PL   |   EN

Europejski Rok Kolei – czy spełni oczekiwania?

Europejski Rok Kolei  czy spełni oczekiwania?
źródło : Fotolia
Pociąg „Connecting Europe Express” dotarł bezpiecznie 6 października 2021 roku do Paryża, ale nie ożywił on kolei w Europie. Zainicjowany przez Komisję Europejską pociąg w celu uczczenia Europejskiego Roku Kolei (EYoR) 2021, dojechał na La Gare du Nord w Paryżu po miesiącu podróży po Europie. Ponieważ jego przyjazd do Paryża zapowiada koniec Roku Kolei 2021, nadszedł czas, aby ocenić, czy ten ROK 2021 utorował drogę do Europy dla kolei. Oceny dokonuje Koalicja Europa na Kolej.

Koalicja Europa na Kolej z zadowoleniem przyjęła fakt, że pociąg Connecting Europe i inne inicjatywy Komisji Europejskiej podniosły świadomość tego, jak ważne są pociągi, aby osiągnąć redukcję emisji gazów cieplarnianych (GHG). W Europie pociągi przewożą 8% wszystkich pasażerów i 19% towarów, podczas gdy wytwarzają zaledwie 0,4% emisji gazów cieplarnianych w sektorze transportu. Jednak żałujemy, że Europejski Rok Kolei nie przyczynił się do skutecznego zatwierdzenia ani wdrożenia środki strukturalnych mających na celu ożywienie kolei w Europie. 

Więcej pociągów nocnych

Ten brak konkretnych decyzji i działań jest tym bardziej godny ubolewania, że Komisja Europejska zaprezentowała na początku tego lata pakiet „Fit for 55” w celu zmniejszenia o 55% swojej emisji gazów cieplarnianych do 2030 r. Jednak podczas gdy 70% obywateli UE deklaruje zainteresowanie podróżami pociągami nocnymi, Koalicja ubolewa nad tym, że w UE nie podjęto żadnych zobowiązań do uruchomienia co najmniej 30 nowych linii pociągów nocnych w okresie od 2021 do 2025 roku.

W tym roku nie udało się też rozwiązać problemu braku wagonów do leżenia, choć jest to kluczowa sprawa do rozwiązania, aby w nadchodzących latach powstawały nowe usługi pociągów nocnych. Zrobiono niewiele, aby ułatwić finansowanie interoperacyjnego taboru kolejowego. To stracona szansa dla klimatu i zatrudnienia w Europie. 

Według Valentina Desfontainesa, specjalisty ds. zrównoważonej mobilności w RAC-France: „Niestety Europejski Rok Kolei 2021 nie utorował jeszcze drogi do ożywienia kolei w Europie. Ponieważ kolej znajduje się na skrzyżowaniu powiązanych ze sobą kwestii, takich jak klimat, sprawiedliwość społeczna, zatrudnienie czy integracja europejska, wzywamy Komisję Europejską do przedłużenia Europejskiego Roku Kolei w 2022 r. i do podjęcia bardzo konkretnych działań, aby kolejowe przebudzenie stało się rzeczywistością w Europie. Rząd francuski również będzie musiał wziąć w nim udział, ponieważ Francja będzie przewodniczyć Radzie Unii Europejskiej od 1 stycznia 2022 r.

Sprawiedliwe koszty

Chociaż ogromne inwestycje z unijnego Funduszu Odbudowy mogą sfinansować inwestycje w kolej w przypadku inwestycji państwowych w pociągi konieczne jest skoordynowane działanie UE w dłuższej perspektywie, aby zlikwidować luki w infrastrukturze i zmodernizować istniejącą sieć kolejową w Europie. Długoterminowy rozwój kolei nie będzie możliwy, dopóki nie będzie uczciwej konkurencji między środkami transportu: podróż pociągiem powinna być zawsze tańsza niż lot na tą samą odległość. 

Według Lai Segura - specjalistki ds. polityki i komunikacji w Eko-Unii (Hiszpania): „Szanse dla rządów europejskich na masowe inwestycje w odrodzenie kolei i zbudowanie bardziej zrównoważonej mobilności i gospodarki po pandemii powoli się zamykają. Szkoda, bo Europejczycy zasługują na bardziej ambitne, oparte na rzeczowych danych i przyjazne dla klimatu zobowiązania europejskich i krajowych polityków i decydentów w zakresie kolei”.

Ponieważ Europejski Rok Kolei 2021 nie przynosi rezultatów z powodu pandemii, Europa na Kolej wzywa Komisję Europejską do przedłużenia Europejskiego Roku Kolei w 2022 r. oraz do podjęcia bardzo konkretnych działań, aby ożywienie kolei stało się rzeczywistością w Europie. 

Do koalicji Europa na Kolej należą: Germanwatch (Niemcy), Instytut Spraw Obywatelskich (Polska), 2Celsius (Rumunia), Eco-Unia (Hiszpania), Rac-France (Francja). https://europeonrail.eu/about/

Tagi

Stworzone przez allblue.pl