PL   |   EN

Wyniki dla tagu

polityka klimatyczna

Propozycje zmian systemowych i prawnych w obszarze ochrony klimatu i środowiska na poziomie UE
07.06.2024

Propozycje zmian systemowych i prawnych w obszarze ochrony klimatu i środowiska na poziomie UE

Europa może lepiej zadbać o przyrodę, klimat i zdrowie obywateli – ClientEarth chce powołania wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej ds. Ludzi i Środowiska.
Agenda weimarska na rzecz silnej i geopolitycznej Unii Europejskiej
28.05.2024

Agenda weimarska na rzecz silnej i geopolitycznej Unii Europejskiej

Nasze bezpieczeństwo jest zagrożone. Żyjemy w epoce systemowej rywalizacji, w której niektóre reżimy autokratyczne dążą do podważenia i zniszczenia porządku międzynarodowego opartego na Karcie Narodów Zjednoczonych - piszą Ministrowie Spraw Zagranicznych Francji, Niemiec i Polski.
Co UE zrobiła dla Planety i jej obywateli? - nowy raport
21.05.2024

Co UE zrobiła dla Planety i jej obywateli? - nowy raport

W czerwcu obywatele UE będą mieli możliwość wpłynąć na przyszłość unijnej polityki klimatycznej i środowiskowej, a także rozliczyć swoich przedstawicieli i domagać się większych ambicji od posłów do Parlamentu Europejskiego (PE) w kluczowych ostatnich latach tej dekady. Obecnie nasza planeta znajduje się na prostej drodze do alarmującego wzrostu temperatury o 2,9oC w porównaniu z poziomem sprzed epoki przemysłowej, przy czym Europa ociepla się jeszcze szybciej, a poziom zanieczyszczenia i degradacji środowiska gwałtownie rośnie; decyzje podjęte w wyborach będą więc miały długotrwałe konsekwencje dla przyszłości Europy i naszej wspólnej zdolności do osiągnięcia celów klimatycznych.
Spojrzenie z Polski na energię i klimat. Priorytety Komisji Europejskiej na lata 2024-2029
15.05.2024

Spojrzenie z Polski na energię i klimat. Priorytety Komisji Europejskiej na lata 2024-2029

Zbliżające się wybory do Parlamentu Europejskiego otworzą nowy rozdział w polityce klimatyczno-energetycznej UE. Nowa Komisja Europejska, która rozpocznie swoją 5-letnią kadencję jesienią będzie miała za zadanie monitorować wdrażanie szerokiego zakresu regulacji z pakietu Fit for 55 i nawigować Unię w kierunku 2050 r. – wyznaczając cele na 2040 r. Z pewnością zaproponuje również nową agendę polityczną, ponieważ dynamika dyskusji w UE jest w ciągłej zmianie. Jakie nowe zadania, które postawi sobie Komisja Europejska mogą być najważniejsze z perspektywy Polski i zyskać poparcie i zainteresowanie?
Polityka klimatyczna z ludzką twarzą - nowy raport
14.05.2024

Polityka klimatyczna z ludzką twarzą - nowy raport

Polki i Polacy nie mają wątpliwości: klimat się zmienia. Lęk przed kryzysem klimatycznym staje się zbiorowym doświadczeniem. Odpowiedź na pytanie, jak przeciwdziałać zmianom klimatu jest jednak bardziej skomplikowana. Polki i Polacy deklarują poparcie dla przyjaznych klimatowi polityk i obiecują sobie po nich korzyści wykraczające poza sferę klimatu i środowiska. Jednocześnie niezwykle krytycznie oceniają Europejski Zielony Ład stanowiący kluczowy bodziec do podejmowania konkretnych działań przez władze krajowe. Jak rozwikłać ten paradoks i wytyczyć drogę, którą mogą podążać decydentki i decydenci, aby pogodzić te sprzeczne odczucia i zapewnić trwałe poparcie dla przyjaznych ludziom i klimatowi rozwiązań politycznych?
Dzień Długu Ekologicznego UE 2024 - organizacje apelują do europejskich przywódców
07.05.2024

Dzień Długu Ekologicznego UE 2024 - organizacje apelują do europejskich przywódców

Poniżej publikujemy apel do przywódców UE o priorytetowe potraktowanie uczciwej oraz inkluzywnej zielonej transformacji w następnej kadencji.
Czołowe organizacje zajmujące się środowiskiem i klimatem podsumowują osiągnięcia Parlamentu Europejskiego w kadencji 2019-2024
25.04.2024

Czołowe organizacje zajmujące się środowiskiem i klimatem podsumowują osiągnięcia Parlamentu Europejskiego w kadencji 2019-2024

