PL   |   EN

17 proc. nowych ciężarówek w 2030 r. będzie napędzanych wodorem

17 proc. nowych ciężarówek w 2030 r. będzie napędzanych wodorem
źródło : pixabay.com
Wodór ma za sobą pracowity rok, zakończony podczas Europejskiego Tygodnia Wodoru w grudniu wznowieniem unijnego partnerstwa publiczno-prywatnego, a unijna komisarz ds. transportu Adina Vălean przedstawiła swoją wizję transportu opartego na wodorze w UE.

Oczekuje się, że wodór odegra ważną rolę w dekarbonizacji trudnych do ograniczenia sektorów, takich jak produkcja stali, chemikalia i transport. UE szacuje,  że w 2050 r. 10–24 proc. zużycia energii może być oparte na wodorze.

I chociaż samochody elektryczne mają zdominować rynek pojazdów prywatnych, oczekuje się, że wodór nadal będzie odgrywał kluczową rolę w dekarbonizacji ciężkiego transportu drogowego.

Wykorzystanie wodoru w transporcie za pomocą ogniw paliwowych, które zamieniają wodór w energię elektryczną, od dawna jest ambicją UE.

Aby osiągnąć cele UE w zakresie dekarbonizacji transportu, "stacje tankowania wodoru muszą być dostępne co najmniej co 150 kilometrów wzdłuż naszej samochodowej transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) do 2030 r.", wyjaśniła Adina Vălean, komisarz UEds. transportu, podczas przemówienia inauguracyjnego w dniu 1 grudnia.

"Stworzyłoby to wystarczająco gęstą sieć stacji tankowania wodoru, aby zapewnić odpowiednią transgraniczną łączność z UE i wesprzeć 60 000 ciężarówek wodorowych, które przewidujemy zobaczyć na drogach UE do 2030 r." - dodała.

Sieć TEN-T to unijny projekt mający na celu budowę systemu dróg, kolei, lotnisk i infrastruktury wodnej.

60 000 ciężarówek napędzanych wodorem odzwierciedla liczbę przedstawioną w badaniu z 2020 r. zleconym przez unijne partnerstwo publiczno-prywatne, Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Ogniw Paliwowych i Wodoru (FCH JU), w którym stwierdzono, że ogniwa paliwowe są "bardzo obiecującym bezemisyjnym rozwiązaniem układu napędowego dla przemysłu ciężkiego transportu ciężarowego".

W badaniu stwierdzono, że ciężarówki napędzane wodorem z ogniwami paliwowymi (FCH) mogą stać się konkurencyjne pod względem kosztów do 2027 r., Jeśli wodór spadnie do 6 euro za kg. Zachwalał również "wysoką elastyczność operacyjną i stosunkowo krótki czas tankowania" ciężarówek napędzanych wodorem.

Niemniej jednak wspierające ramy prawne będą miały kluczowe znaczenie dla tego, aby rynek transportowy akceptował ciężarówki napędzane wodorem.

Bez sztandarowego unijnego pakietu przepisów klimatycznych "Fit for 55" do 2030 r. na europejskich drogach byłoby zaledwie 3000 ciężarówek napędzanych wodorem, powiedział EURACTIV urzędnik Komisji.

Ale przy obecnych propozycjach osiągnięcia ambicji klimatycznych UE, oczekuje się, że liczba ta wzrośnie do 60 000.

Pytanie o koszty

W scenariuszu badania "17% nowych ciężarówek sprzedanych w 2030 r." będzie napędzanych wodorem, pod warunkiem spełnienia dwóch kluczowych kryteriów: sprzedaży wodoru poniżej 6 euro za kg i "silnej trajektorii redukcji kosztów technologii".

17% nowej sprzedaży przełożyłoby się na prawie 60 000 ciężarówek napędzanych wodorem, zgodnie z badaniem, zakładając, że koszty nadal będą spadać zgodnie z oczekiwaniami.

W 2030 r. zielony wodór może kosztować zaledwie 1,8 euro za kg, powiedziała przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen, która przemawiała podczas tygodnia wodorowego 29 listopada. "To jest w zasięgu ręki" - dodała.

A koszty technologii mogą znaleźć się na obiecującej trajektorii po latach wspólnie finansowanych badań przez UE i przemysł.

Zastosowanie wodorowych ogniw paliwowych w pojazdach dalekobieżnych lub autobusach "osiągnęło wystarczający poziom dojrzałości", wyjaśniła Lelia Rotaru, oficer ds. Komunikacji w FCH JU.

Podobnie koalicja  dużych producentów pojazdów, w tym Daimler, Honda i Hyundai, zobowiązała się do wdrożenia 100 000 ciężarówek z ogniwami paliwowymi do 2030 r., Aby wesprzeć "dekarbonizację europejskiego sektora transportu".

Dla koalicji, która skupia cały łańcuch wartości, kluczowe znaczenie ma zdolność ciężarówek napędzanych wodorem do spełnienia "wymagań operacyjnych ciężkiego transportu drogowego pod względem zasięgu, czasu tankowania i ładowności" przy niskiej emisji.

Partnerstwo publiczno-prywatne

Ambitnym deklaracjom von der Leyen i Vălean towarzyszyło uruchomienie następcy Wspólnego Przedsięwzięcia FCH z budżetem w wysokości 2 mld euro.

Trzecia iteracja współpracy między UE a przemysłem została przemianowana na "Partnerstwo na rzecz czystego wodoru" i ma na celu "produkcję czystego wodoru w cenie ~ 1,5-3 EUR / kg" do wykorzystania w przemyśle i transporcie.

"Partnerstwo na rzecz czystego wodoru opiera się na ponad dekadzie udanych badań i innowacji w Europie i jest teraz gotowe, aby przyczynić się do zielonej ewolucji Europy" - powiedział Bart Biebuyck, dyrektor wykonawczy FCH JU.

"To świetny wynik dla całej społeczności" - dodał.

Stworzone przez allblue.pl