PL   |   EN

„Pierwszy, ale bardzo istotny krok”. Komisja Europejska alarmuje ws. edukacji klimatycznej

Pierwszy, ale bardzo istotny krok. Komisja Europejska alarmuje ws. edukacji klimatycznej
źródło : pixabay.com
To rewolucyjna zmiana. Komisja Europejska (KE) zaapelowała do państw członkowskich, by edukacja klimatyczna stała się centralnym elementem unijnych systemów kształcenia i szkolenia. Bruksela w oficjalnym dokumencie uwzględniła liczne wnioski organizacji pozarządowych i ekologów. – To pierwszy, ale bardzo istotny krok w dobrym kierunku – ocenia Krzysztof Mrozek, koordynator ds. funduszy unijnych z „Polskiej Zielonej Sieci”.

Wniosek ma na celu – jak czytamy na stronie Komisji Europejskiej – wsparcie państw członkowskich, szkół, uniwersytetów czy organizacji pozarządowych w zapewnianiu osobom uczącym się wiedzy i umiejętności związanych ze zmianami klimatu i ochroną środowiska. To zmiana rewolucyjna pod wieloma względami. Chodzi między innymi o:

zapewnianie osobom uczącym się, niezależnie od ich wieku, dostępu do edukacji ekologicznej
uznanie, że uczenie się na rzecz zrównoważenia środowiskowego zajmuje priorytetowe miejsce w programach kształcenia i szkolenia
uruchomienie krajowych i unijnych środków na rzecz inwestycji w zrównoważoną i zieloną infrastrukturę oraz szkolenia
Uwzględniono apele ekologów

Komisja Europejska uwzględniła w swoim apelu postulaty ekologów oraz organizacji pozarządowych w tym Polskiej Zielonej Sieci. Aktywiści pozarządowi brali udział w licznych naradach eksperckich oraz spotykali się na konsultacjach z unijnymi urzędnikami. Przyniosło to efekt.

Propozycja KE w znacznym stopniu pokrywa się z naszym stanowiskiem, które opublikowaliśmy w połowie września 2021 r. w dokumencie “Zielona transformacja musi być prospołeczna”.

Podkreślaliśmy w nim konieczność wsparcia kompleksowej edukacji klimatycznej na wszystkich poziomach: ogólnopolskim, regionalnym i lokalnym, obejmującej różnorodne grupy społeczne oraz potrzebę szerokiej oferty szkoleniową w obszarze ochrony klimatu i środowiska dla urzędników i pracowników firm. Umożliwiłoby to zapewnienie  odpowiedniego zaplecza intelektualnego i kadrowego dla dynamicznie rozwijającej się „zielonej” gospodarki, kształcenie specjalistów z nowych dziedzin oraz zrozumienie potrzeby głębokich zmian na rzeczy klimatu.

Cały artykuł dostępny tutaj: www.zielonasiec.pl

Stworzone przez allblue.pl