PL   |   EN

Seniorzy w Rejowcu Fabrycznym stawiają na klimat

Seniorzy w Rejowcu Fabrycznym stawiają na klimat
źródło : pixabay.com
Trwająca sytuacja polityczno-gospodarcza zaburza myślenie o naszej codzienności, lecz mimo wszystko nie wolno zapominać nam o sytuacji zmieniającego się klimatu. Zmiana klimatu postępuje i nie zapowiada się by w najbliższych latach zwolniła. Mimo wszystko seniorzy z Rejowca Fabrycznego biorą sprawy w swoje ręce i z energią przystępują do projektu #klimaSENIORE - aktywizacja seniorów na rzecz klimatu.

W dniu wczorajszym odbyło się spotkanie informacyjne z seniorami w Rejowcu Fabrycznym. Spotkanie odbyło się w formie online i zebrało przed ekranami komputerów znaczne grono mieszkańców miasta. Wydarzenie zorganizowane zostało przez Fundację Instytut na rzecz Ekorozwoju wraz z urzędem miasta. 

Spotkanie otworzyła Hanna Kryszyńska - koordynator projektu z Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju, która przybliżyła zebranym założenia projektu, oraz zapoznała z planowanymi działaniami projektu, na które składają się 4 narady obywatelskie, wysłuchanie publiczne, oraz zwieńczające projekt wspólne wykreowanie zielonej przestrzeni.

„Seniorzy są tą grupą społeczną która swoim życiowym doświadczeniem może wnieść cenne wskazówki do kreowania debaty publicznej o relacji lokalnej społeczności ze środowiskiem, aby przygotować się na ekstrema pogodowe związane ze zmieniającym się klimatem” - powiedziała Hanna Kryszyńska. 

Zmieniający się klimat wyzwaniem dla starzejącego się społeczeństwa  

Następnie głos zabrała Ewa Świerkula - specjalista ds. klimatu z Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju, która przybliżyła problem wpływu zmiany klimatu na jakość życia. 

Uczestnicy spotkania zostali zapoznani z historycznymi uwarunkowaniami zmiany klimatu, wpływu naszych codziennych zachowań. Zaznajomieni zostali z pojęciami mitygacji i adaptacji. A także z dobrymi nawykami, które warto wprowadzić w swoje życie, by zminimalizować swój osobisty wpływ na zachodzące zjawisko.

„Ważne jest by małymi krokami zmieniać swoje codzienne zachowania. Są one równie ważne, co odgórne zmiany systemowe. Istotne jest również kreowanie terenów zieleni, które nie tylko poprawią estetycznie okolice, ale pozytywnie wpływają na lokalną bioróżnorodność i minimalizują efekt cieplny dając cień i magazynując wodę.” - powiedziała Ewa Świerkula.

Ziemię pożyczyliśmy od własnych wnuków

Kolejnym elementem wprowadzający w tematykę projektu, było wystąpienie Bolesława Melucha z Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej, który w swojej prezentacji przedstawił wyniki badań dotyczących dylematów ekologicznych Polaków. Główny nacisk położony został na codzienne zachowania, oraz świadomość podjęcia zmiany codziennych zachowań, by pokonywać swoje wewnętrzne i zewnętrzne bariery.

„Ważne jest by wyłonić w lokalnej społeczności liderów, którzy będą w stanie wpłynąć na opinię publiczną, by ukierunkować ją na potrzebę przeciwdziałania zmianom klimatu. Takich liderów upatrujemy w osobach starszych, które wypracowały swoją pozycję i swoim głosem mogą mieć wpływ na lokalną politykę klimatyczną” - powiedział Bolesław Meluch. 

Pan Meluch w swoim wystąpieniu zwrócił również uwagę na brak programu senioralnego w Rejowcu Fabrycznym, którego przyczynkiem może okazać się rozpoczynający się projekt #klimaSENIORE - aktywizacja seniorów na rzecz klimatu.  

Zwiększenie aktywności osób starszych

Spotkanie zakończyła dyskusja dotycząca zagadnienia zwiększenia aktywności osób starszych. Głos w dyskusji zabrali głównie mieszkańcy Rejowca, którzy ocenili sytuację seniorów w swoim mieście. 

Wszyscy zgodnie ocenili że nacisk edukacyjny powinien być przeniesiony na młodzież, która została przyzwyczajona i wychowana w świecie konsumpcjonizmu i obecności plastiku, który jest dominujący i narzucany każdemu przez sprzedawców. 

Seniorzy mają stworzoną możliwość organizowania się w organizacje, kluby, czy stowarzyszenia i dzięki temu mogą poszukiwać sposobów włączania młodzieży w swoje działania, za pomocą organizowanych wydarzeń i pokazywania młodzieży pozytywnych zachowań ekologicznych.

Spotkanie pozytywnie nastroiło całą grupę na planowane działania w projekcie i mamy nadzieję że następne spotkania będą bogate w dyskusje, co zaowocuje potrzebnymi rekomendacjami dla gminy. 


Informacje tę otrzymujesz od nas w ramach prowadzonego przez Instytut na rzecz Ekrozwoju projektu "#klimaSENIORE - aktywizacja seniorów na rzecz klimatu", który jest realizowany w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Dowiedz się więcej o projekcie #klimaSENIORE

Tagi

Stworzone przez allblue.pl