PL   |   EN

Naruszenie zasady partnerstwa w REPowerEU w Europie Środkowej i Wschodniej Europie

Naruszenie zasady partnerstwa w REPowerEU w Europie Środkowej i Wschodniej Europie
Przedstawiciele organizacji społeczeństwa obywatelskiego (CSO) z ośmiu krajów Europy Środkowo-Wschodniej (CEE) wyrazili zaniepokojenie i Wschodniej (CEE) wyrazili zaniepokojenie procesem partycypacji w przygotowaniu REPowerEU.

Przedstawiciele rozumieją, że REPowerEU stanowi interwencję kryzysową; Uważają jednak również, że obecny proces może znacząco wpłynąć na jakość rozdziałów i inwestycji w nich zawartych. Organizacje społeczeństwa obywatelskiego obawiają się, że brak przejrzystego i integracyjnego uczestnictwa może prowadzić do wykluczenia ważnych zainteresowanych stron, co ostatecznie doprowadzi do nieoptymalnych wyników i podważy legitymację polityki. Organizacje społeczeństwa obywatelskiego wzywają do większej przejrzystości i aktywnego zaangażowania wszystkich zainteresowanych stron w przygotowanie rozdziałów REPowerEU, aby zapewnić ich dokładne odzwierciedlenie interesów i potrzeb społeczności, którym będą służyć.

Jak wiadomo, region Europy Środkowo-Wschodniej jest prawdopodobnie najbardziej dotknięty wojną rosyjsko-ukraińską w Unii Europejskiej (UE) ze względu na silne uzależnienie od rosyjskiego gazu, a także uzależnienie od funduszy unijnych. W przypadku niektórych państw członkowskich wdrażanie planów odbudowy i zwiększania odporności dopiero się rozpoczęło – dwa lata po wejściu w życie Funduszu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Teraz państwa członkowskie mogą zmodyfikować swoje istniejące środki i włączyć nowe, ponieważ plany są ponownie otwierane w celu wprowadzenia dalszych zmian. Ze względu na krótki czas – nowe plany muszą zostać zatwierdzone do 31 sierpnia 2023 r. – kraje Europy Środkowo-Wschodniej napotkały obawy, biorąc pod uwagę, że procesy redakcyjne są czasochłonne i że rządy muszą sfinalizować swoje projekty do 30 kwietnia 2023 r., Jeśli chcą zatwierdzić swoje plany. Większość rządów nie podzieliła się nawet swoimi pierwszymi zarysami, ani nie przeprowadziła konsultacji społecznych. Niektóre z nich mają już publicznie udostępnione projekty, ale są one tak zaawansowane w procesie, że rząd nie przeprowadził – lub tylko jakiś rodzaj – formalnych konsultacji społecznych, aby spełnić oczekiwania; jednak w rzeczywistości nie mają czasu na przeformułowanie 5 naruszeń zasad partnerstwa w REPowerEU w Europie Środkowo-Wschodniej lub przemyślenie swoich planów ze względu na krótkie ramy czasowe. W związku z tym brak zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego w plany rządowe może skutkować naruszeniem zasady partnerstwa, która wymaga udziału władz publicznych na różnych szczeblach w finansowaniu projektów w celu zwiększenia jego wartości, zgodnie z wieloletnim zobowiązaniem UE.

Co gorsza, rządy krajowe nadal zapewniają ogromne dotacje szkodliwe dla środowiska, podczas gdy niektóre rządy nadal – nawet niedawno – osłabiają prawo ochrony środowiska i zmniejszają inne istniejące poziomy ochrony środowiska. Wszystkie te procesy mogą sprawić, że wykorzystanie finansowania REPowerEU będzie bezsensowne, ponieważ stan środowiska naturalnego ulegnie znacznemu i szybkiemu pogorszeniu, nawet jeśli wszystkie fundusze REPowerEU zostaną efektywnie wykorzystane do celów środowiskowych.

Cały dokument w języku angielskim możesz przeczytać TUTAJ

Tagi

Stworzone przez allblue.pl