szczeblu o ambicjach klimatycznych Unii i jej Państw członkowskich

Partnerzy projektu UNIFY organizują wydarzenie online na wysokim szczeblu, aby omówić, w jaki sposób pakiet „Fit for 55%” i plany krajowe (takie jak Krajowe Plany Energetyczne i Klimatyczne oraz Krajowe Strategie Długoterminowe) mogą utorować drogę dla polityk zgodnych z celem 1,5°C w Europie.
Stworzone przez allblue.pl