PL   |   EN

#UkrytySkładnik w naszej żywności

#UkrytySkładnik w naszej żywności
źródło : Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie
Kupując żywność nie myślimy o tym, że oprócz walorów smakowych i odżywczych, zawiera ona w sobie ukryte składniki, których nie przeczytamy w składzie. Z produkcją jedzenia wiąże się często łamanie praw człowieka, wyniszczenie środowiska, przesiedlenia rdzennej ludności, wylesianie, a także stosowanie pestycydów niszczących całe ekosystemy.

Jedynie silne prawo nakładające obowiązkowy monitoring łańcucha dostaw oraz odpowiedzialność cywilną firm może zmienić tę sytuację. W Unii Europejskiej trwają prace legislacyjne nad dyrektywą chroniącą prawa człowieka i ochronę środowiska. Aby skuteczne prawo weszło w życie konieczne jest wsparcie mediów, konsumentów oraz decydentów.

Co kryje się w Twoim jedzeniu? 

Podróż naszej żywności z pola na półki supermarketu jest długa. W sektorze rolno-spożywczym wielonarodowe koncerny wykorzystują złożone, trudne do prześledzenia łańcuchy dostaw z wieloma podwykonawcami, aby rozmyć swoją odpowiedzialność. Negatywne konsekwencje tych praktyk biznesowych często są najdotkliwiej odczuwane na początku łańcucha dostaw, gdzie pracownicy – zwłaszcza kobiety i migranci – są wyzyskiwani i nie zapewnia się im godnych warunków pracy.

Od 9 do 16 października zaczynamy Tydzień Akcji „Nasza Żywność. Nasza Przyszłość”. Przez tydzień będziemy mówić o problemach, uświadamiać i proponować konkretne rozwiązania, a przede wszystkich zachęcać do wspierania prac unijnych nad dyrektywą chroniącą ludzi produkujących naszą żywność oraz środowisko naturalne. O szczegółach akcji przeczytaj na stronie: www.ekonsument.pl/UkrytySkladnik 

Skuteczne europejskie prawo może wiele zmienić

Wiążące regulacje prawne są kluczem do zagwarantowania godnych warunków pracy oraz ochrony środowiska i klimatu: mogą sprawić, że koncerny będą pociągane do odpowiedzialności za szkody, które powodują w swoich łańcuchach dostaw! Skuteczne unijne prawo zharmonizuje przepisy we wszystkich państwach członkowskich UE i stworzy uczciwe warunki dla wszystkich podmiotów, takie, według których ochrona praw człowieka i środowiska jest obowiązkowa.

Proces przygotowywania tych regulacji unijnych zaczął się w kwietniu 2020 r. W marcu 2021 Parlament Europejski znaczną większością zagłosował za skierowaniem do Komisji Europejskiej wniosku o przedstawienie formalnego projektu dyrektywy UE w sprawie należytej staranności. Dyrektywa ta powinna nakładać na przedsiębiorstwa, także te z sektora finansowego, obowiązek zajęcia się zagrożeniami i naruszeniami z zakresu praw człowieka, wpływu na środowisko oraz ładu korporacyjnego w całych ich łańcuchach dostaw. Niestety prace nad nią opóźniają się. Niezwykle ważne jest zadziałać już teraz i dać znać Komisji, że zależy nam na prawie chroniących pracowników i środowisko. 

Kampania „Nasza żywność. Nasza przyszłość”, w ramach której organizujemy Tydzień Akcji, ma na celu zmobilizowanie młodzieży do świadomej konsumpcji i aktywnego wspierania działań na rzecz zrównoważonych łańcuchów dostaw żywności, poszanowania praw człowieka i praw pracowniczych oraz zrównoważonego rozwoju. 

 

Planowane działania na ternie UE i w Polsce:

●       Akcje w supermarkecie, które mają na celu zwiększania świadomości na temat problemów społecznych i ekologicznych w łańcuchach dostaw żywności

●       Wysyłka maili do komisarzy – Thierry’ego Bretona, Didiera Reyndersa oraz wiceprzewodniczącej Komisji Věry Jourovej  z wezwaniem do opracowania ambitnego prawa na poziomie unijnym. 

Więcej informacji:

Można to zrobić poruszając temat w mediach, na kanałach społecznościowych, a także wysyłając list do Komisarzy Reyndersa i Bretona oraz do wiceprzewodniczącej Jourovej. To ważne by JUŻ TERAZ zadbać o ochronę praw człowieka i środowisko za pomocą skutecznego ustawodawstwa w sprawie należytej staranności! BEZ DALSZYCH OPÓŹNIEŃ! 

Tagi

Stworzone przez allblue.pl