PL   |   EN

Wyniki dla tagu

polityka klimatyczna

Handel Emisjami: Wyjątek czy bolączka Fit for 55?
30.08.2023

Handel Emisjami: Wyjątek czy bolączka "Fit for 55"?

Pakiet "Fit for 55", wprowadzony przez Komisję Europejską, stanowi nową erę w polityce klimatycznej, wyznaczając ambitne cele redukcji emisji gazów cieplarnianych w kierunku neutralności klimatycznej. Jednak w świetle tych planów, kwestia handlu emisjami budzi zainteresowanie i kontrowersje. Chociaż ten mechanizm ma potencjał przyspieszenia procesu redukcji emisji, towarzyszy mu obawa o nierówności i niepożądane skutki dla niektórych sektorów gospodarki.
Fit for 55 w Polsce: Transformacja budownictwa w obliczu nowych standardów klimatycznych
29.08.2023

Fit for 55 w Polsce: Transformacja budownictwa w obliczu nowych standardów klimatycznych

Wprowadzenie ambitnego planu "Fit for 55" przez Komisję Europejską stanowi kamień milowy w globalnych wysiłkach na rzecz walki ze zmianami klimatycznymi. Polska, jako aktywny uczestnik unijnych działań, staje przed nowymi wyzwaniami i możliwościami. Jednym z kluczowych sektorów, które zostaną dotknięte tym przełomowym pakietem, jest budownictwo – dziedzina odgrywająca istotną rolę w emisji gazów cieplarnianych, ale również mająca potencjał stać się liderem transformacji ku zrównoważonej przyszłości.
Fit for 55 w Polsce: Przemiany w rolnictwie dla zrównoważonej przyszłości
28.08.2023

Fit for 55 w Polsce: Przemiany w rolnictwie dla zrównoważonej przyszłości

Działania na rzecz ochrony klimatu i redukcji emisji gazów cieplarnianych stają się coraz bardziej imperatywem globalnym. W tym kontekście, "Fit for 55" – inicjatywa przedstawiona przez Komisję Europejską – wkracza na europejską scenę jako kompleksowy pakiet środków, które mają przyspieszyć walkę ze zmianami klimatycznymi. W Polsce, gdzie rolnictwo odgrywa istotną rolę w gospodarce i kulturze, skutki tej inicjatywy są szczególnie ważne.
Fit tor 55% w Polsce
25.08.2023

Fit tor 55% w Polsce

"Pakiet Fit for 55" to zestaw propozycji legislacyjnych i regulacyjnych zaproponowany przez Komisję Europejską w lipcu 2021 roku. Jego celem jest dostosowanie polityki klimatycznej Unii Europejskiej do celu osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55% do 2030 roku w porównaniu z poziomem z 1990 roku. Choć "Pakiet Fit for 55" dotyczy całej Unii Europejskiej, jego postanowienia będą miały także wpływ na Polskę.
Fundusze Klimatyczne w Polsce: Inicjatywa na Rzecz Zrównoważonej Przyszłości
24.08.2023

Fundusze Klimatyczne w Polsce: Inicjatywa na Rzecz Zrównoważonej Przyszłości

Fundusze klimatyczne w Polsce stanowią istotny element działań mających na celu zwalczanie zmian klimatycznych oraz promowanie zrównoważonego rozwoju. Są to specjalne źródła finansowania, przeznaczone na projekty proekologiczne, których celem jest redukcja emisji gazów cieplarnianych, rozwój odnawialnych źródeł energii oraz dostosowanie do zmian klimatu.
Rola organizacji pozarządowych w tworzeniu Krajowego Planu Energii i Klimatu
23.08.2023

Rola organizacji pozarządowych w tworzeniu Krajowego Planu Energii i Klimatu

W obliczu narastającego kryzysu klimatycznego oraz potrzeby przejścia na bardziej zrównoważone i ekologiczne źródła energii, Krajowe Plany Energii i Klimatu (KPEiK) stają się kluczowym narzędziem wskazującym kierunek rozwoju dla wielu państw.
Czego potrzebujemy aby społeczeństwo akceptowało politykę klimatyczną?
17.08.2023

Czego potrzebujemy aby społeczeństwo akceptowało politykę klimatyczną?

Aby społeczeństwo akceptowało politykę klimatyczną, konieczne jest zbudowanie szerokiego konsensusu oraz zrozumienia w społeczeństwie na temat powagi problemu zmian klimatycznych i potrzeby działań.
Podstawy Ambitnej Polityki Klimatycznej: działania dla przyszłości naszej planety
10.08.2023

Podstawy Ambitnej Polityki Klimatycznej: działania dla przyszłości naszej planety

Pomaganie naszej planecie stało się priorytetem, a ambitna polityka klimatyczna jest kluczowym narzędziem w walce z wyzwaniami związanymi ze zmianami klimatycznymi. W dzisiejszych czasach, gdy zagrożenia dla środowiska naturalnego są wyraźne, konieczne jest wdrożenie zdecydowanych działań, które wpłyną na poprawę stanu naszej Ziemi.
Ekologia w odwrocie?
24.06.2023

Ekologia w odwrocie?

