PL   |   EN

Perspektywy elektryfikacji samochodów dostawczych i ciężarowych w Polsce

Perspektywy elektryfikacji samochodów dostawczych i ciężarowych w Polsce
źródło : pixabay.com
Celem raportu „Napędzamy polską przyszłość - perspektywa elektryfikacji transportu ciężarowego w Polsce” jest próba udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące perspektywy elektryfikacji towarowego transportu drogowego.

1. Jak z czasem zmieni się całkowity koszt posiadania różnych technologii i jaki będzie to miało wpływ na polskich przewoźników?

2. Jakie korzyści środowiskowe przyniesie transformacja sektora towarowego transportu drogowego w Polsce?

3. Jakie są wymagania inwestycyjne w zakresie infrastruktury związane z elektryfikacją towarowego transportu drogowego w Polsce?

Dzięki odpowiedzi na te pytania badawcze, decydenci będą mogli podejmować lepsze decyzje w obszarze dekarbonizacji drogowego transportu towarów. Analiza pokazuje, jakie przewidujemy koszty i korzyści z wybranych technologii zeroemisyjnych w zakresie zakupu pojazdów, kosztów paliwa i eksploatacji, zapotrzebowania i kosztów budowy in[1]frastruktury paliwowej oraz korzyści dla środowiska. Przede wszystkim w związku z potencjalną redukcją emisji CO2 . Analiza obejmuje pojazdy dostawcze o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) <3,5 tony oraz samochody ciężarowe o DMC >3,5 tony.

 

Obszar drogowego transportu towarów jest dla Polski niezwykle ważny. Transport i logistyka to jeden z najważniejszych segmentów polskiej gospodarki. Polska posiada największą liczbę zarejestrowanych samochodów ciężarowych w Unii Europejskiej, a nasze firmy transportowe mają najwyższy udział w międzynarodowych przewozach towarowych w Unii Europejskiej, sięgający 30%. Koszt energii elektrycznej dla samochów elektrycznych jest znacząco niższy od kosztu tradycyjnego paliwa. Równocześnie koszt zakupu pojazdu elektrycznego jest znacząco wyższy od kosztu zakupu pojazdu z silnikiem spalinowym, dlatego proaktywna polityka państwa w zakresie elektryfikacji transportu drogowego towarów jest niezbędna do utrzymania obecnej pozycji Polski w transporcie międzynarodowym przy jednoczesnym znaczącym obniżeniu poziomu emisji gazów cieplarnianych. Samochody dostawcze i ciężarowe mają wyższe roczne przebiegi niż samochody osobowe i wyższe emisje jednostkowe. Elektryfikacja tego sektora pozwoli na znaczną redukcję emisji CO2 z transportu. Dekarbonizacja transportu drogowego przyczyni się także do rozwiązania problemu związanego z wysokim zanieczyszczeniem powietrza. Zanieczyszczenia liniowe generowane przez transport, zwłaszcza w miastach i obszarach zabudowanych, mają negatywny wpływ na stan zdrowia obywatelek i obywateli. Działania mające na celu redukcję emisji zarówno gazów cieplarnianych, jak też innych zanieczyszczeń, są zatem w żywotnym interesie społecznym.

Cały raport możesz pobrać poniżej:

 

Tagi

Stworzone przez allblue.pl