PL   |   EN

2022: Wybór odcienia zieleni dla unijnego sektora transportu

2022: Wybór odcienia zieleni dla unijnego sektora transportu
źródło : pixabay.com
Pakiet przepisów klimatycznych "Fit for 55" i zakłócenia w transporcie COVID ponownie zdominują debaty na temat polityki transportowej UE w 2022 r., ponieważ UE stara się pogłębić postępy w zakresie zielonych plików, jednocześnie zmagając się z wpływem odradzającego się wirusa na mobilność.

Ostatnie pięć miesięcy dyskusji na temat szeroko zakrojonego pakietu klimatycznego "Fit for 55", którego celem jest ograniczenie emisji o 55% do 2030 r. w porównaniu z poziomami z 1990 r., ujawniło wyraźne kwestie sporne między parlamentarzystami i państwami członkowskimi.

W ciągu najbliższych 12 miesięcy prawodawcy spróbują pogodzić te różnice, popychając każdy plik w kierunku wersji, która może zyskać powszechne poparcie.

Chociaż nie jest to tak obszerne jak w 2021 r., Kilka znaczących plików zostanie również ujawnionych w ciągu następnego roku.

Przyszłe przepisy obejmują przegląd norm emisji CO2 dla pojazdów ciężkich, ramy harmonizacji pomiaru emisji transportowych i logistycznych oraz przegląd prawa regulującego gromadzenie i przekazywanie danych pasażerów przed lotem.

Postępy w Fit for 55

Prawodawcy, lobbyści, dziennikarze i inni w orbicie brukselskiej spędzili większość drugiej połowy 2021 r., Brodząc w gigantycznym pakiecie "Fit for 55", który zawiera pliki mające na celu ekologizację samolotów, statków i pojazdów drogowych. Pakiet będzie nadal przyciągał uwagę w sferze transportu przez cały 2022 r.

ReFuelEU Aviation, który zobowiązywałby wszystkie loty lądujące w UE do podniesienia ustalonego odsetka zielonego paliwa lotniczego, wywołał debatę na temat harmonogramu wdrożenia i ambicji celów w zakresie mieszania zrównoważonego paliwa lotniczego (SAF).

Biorąc pod uwagę znacznie wyższą cenę SAF w porównaniu z naftą, wpływ na konkurencyjność europejskich linii lotniczych pozostaje przedmiotem troski wśród krajów UE. Dążenie Niemiec do zwiększenia celów w zakresie elektropaliw prawdopodobnie wzbudzi zdziwienie wśród bardziej wrażliwych na ceny państw członkowskich.

Istnieje również podział co do tego, czy zatwierdzony wykaz zrównoważonych surowców dla biopaliw lotniczych (obecnie oparty na załączniku 9 do dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii) powinien zostać rozszerzony, czy ograniczony.

Po stronie przemysłu linie lotnicze raczej nie zakwestionują proponowanych wymogów dotyczących mieszania SAF, zamiast tego wkładając energię w walkę z podatkiem od nafty zaproponowanym w zmienionej dyrektywie w sprawie opodatkowania energii.

W dziedzinie żeglugi włączenie LNG jako ekologicznego paliwa przejściowego do propozycji FuelEU Maritime wywołało oburzenie wśród zielonych działaczy.

Organizacje pozarządowe chcą, aby została ona usunięta z tekstu, choć z posłem do PE Jörgenem Warbornem z centroprawicowej grupy EPL, który przejmie inicjatywę w sprawie w Komisji Transportu Parlamentu Europejskiego, okaże się, czy ich apel zostanie wysłuchany. Spodziewaj się, że rola skroplonego gazu ziemnego będzie kością niezgody na nadchodzące miesiące.

Jeśli chodzi o pojazdy, w centrum uwagi znajdą się przegląd emisji CO2 dla samochodów osobowych i dostawczych, rozporządzenie w sprawie infrastruktury paliw alternatywnych (AFIR) oraz rozporządzenie UE w sprawie akumulatorów.

