PL   |   EN

Komisja przedstawia przepisy dotyczące "zielonej mobilności"

Komisja przedstawia przepisy dotyczące zielonej mobilności
źródło : pixabay.com
Komisja Europejska przedstawiła we wtorek (14 grudnia) cztery inicjatywy mające na celu przygotowanie europejskiej sieci transportowej na niskoemisyjną przyszłość – zestaw propozycji okrzykniętych przez Greenpeace jako "przekraczające oczekiwania", jeśli chodzi o promowanie transportu kolejowego.

W "pakiecie dotyczącym wydajnej i ekologicznej mobilności" zaproponowano modernizację głównych szlaków transportowych UE, przegląd dyrektywy w sprawie inteligentnego systemu transportowego, nowe ramy mające na celu zwiększenie czystej mobilności w miastach oraz wsparcie dla dalekobieżnych i transgranicznych kolei pasażerskich.

Pakiet propozycji zielonej mobilności przedstawili we wtorek szef ue ds. klimatu Frans Timmermans i unijna komisarz ds. transportu Adina Vălean.

Pomoże to UE osiągnąć cel, jakim jest 90-procentowa redukcja emisji z transportu do 2050 r., zapewniając jednocześnie "konkretne" korzyści obywatelom w całym bloku, powiedział Timmermans.

"Te propozycje wprowadzają europejską mobilność na drogę zrównoważonej przyszłości: szybsze europejskie połączenia kolejowe z łatwymi do znalezienia biletami i ulepszonymi prawami pasażerów, wsparcie dla miast w celu zwiększenia i poprawy transportu publicznego i infrastruktury dla pieszych i rowerowych oraz jak najlepsze wykorzystanie rozwiązań w zakresie inteligentnej i wydajnej jazdy" - powiedział wiceprzewodniczący Komisji w oświadczeniu.

Modernizacja szlaków transportowych

Transeuropejska sieć transportowa (TEN-T) obejmuje podstawową infrastrukturę transportową w Europie, obejmującą koleje, śródlądowe drogi wodne, morskie szlaki żeglugowe i drogi.

Zdaniem Komisji proponowane rozporządzenie w sprawie TEN-T zmniejszy luki w europejskiej infrastrukturze transportowej i usprawni podróże transgraniczne.

W ramach proponowanego przeglądu wszystkie pasażerskie linie kolejowe muszą mieć możliwość poruszania się z prędkością 160 km/h lub szybciej do 2040 r., podczas gdy transport towarowy musi być w stanie osiągnąć prędkość 100 km/h.

Komisja wzywa również do poprawy zdolności przeładunkowych w terminalach towarowych, skrócenia czasu oczekiwania na kolejowych przejściach granicznych oraz zwiększenia liczby kolejowych przewozów towarowych ułatwionych przez dłuższe pociągi.

Ukończenie głównych części sieci zostanie przyspieszone zgodnie z wnioskiem, z pośrednim terminem 2040 r., a nie 2050 r. Będzie to miało zastosowanie do projektów połączeń kolejowych dużych prędkości, w tym połączenia między Budapesztem a Bukaresztem oraz Porto i Vigo.

Wszystkie miasta należące do sieci TEN-T będą zobowiązane do opracowania planu promowania mobilności bezemisyjnej, takiego jak poprawa zaopatrzenia w transport publiczny i zachęcanie do przechodzenia na chodzenie pieszo i jazdę na rowerze.

"Ta sieć jest dla gospodarki europejskiej tym, czym tętnice i żyły są dla ludzkiego ciała" - powiedział Vălean, rozmawiając z dziennikarzami o potrzebie modernizacji TEN-T.

Zwiększenie ruchu kolejowego

Proponowany plan działania na rzecz kolei ma na celu zwiększenie atrakcyjności podróży kolejowych w przypadku podróży transgranicznych. Obecnie podróże międzynarodowe stanowią mniej niż 10 % podróży koleją w UE.

Znaczna część wniosku koncentruje się na poprawie i ujednoliceniu zakupu biletów kolejowych, czyli obszaru, w którym kolej jest często niekorzystnie porównywana z lotnictwem. Oczekuje się, że łatwiejsze biletowanie pomoże blokowi osiągnąć cel podwojenia ruchu kolei dużych prędkości do 2030 r. i potrojenia go do 2050 r.

W 2022 r. zostanie złożony wniosek ustawodawczy mający na celu uczynienie międzynarodowych biletów kolejowych bardziej przyjaznymi dla użytkownika. Obejmie to rozwój portalu, który umożliwi użytkownikom porównywanie cen, podobnych do tych dostępnych dla biletów lotniczych.