W przeprowadzonym w 2022 roku badaniu trackingowym świadomości ekologicznej Polaków ochrona środowiska straciła w oczach aż 28% respondentów i spadła na 5 miejsce wśród najważniejszych problemów Polski – jednak wskazywało na nią wciąż 24% respondentów. To spadek z miejsca pierwszego. Boli, ale do wesela…
Wojciech Szymalski na tle Grand Place w Brukseli, 30.05.2023
03.06.2023

Jedna podróż, wiele poglądów

Za 49 euro przejechałem całe Niemcy, aby ostatecznie dotrzeć do Brukseli. Tam, dzięki niemieckiej inicjatywie EUKI, w 3 dni poznałem wiele różnych poglądów na politykę klimatyczną Unii Europejskiej. Kilkoma się z Wami podzielę. A wrażeniami z podróży na koniec.
Zaktualizowalismy NECP Tracker
07.06.2022

Zaktualizowalismy NECP Tracker

NECP Tracker to narzędzie pozwalające w prosty i łatwy sposób pokazać postępy polityki klimatycznej w Polsce na tle celów politycznych. Zaktualizowaliśmy dane za rok 2020.
KONFERENCJA ENERGIA DLA NIEZALEŻNOŚCI 2050
25.05.2022

KONFERENCJA ENERGIA DLA NIEZALEŻNOŚCI 2050

W dniach 13-14 czerwca br. Instytut na rzecz Ekorozwoju, wraz z Partnerami zaprasza do udziału w konferencji Energia dla niezależności 2030, która odbędzie się w Warszawie.
Ocena polityki klimatycznej Hiszpanii
09.05.2022

Ocena polityki klimatycznej Hiszpanii

W Hiszpanii całkowite emisje w sektorach nieobjętych systemem handlu uprawnieniami do emisji ETS wykazują od 2013 r. znaczące zmniejszenie dopiero w roku 2020, przy czym bardzo wyraźny jest wpływ pandemii Covid.
Ocena polityki klimatycznej Słoweni
06.05.2022

Ocena polityki klimatycznej Słoweni

Cel Słowenii na 2020 r. w zakresie nieobjętym systemem handlu uprawnieniami do emisji miał nie zwiększać emisji o więcej niż 4% w porównaniu z 2005 r. Na podstawie danych z 2018 r. wydaje się, że cel ten zostanie osiągnięty, jednak trend emisji nie jest zgodny z celami, ponieważ emisje w 2018 r. wzrosły o 2%. W tym kontekście obecna realizacja celu nie oznacza długoterminowej kontroli emisji, co jest niezwykle ważne dla osiągnięcia celów na rok 2030.
Ocena polityki klimatycznej Niemiec
05.05.2022

Ocena polityki klimatycznej Niemiec

W Niemczech, w ramach krajowych działań na rzecz redukcji emisji, najtrudniej jest wprowadzić zmiany w sektorach budynków i transportu, ponieważ w ciągu ostatnich 20 lat nie osiągnięto w nich znaczących redukcji emisji (dotyczy to zwłaszcza sektora transportu).
Ocena polityki klimatycznej Francji
04.05.2022

Ocena polityki klimatycznej Francji

Rolnictwo, transport, budynki i odpady odpowiadają za 71% emisji we Francji, co sprawia, że sektory nieobjęte systemem handlu uprawnieniami do emisji ETS są największymi źródłami gazów cieplarnianych.
Ocena polityki klimatycznej Estonii
02.05.2022

Ocena polityki klimatycznej Estonii

Dotychczasowe wysiłki Estonii w zakresie redukcji emisji w sektorach objętych wspólnym wysiłkiem redukcyjnym były raczej nieudane. Podobnie jak wiele innych państw członkowskich Europy Środkowo-Wschodniej, Estonia ma dość niski cel dla sektorów ESR do roku 2020, zgodnie z którym emisje objęte tymi sektorami mogą wzrosnąć do 11% w porównaniu z rokiem 2005.
Czy podczas wojny jest miejsce na politykę klimatyczną?  debata online
11.03.2022

Czy podczas wojny jest miejsce na politykę klimatyczną? – debata online

Już 17 marca o godzinie 11:00 spotkamy się z zaproszonymi ekspertami podczas debaty online i porozmawiamy o zależności mechanizmów obrony klimatu, a wojną. Jak wiadomo, kryzys klimatyczny to ogromny problem dzisiejszych czasów – są jednak momenty, kiedy zadbanie o dobro ziemi spada na dalszy plan. W czasie, kiedy sytuacja ekonomiczna jest nadzwyczajna, praca mechanizmów takich jak, ETS i ESR może być znacznie utrudniona. Co się stanie, gdy wspomniane systemy, nie będą mogły współpracować?
Stworzone przez allblue.pl