PL   |   EN

Zeroemisyjna logistyka miejska – panel FPPE podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2024

Zeroemisyjna logistyka miejska panel FPPE podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2024
źródło : pixabay.com
8 maja 2024 r. w Katowicach podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego będziemy rozmawiać o logistyce w miastach. Panel Zeroemisyjna logistyka miejska – przyszłość rynku dostaw w miastach, połączy środowiska administracji centralnej, akademickie i samorządowe. Wśród panelistek i panelistów znajdą się m.in. Krzysztof Bolesta, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska i dr hab. inż. Maja Kiba-Janiak, profesor w Katedrze Zarządzania Strategicznego i Logistyki na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Zrównoważona logistyka miejska – panel FPPE

Ostatnia mila, czyli etap transportu towarów od magazynu do odbiorcy końcowego, staje się kluczowym wyzwaniem w logistyce miejskiej. To kluczowy etap dostaw towarów w miastach, generujący wyzwania zarówno dla firm, jak i lokalnych władz. Wzrost liczby pojazdów dostawczych do 2030 roku może jeszcze bardziej obciążyć infrastrukturę miejską i powietrze zanieczyszczeniami. Elektryfikacja to tylko jedno z narzędzi, a budowa nowych łańcuchów dostaw, uwzględniających mikromagazyny i rowery towarowe, może przynieść długoterminowe korzyści. Polskie miasta mają potencjał do rozwoju transportu zeroemisyjnego, jednak istnieje wiele barier, takich jak brak strategii ograniczania emisji czy niedostateczna infrastruktura. Wzorując się na przykładach liderów, takich jak Rotterdam czy Oslo, kluczowa jest współpraca między sektorem publicznym a prywatnym oraz dążenie do długoterminowych celów redukcji emisji.

Przyszłość sektora

Dlatego ważne jest zastanowienie się nad przyszłością tego sektora? Czy będą to dalsze inwestycje w automatyzację, rozwój rowerów towarowych czy współdzielonych magazynów? Jakie regulacje mogą przyspieszyć transformację w kierunku transportu zeroemisyjnego? Jakie są bariery wdrożenia polskiego porozumienia dotyczącego logistyki miejskiej bezemisyjnej? Na panelu omówimy rolę firm, władz oraz konsumentów w tym procesie. Nasze panelistki i paneliści, eksperci w dziedzinie klimatu, infrastruktury, biznesu i nauki, podzielą się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami, abyśmy mogli razem wypracować skuteczne rozwiązania.

Kluczowe zagadnienia

 • Jaka jest przyszłość rynku dostaw w miastach? Dalszy rozwój automatów paczkowych czy też rowery towarowe, współdzielone magazyny, strefy dostaw, a może fizyczny internet? Jak powinna wyglądać w tych procesach rola firm, władz różnego szczebla oraz konsumentów?
 • Jak mierzyć wpływ sektora CEP na zanieczyszczenie powietrza? Jakie rozwiązania regulacyjne mogą skutecznie przyspieszyć przechodzenie firm na transport zeroemisyjny? Opłaty i podatki oparte na zasadzie „zanieczyszczający płaci”, dopłaty do złomowania „Diesli”, wsparcie nabycia rowerów towarowych, ogólnokrajowy system certyfikacji przewoźników?
 • Co stoi na przeszkodzie do zawarcia polskiego „Zero Emission City Logistics Deal”, ogólnokrajowego porozumienia sektorowego dla branży logistycznej?
 • Jak zachęcić miasta i firmy do współpracy przy opracowywaniu długofalowych strategii rozwoju miejskiej logistyki? Jak opracować plany rozwoju mikrohubów logistycznych, aby nie powtórzyć błędów towarzyszących wdrażaniu systemu automatów paczkowych?

Panelistki i paneliści

 • Krzysztof Bolesta, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska: cele klimatyczne i środowiskowe, regulacje dotyczące elektromobilności, programy wsparcia elektryfikacji, inne mechanizmy (scrappage schemes), rozwój infrastruktury ładowania;
 • Paweł Gancarz, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury: podatki, opłaty drogowe, infrastruktura drogowa, wsparcie multimodalności, przepisy dot. poruszania się i parkowania rowerów cargo (TBC);
 • dr hab. inż. Maja Kiba-Janiak, profesor w Katedrze Zarządzania Strategicznego i Logistyki na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu;
 • Wojciech Arszewski, prezes zarządu Forum Przewoźników Ekspresowych;
   
 • Opieka merytoryczna i moderacja: Marcin Korolec, Prezes Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych / Aleksander Szałański, ekspert Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych

źródło: Fundacja Promocji Pojazdów Elektrycznych, FPPE

Tagi

Stworzone przez allblue.pl