PL   |   EN

Samochody napędzane e-paliwem emitują tyle samo zanieczyszczeń, co paliwa kopalne

Samochody napędzane e-paliwem emitują tyle samo zanieczyszczeń, co paliwa kopalne
źródło : pixabay.com
Samochody napędzane paliwem syntetycznym wytwarzają podobne ilości szkodliwych zanieczyszczeń powietrza do paliw kopalnych, wynika z nowego badania zleconego przez organizację pozarządową Transport & Environment zajmującą się czystą mobilnością.

W miarę jak Europa przechodzi na bezemisyjne samochody osobowe, badanie kwestionuje ekologiczne referencje e-paliw, reklamowane przez przemysł paliw płynnych jako sposób na zmniejszenie wpływu pojazdów z silnikami spalinowymi na środowisko.

"Tak długo, jak paliwo jest spalane w silnikach, toksyczne powietrze będzie utrzymywać się w naszych miastach. Prawodawcy, którzy pozostawiają luki w celach emisji e-paliw, skazują społeczeństwo na dziesięciolecia większego zanieczyszczenia powietrza, którego można uniknąć "- powiedziała Julia Poliscanova, starszy dyrektor ds. Pojazdów i e-mobilności w T&E.

W testach porównaliśmy e-paliwo z benzyną E10, standardową mieszanką w UE, która zawiera 10% etanolu i 90% bezołowiowego paliwa kopalnego. Odkryli, że paliwa syntetyczne emitują podobne poziomy tlenków azotu, prawie trzy razy więcej tlenku węgla i do dwukrotności ilości amoniaku.

Jednak e-paliwa przewyższyły swoje odpowiedniki kopalne pod względem liczby uwolnionych cząstek stałych, znacznie zmniejszając PM2,5.

Testy przeprowadzono w warunkach laboratoryjnych przy użyciu samochodu Mercedes-Benz klasy A. Analiza wykazała, że wysokie koszty paliwa syntetycznego oznaczają, że prowadzenie samochodu na e-paliwach przez pięć lat będzie kosztować kierowcę o 10 000 euro więcej niż prowadzenie samochodu elektrycznego z akumulatorem.

CONCAWE, organizacja badawcza utworzona przez przemysł naftowy, podkreśliła, że e-paliwa pozostają zgodne z unijnymi normami emisji spalin (znanymi jako "Euro 6") pomimo tych ustaleń.

"W pełni zdajemy sobie sprawę, że pojazdy elektryczne staną się głównym rozwiązaniem dla transportu lekkiego, ale musimy polegać na wszystkich odnawialnych źródłach energii, aby umożliwić szybszą i czystszą transformację, przynajmniej tak długo, jak pojazdy ICE są obecne na drogach" - powiedział rzecznik CONCAWE.

Prośba o komentarz ze strony eFuel Alliance, branżowej grupy lobbingowej naciskającej na regulacyjną akceptację e-paliw, nie została natychmiast zwrócona.

Paliwa elektryczne

E-paliwa nie są komercyjnie dojrzałe, co oznacza, że są obecnie dostępne w skromnych ilościach. Ponieważ e-paliwa nie można kupić w Europie, IFP Energies Nouvelles, specjalistyczny blender, otrzymał zadanie opracowania syntetycznego paliwa podobnego do tego, które ma pojawić się na rynku UE do 2030 r. Powstały trzy mieszanki, w sumie wyprodukowano około 100 litrów.

E-paliwa są wytwarzane poprzez przekształcanie odnawialnej energii elektrycznej w ciekłe węglowodory poprzez elektrolizę wody. Węglowodory te są następnie syntetyzowane z cząsteczkami dwutlenku węgla wychwyconymi z powietrza. Węgiel ten jest uwalniany, gdy paliwa są spalane, teoretycznie czyniąc paliwo neutralnym pod względem emisji dwutlenku węgla.

Tworzenie ekologicznych paliw e-paliw jest procesem wysoce energochłonnym – jest to trudna propozycja, biorąc pod uwagę stosunkowo ograniczone obecnie moce wytwórcze energii odnawialnej w Europie.

Emisje gazów cieplarnianych

Oprócz uwalniania zanieczyszczeń powietrza, badanie rzuca cień wątpliwości na to, czy paliwa syntetyczne są całkowicie neutralne dla klimatu.

Jeśli samochód napędzany e-paliwem przejeżdża średnią UE wynoszącą 12 000 km w ciągu roku, badanie wykazało, że emitowany byłby ekwiwalent około 7-9 kg CO2. Chociaż znacznie mniej niż emisje wytwarzane przez samochody napędzane paliwami kopalnymi, autorzy raportu wyrazili obawy, że wiele samochodów napędzanych e-paliwami będzie nadal wytwarzać emisje ocieplające klimat.

T&E, zdecydowany zwolennik elektryfikacji transportu drogowego, wzywa kraje UE do zniesienia krajowych celów i wsparcia finansowego dla stosowania e-paliw w transporcie drogowym.

"E-paliwa przegrały wyścig o sprzątanie samochodów, ale tak naprawdę nigdy nie było nawet blisko... Wiarygodność europejskiej polityki czystych samochodów jest na szali, a każde przekierowanie na e-paliwa jest nowym życiem dla starych zanieczyszczających silników "- powiedziała Poliscanova.

Zamiast tego T&E chce, aby e-paliwa są zarezerwowane dla trudnych do dekarbonizacji rodzajów transportu, takich jak lotnictwo.

W ubiegłym miesiącu ówczesny niemiecki minister transportu Andreas Scheuer odmówił poprzenia deklaracji COP26 w sprawie bezemisyjnych samochodów osobowych i dostawczych,  ponieważ była ona niekorzystna dla stosowania e-paliw w silnikach spalinowych.

To, czy nowy niemiecki rząd koalicyjny zajmie takie samo stanowisko, dopiero się okaże.

Zgodnie z propozycjami Komisji Europejskiej przedstawionymi w lipcu, sprzedaż nowych samochodów osobowych i dostawczych, które wytwarzają emisje dwutlenku węgla, zostanie zakazana od 2035 r. Organy współustawodawcze UE debatują obecnie nad wnioskiem.

Stworzone przez allblue.pl