Komisja oświadczyła również, że zbada ogólnounijne zwolnienie z VAT biletów kolejowych i przedstawi w przyszłym roku wnioski, które zwiększą częstotliwość transgranicznych przewozów kolejowych.

Inteligentne usługi transportowe

Ostatnio zaktualizowane w 2010 r. proponowane zmiany w dyrektywie w sprawie inteligentnych systemów transportowych mają na celu odzwierciedlenie dziesięcioletniego rozwoju technologicznego. W ramach aktualizacji Komisja zaproponuje, aby dane dotyczące dróg, podróży i ruchu były udostępniane kierowcom podróżującym wzdłuż sieci TEN-T, zanim rozszerzy się na całą sieć drogową bloku.

"Dzięki naszej dyrektywie w sprawie inteligentnych systemów transportowych wdrażamy technologie cyfrowe i udostępnianie danych. Chcemy, aby podróżowanie po UE było bardziej wydajne – i bezpieczniejsze – zarówno dla kierowców, pasażerów, jak i przedsiębiorstw" – powiedział Vălean.

Biorąc pod uwagę wzrost liczby dostaw do domu, Komisja naciska również na miasta, aby opracowały "zrównoważony plan logistyki miejskiej", który wykorzystywałby dane do lepszego planowania tras dostaw.

Bardziej ekologiczny transport miejski

Proponowane "Ramy mobilności miejskiej" zapewnią samorządom lokalnym i regionalnym szczegółowe wytyczne i możliwości finansowania w celu zmniejszenia zagęszczenia ruchu, emisji i hałasu w miastach.

Oprócz wskazówek dotyczących promowania czystych opcji transportu, takich jak chodzenie pieszo i jazda na rowerze, we wniosku określono środki na rzecz ekologicznych taksówek i usług przewozowych.

Timmermans podkreślił, że sposób, w jaki poruszamy się po miastach, musi się zmienić w odpowiedzi na kryzys klimatyczny, ale powiedział, że można to zrobić w sposób zrównoważony "bez zmniejszania komfortu i bez zmniejszania możliwości poruszania się".

Pakiet pomoże miastom wprowadzić niezbędne zmiany, aby ułatwić zmianę, powiedział.

"Na co dzień pracuję z setkami burmistrzów w całej Unii Europejskiej i nie ma ani jednego miasta w Europie, które nie zamierzałoby iść w tym [zrównoważonym] kierunku. Tak więc to, co robimy, to po prostu ułatwianie tego przejścia. "

Reakcje

Globalna organizacja pozarządowa Greenpeace pozytywnie przyjęła plan kolejowy Komisji, mówiąc, że "przekroczył oczekiwania".

"Plan Komisji zawiera kilka naprawdę świetnych pomysłów na lepsze wsparcie kolei, teraz musimy zobaczyć kontynuację. UE i rządy krajowe zbyt długo priorytetowo traktowały brudne projekty drogowe i lotnicze, muszą przestać płacić trucicielom i zacząć finansować transport, który działa dla ludzi i nie niszczy klimatu "- powiedział Herwig Schuster z Greenpeace.

BEUC, europejska organizacja konsumencka, ogłosiła plany kolejowe jako "pierwszy krok w kierunku łatwiejszego biletowania i lepszych praw pasażerów, które są potrzebne, aby kolej była naprawdę wygodna".

Marian-Jean Marinescu, prawodawca z centroprawicowej grupy EPL w Parlamencie Europejskim, powiedział, że propozycja "zmusi państwa członkowskie do wywiązania się ze swoich zobowiązań wobec sieci bazowych w celu uzupełnienia brakujących połączeń do 2030 r. i poprawy wzajemnych połączeń, przepustowości i bezpieczeństwa we wszystkich rodzajach transportu".

Grupa Zielonych/EFA w Parlamencie, choć pozytywnie odniosła się do wniosków, wezwała do dalszego priorytetowego traktowania kolei w europejskiej polityce transportowej.

"Słyszeliśmy o przesunięciu modalnym od dziesięcioleci, ale tak naprawdę nic się nie zmieniło. Bez znaczącego przejścia na kolej i aktywne podróże nie osiągniemy celów środowiskowych UE" – powiedział eurodeputowany Zielonych Ciarán Cuffe.

"Z niecierpliwością czekam na pracę nad tymi propozycjami i na dalsze środki wynikające z planu działania w sprawie kolei, tak aby potencjał transportu publicznego, kolei i aktywnego podróżowania został w pełni wykorzystany" - dodał.

 

Źródło: euractiv.com

Stworzone przez allblue.pl