UE naciska na zaostrzenie norm emisji dla pojazdów z silnikami spalinowymi do 2030 r., proponując zakaz sprzedaży pojazdów zanieczyszczających środowisko do 2035 r.

Już teraz pojawił się podział między krajami, a bogatsze kraje na ogół chętnie zatwierdzają obowiązkowe przejście na pojazdy elektryczne i napędzane wodorem, podczas gdy mniej zamożni członkowie obawiają się, że zakaz spowoduje napływ starszych, bardziej zanieczyszczających pojazdów z silnikami spalinowymi z bogatszych krajów na ich rynki wtórne.

Spodziewajmy się, że rola silnika spalinowego w zielonej transformacji będzie punktem zapalnym w 2022 roku.

Być może jeszcze bardziej kontrowersyjny jest wniosek Komisji dotyczący rozszerzenia unijnego rynku uprawnień do emisji dwutlenku węgla, systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS), na transport drogowy.

Państwa członkowskie ustawiły się w kolejce, aby potępić proponowane posunięcie, argumentując, że zaszkodzi to najbiedniejszym w społeczeństwie i doprowadzi do "nieprzewidywalnych" konsekwencji społecznych. Większość organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną środowiska również wystąpiła przeciwko rozszerzeniu ETS z tych samych powodów.

Jednak główni gracze, w tym Niemcy, z zadowoleniem przyjęli wniosek, chwaląc ETS jako wysoce skuteczny środek zachęcający do zielonych zmian.

Ostre podziały wskazują na trudną bitwę o postęp w sprawie pliku.

Debaty AFIR prawdopodobnie skupią się wokół słynnego brukselskiego słowa "F": elastyczności. Państwa członkowskie chcą większej elastyczności w zakresie celów w zakresie infrastruktury ładowania, podczas gdy w Parlamencie sprawozdawca Ismail Ertug, niemiecki prawodawca z centrolewicowej Grupy Socjalistów i Demokratów, chce zwiększyć ambicje.

Ertug naciska również na konkretne sankcje wobec krajów, które nie osiągną celów, a Rada prawdopodobnie się nie zgodzi.

Podobnie jak w przypadku transportu morskiego, gaz będzie punktem spornym w debacie AFIR. Prawodawcy z całego spektrum politycznego różnią się co do tego, czy LNG ma miejsce we wniosku.

Niektórzy popierają ją jako niezbędne paliwo przejściowe dla pojazdów ciężkich (podobnie jak producenci pojazdów ciężkich), ale inni, tacy jak eurodeputowana Zielonych Jutta Paulus, postrzegają ją jako "ślepy zaułek", który należy wykluczyć.

Szeroko zakrojone rozporządzenie UE w sprawie baterii ma na celu uczynienie europejskich baterii najbardziej ekologicznymi na świecie poprzez ustanowienie limitów emisji dwutlenku węgla w produkcji, zobowiązanie producentów do stosowania materiałów pochodzących z recyklingu oraz nałożenie kontroli w celu zapobiegania nadużyciom w pracy w łańcuchu dostaw baterii.

Francuska prezydencja w Radzie UE ma nadzieję zakończyć rozmowy na temat rozporządzenia w sprawie baterii w trakcie jego kadencji, pragnąc, aby jak najszybciej weszło ono w życie. Paryż wcześniej wzywał do przyspieszenia wdrożenia rozporządzenia w sprawie baterii o rok do 2024 r. i podkreślił potrzebę "szybkiego uzyskania wyników" w sprawie, podkreślając ją jako obszar priorytetowy.

Jednak plik nie jest pozbawiony krytyki: zieloni działacze chcą, aby obowiązkowe wskaźniki odzysku kluczowych metali akumulatorowych, w tym kobaltu, niklu i litu, wzrosły, podczas gdy producenci samochodów ostrzegają, że niezliczone nowe przepisy mogą zwiększyć koszty pojazdów elektrycznych.

