PL   |   EN

Rewitalizacja linii kolejowej Poznań-Wągrowiec

Rewitalizacja linii kolejowej Poznań-Wągrowiec
źródło : Wikipedia/Travelarz
Oprócz Dolnego Śląska, także Wielkopolska ma swój sukces w rewitalizacji linii kolejowych. Rezultatem jest znaczny wzrost przewozów kolejowych.

Linia kolejowa łączy stolicę Wielkopolski, Poznań, z liczącym ok. 25 tys. mieszkańców Wągrowcem. Jej modernizacja została zakończona w latach 2011-2013. Do bezpośrednich efektów modernizacji należą: skrócenie czasu podróży o 25 minut (-40%), oraz większa prędkość maksymalna (do 120 km/h). Najważniejszym efektem jest to, że linia kolejowa, wcześniej zmarginalizowana, stała się drugą najbardziej wykorzystywaną linią kolejową w Wielkopolsce, z ponad 10,5 tys. przejazdów rocznie.

Efekty

Wstępna rewitalizacja torowiska otworzyła drogę do:
- zwiększenia liczby pasażerów na linii o 50%, co doprowadziło do zmniejszenia liczby samochodów na drodze do Poznania (następnie z funduszy unijnych wybudowano obiekty park&ride przy dworcach kolejowych);
- zwiększenia liczby pociągów w 2018 roku (trwających 30 minut zamiast 1 godziny), co doprowadziło z kolei do zakupu czterech bardziej wydajnych pociągów o większej pojemności (z funduszy lokalnych);
- otwarcia punktu obsługi pociągów w Wągrowcu (częściowo ze środków UE);
- modernizacja dworca kolejowego w Wągrowcu, który został uznany za "najlepszy dworzec kolejowy" w 2018 roku (częściowo ze środków UE, przy czym główny budynek dworca został zmodernizowany wyłącznie ze środków lokalnych);
- oraz plany dotyczące środków UE, które mają pomóc w rewitalizacji zamkniętego odcinka linii kolejowej z Wągrowca do Szubina, Kcyni i dalej do Bydgoszczy.

Zdjęcie: Wikipedia/Travelarz

Dane finansowe

Rewitalizacja kolei była finansowana w 50% z EFRR i Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wielkopolski 2007-2013 i została zrealizowana przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Całkowita przyznana kwota dotacji wyniosła 40 mln euro. Więcej środków przewidziano na kolejne inwestycje w tabor kolejowy (22,5 mln euro, z czego 70% pochodziło z EFRR), obiekty P&R, stację Wągrowiec (3,5 mln euro, bez dofinansowania z UE) oraz punkt obsługi pociągów (15 mln euro, z czego 50% pochodziło z EFRR).

Rekomendacje

Wszystkie nowe modernizacje kolejowe powinny być częścią pakietów rewitalizacyjnych (kolej, pociągi, dworce, skomunikowanie z transportem lokalnym oraz obiekty park&ride). W nowych modernizacjach należy położyć większy nacisk na elektryfikację linii kolejowych. Polskie regiony powinny odważniej podejść do modernizacji linii kolejowych - w okresie 2021-2027 tylko trzy regiony zdecydowały się na modernizację linii kolejowych.

Opis pochodzi z bazy danych dobrych przykładów finansowania inwestycji w ochronę klimatu z funduszy europejskich projektu "Towards Climate-neutral EU: efficient allocation of EU funds" dofinansowanego przez Program Europejskiej Inicjatywy Klimatycznej (EUKI) niemieckiego Federalnego Ministerstwa Środowiska.

Tagi

Stworzone przez allblue.pl