Nowa, szczegółowa analiza przeprowadzona przez pięć wiodących organizacji zajmujących się klimatem i środowiskiem ujawnia, że spośród europosłów sprawujących mandat w latach 2019-2024, niewielu działało na rzecz ochrony klimatu, przyrody i jakości powietrza w Europie. Większość z nich wykazała się skłonnością do zwlekania lub myślenia w sposób prehistoryczny, opóźniając rzeczywiste działania poprzez głosowanie chaotycznie i niekonsekwentnie lub, co gorsza, całkowicie nie podejmując wyzwania związanego z kryzysem, przed którym stoi Europa.
Polityka klimatyczna jest przemyślana finansowo
08.03.2024

Polityka klimatyczna jest przemyślana finansowo

Według raportu banku PEKAO SA z grudnia roku 2021 łącznie koszty polityki klimatycznej dla okresu 2021-2030 w wariancie 40% redukcji emisji wyniosą 338 mld EUR, w wariancie 55% redukcji 527,5 mld EUR.
Klimatyczna bzdura roku 2023 - wyniki plebiscytu
20.02.2024

Klimatyczna bzdura roku 2023 - wyniki plebiscytu

Klimatyczna bzdura roku 2023 wybrana! W głosowaniu internautów zwyciężyła wypowiedź Marii Kurowskiej, na kolejnych miejscach uplasowały się twierdzenia Krzysztofa Bosaka i Jacka Wilka.
CAN-Europe uruchamia NECP Tracker
19.02.2024

CAN-Europe uruchamia NECP Tracker

NECP Tracker to narzędzie do śledzenia postępów w zakresie realizacji krajowych planów na rzecz energii i klimatu (KPEiK*; en. NECP – National Energy and Climate Plans).
Nowy cel klimatyczny 2040  komentarz CAN Europe
13.02.2024

Nowy cel klimatyczny 2040 – komentarz CAN Europe

Komisja Europejska wydała 6 lutego br. komunikat zawierający pierwszą propozycję celu klimatycznego dla Unii Europejskiej na rok 2040. Zdaniem organizacji CAN Europe zwiększone ambicje są mile widziane, ale 90% redukcja nie wystarczy.
Climate Action Tracker o nowej propozycji KE
12.02.2024

Climate Action Tracker o nowej propozycji KE

Zdaniem Climate Action Tracker, proponowany przez Komisję Europejską cel klimatyczny na 2040 r. nie jest zgodny ze ścieżką zatrzymania wzrostu globalnej temperatury na poziomie 1,5°C. Kluczowe są działania przed 2030 r.
Klimatyczna bzdura roku 2023
09.02.2024

Klimatyczna bzdura roku 2023

Ruszyło głosowanie w dorocznym plebiscycie na najbardziej absurdalną wypowiedź na temat klimatu, jaka padła ostatnio w polskiej debacie publicznej.
PytaMY o zielone przed wyborami samorządowymi
09.02.2024

PytaMY o zielone przed wyborami samorządowymi

Samorządy odegrają istotną rolę w ogólnokrajowych staraniach na rzecz ochrony środowiska i klimatu. W związku z tym zachęcamy do udziału w przedwyborczej akcji obywatelskiej "Pytamy o zielone"!
Global Energy and Climate Outlook (GECO) 2023
09.02.2024

Global Energy and Climate Outlook (GECO) 2023

Najnowsza edycja raportu opracowanego przez Wspólne Centrum Badawcze (Joint Research Centre – JRC) przedstawia zaktualizowane spojrzenie na temat wpływu polityki energetycznej i klimatycznej na osiągnięcie celów porozumienia paryskiego.
Koalicja na rzecz Wyższych Ambicji gromadzi szerokie poparcie dla naukowego celu klimatycznego na rok 2040
29.01.2024

Koalicja na rzecz Wyższych Ambicji gromadzi szerokie poparcie dla naukowego celu klimatycznego na rok 2040

Przed komunikatem Komisji Europejskiej w sprawie celu klimatycznego UE do 2040 r. - szeroki sojusz 14 europejskich organizacji biznesowych i inwestorów, samorządów lokalnych i regionalnych oraz organizacji społeczeństwa obywatelskiego wezwało do przyjęcia opartego na nauce celu redukcji emisji netto o co najmniej 90%, aby ograniczyć globalny wzrost temperatury do poniżej 1,5°C.
Podsumowanie 2023 roku w Koalicji Klimatycznej
17.01.2024

Podsumowanie 2023 roku w Koalicji Klimatycznej

Dziękujemy za 2023 rok! Jak nigdy dotąd, prawdziwe jest powiedzenie, że przyszłość leży w naszych rękach, dlatego w 2024 roku życzymy wszystkim nadziei na lepsze jutro i odwagi, by o nie walczyć.
Potrzeba odwagi dla ochrony klimatu
15.01.2024

Potrzeba odwagi dla ochrony klimatu

Nowy raport projektu Togetherfor1,5 ujawnia potencjalne oszczędności dla UE w wysokości 1 tryliona euro.
Stworzone przez allblue.pl