PL   |   EN

Ankieta PE Wiosna 2024: Wykorzystaj swój głos - Odliczamy czas do wyborów europejskich

Ankieta PE Wiosna 2024: Wykorzystaj swój głos - Odliczamy czas do wyborów europejskich
źródło : pixabay.com
Eurobarometr Parlamentu Europejskiego z wiosny 2024 r. ujawnia wysoki poziom zainteresowania obywateli zbliżającymi się wyborami europejskimi (6-9 czerwca) oraz świadomość ich znaczenia w obecnym kontekście geopolitycznym. Badanie rzuca światło na zachowania wyborcze Europejczyków, ich stosunek do tematów kampanii, a także na preferencje dotyczące priorytetowych wartości na następną kadencję Parlamentu Europejskiego. Skupia się również na postrzeganiu PE i UE przez obywateli, na ich perspektywie życia w UE, a także na ich opiniach na temat UE w obecnym kontekście globalnym.

Zainteresowanie wyborami

Zainteresowanie wyborami, świadomość tego, kiedy się odbędą, a także prawdopodobieństwo głosowania wzrosły od czasu ostatniego badania jesienią 2023 r., kiedy to mierzono je po raz ostatni. Wzrosty są jeszcze bardziej uderzające w porównaniu z badaniem przeprowadzonym wiosną 2019 r. (trzy miesiące przed poprzednimi wyborami europejskimi). Wyniki sugerują również, że obywatele UE są niezwykle świadomi znaczenia wyborów w obecnym kontekście geopolitycznym, a ponad osiem na dziesięć osób (81%) zgadza się, że sprawia on, iż głosowanie staje się jeszcze ważniejsze.

Tematy kampanii

Obywatele europejscy chcieliby, aby walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym (33%), a także wspieranie zdrowia publicznego (32%) stanowiły główne kwestie omawiane podczas kampanii wyborczej. Wsparcie dla gospodarki i tworzenie nowych miejsc pracy, a także obrona i bezpieczeństwo UE znalazły się na trzecim miejscu (31%). Znaczenie, jakie obywatele przywiązują do obrony i bezpieczeństwa UE, wzrosło w trakcie obecnej kadencji parlamentarnej, szczególnie w obliczu agresji Rosji na Ukrainę.

 

UE na świecie

Patrząc w przyszłość, obywatele UE uważają obronność i bezpieczeństwo (37%) za priorytety w umacnianiu pozycji UE na świecie, a kwestie energetyczne i bezpieczeństwo żywnościowe/rolnictwo za kolejne ważne kwestie w hierarchii (obie na poziomie 30%). Podczas gdy czterech na dziesięciu obywateli twierdzi, że znaczenie UE zwiększyło się w ostatnich latach, 35% uważa, że pozostało ono takie samo, zaś 22%, że zmalało.

 

Wpływ UE

Prawie trzy czwarte obywateli (73%) twierdzi, że działania UE mają wpływ na ich codzienne życie, w tym jedna piąta (20%) uznaje, że wpływ ten jest "bardzo duży". Ponadto zdecydowana większość Europejczyków zgadza się, że członkostwo w UE jest dla ich kraju korzystne (71%). Wyniki te są stabilne w porównaniu z jesienią 2023 r. i nadal utrzymują się na wysokim poziomie w całej UE.

źródło: europa.eu

 

Tagi

Stworzone przez allblue.pl