Przemysł akumulatorowy wyraził również zaniepokojenie obowiązkiem stosowania materiałów pochodzących z recyklingu w produkcji akumulatorów, ostrzegając, że potencjalne niedobory materiałów pochodzących z recyklingu zaszkodzą konkurencyjności europejskich pojazdów.

Spodziewajmy się, że przemysł i zieloni działacze podwoją wysiłki, aby nagiąć ucho prawodawców, gdy plik się naprzód.

Oprócz Fit for 55 plików, prawodawcy będą musieli poradzić sobie z "wydajnym i ekologicznym pakietem mobilności", opublikowanym 14 grudnia.

Wkrótce zostaną ustalone stanowiska w sprawie zaktualizowanego rozporządzenia w sprawie transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) oraz w sprawie przeglądu dyrektywy w sprawie inteligentnych systemów transportowych, która ma utorować drogę do większej automatyzacji jazdy.

COVID-22?

Dni otwarcia w 2022 r. prawdopodobnie okażą się niesamowicie znane z tych z 2021 r., Ponieważ obywatele żyją z szerokimi ograniczeniami, a rządy w całym bloku zmuszają obywateli do zaszczepienia się (tym razem zastrzyk przypominający).

Rzeczywiście, kamieniste miesiące wydają się być przed pasażerami i łańcuchami dostaw, ponieważ nadzieje, że pandemia słabnie, są pozornie niweczone przez mutację Omicron.

Zwiększony popyt konsumencki w połączeniu ze zmniejszoną pojemnością portów i ładunków lotniczych będzie nadal wpływał na globalny handel do 2022 r., Według Karen Reddington, prezes FedEx Express Europe.

"Ponieważ podróże pasażerskie pozostają wyczerpane, pojemność ładunków lotniczych będzie ograniczona do 2022 r., Podczas gdy popyt na towary prawdopodobnie wzrośnie, a wolumeny obrotu w 2021 r. przekroczą poziomy sprzed pandemii i osiągną najszybszy rok wzrostu od ponad dekady" - powiedziała Reddington.

Linie lotnicze i lotniska również przygotowują się do kolejnego roku ograniczeń dla pasażerów. Stowarzyszenia handlowe potępiły już testy omikronowe zaszczepionych podróżnych narzucone przez nerwowe kraje UE.

"Utrzymanie wymogów dotyczących testów i kwarantanny dla zaszczepionych podróżnych przyniesie jedynie trudności w źródłach utrzymania i gospodarce osób dotkniętych i zależnych od branży turystycznej. Nie ma już żadnych odpowiednich korzyści w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego" - napisali we wspólnym oświadczeniu Olivier Jankovec, dyrektor generalny ACI EUROPE i Thomas Reynaert, dyrektor zarządzający Airlines for Europe (A4E).

Ponadto w grudniu Komisja przyjęła rozszerzenie przepisów dotyczących przydziałów czasu na start lub lądowanie w portach lotniczych. Podczas gdy zazwyczaj linie lotnicze są zobowiązane do zapewnienia, że 80% ich lotów wystartuje, aby utrzymać cenne przydziały czasu na start lub lądowanie na lotniskach, zostanie to zmniejszone do 64% w sezonie letnim.

Rozszerzony zostanie również wyjątek dotyczący "uzasadnionego niewykorzystania przydziałów czasu na start lub lądowanie", który obejmuje okresy, w których narzucone przez państwo środki COVID-19 uniemożliwiają pasażerom podróżowanie (np. podczas blokad).

"Wiem, że sektor lotniczy jest zaniepokojony nowym wariantem Omicron i niedawnym spadkiem rezerwacji lotniczych. Uważnie monitorujemy sytuację" - powiedziała unijna komisarz ds. transportu Adina Vălean. "Komisja wykazała w czasie kryzysu związanego z COVID-19 swoją gotowość i zdolność do szybkiego działania w razie potrzeby i tak pozostanie w nadchodzących miesiącach".

Rozszerzenia odzwierciedlają niepewność co do trajektorii pandemii, chociaż wyższe cele wskazują na przekonanie, że sytuacja nieco się poprawia.

Stworzone przez allblue.pl