PL   |   EN

Kopenhaga - miasto które skutecznie wdrożyło Miejski Plan Adaptacji

Kopenhaga - miasto które skutecznie wdrożyło Miejski Plan Adaptacji
źródło : pixabay.com
W obliczu coraz większych wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi, wiele miast na całym świecie podejmuje działania adaptacyjne, aby zwiększyć swoją odporność na te zmiany. Jednym z przykładów miasta, które skutecznie wdrożyło Miejski Plan Adaptacji, jest Kopenhaga w Danii.

- Miasto to od dawna uznawane jest za lidera w dziedzinie zrównoważonego rozwoju i adaptacji do zmian klimatycznych. Zwiedzałem Kopenhagę i wiem, że wyczulenie mieszkańców na sprawy środowiska w tym mieście jest duże  – mówi dr Wojciech Szymalski, prezes Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju. 

Przeanalizujmy, jak Kopenhaga osiągnęła sukces w zakresie adaptacji i stała się wzorem dla innych miast na świecie.

Kopenhaga jest znana z innowacyjnych rozwiązań transportowych, które przyczyniają się do redukcji emisji gazów cieplarnianych i poprawy jakości powietrza. Miasto skupiło się na rozwinięciu infrastruktury dla rowerzystów, budując rozbudowaną sieć ścieżek rowerowych i udogodnień dla rowerzystów. Ponadto, Kopenhaga inwestuje w nowoczesne systemy transportu publicznego, w tym w tramwaje i elektryczne autobusy. Dzięki temu miasto ogranicza emisję dwutlenku węgla związanej z transportem i promuje ekologiczne alternatywy dla samochodów.

Stolica Danii jest miastem położonym nad brzegiem morza, co stawia je w szczególnie narażonej sytuacji na wzrost poziomu morza i ekstremalne zjawiska atmosferyczne. W ramach Miejskiego Planu Adaptacji, Kopenhaga skoncentrowała się na rozbudowie swojej infrastruktury wodnej, w tym na budowie wałów przeciwpowodziowych, systemów retencji wód deszczowych oraz przywracaniu mokradeł i obszarów zielonych. Miasto zwiększa również świadomość mieszkańców na temat oszczędzania wody i ochrony zasobów wodnych.

Kopenhaga dąży do osiągnięcia neutralności w zakresie emisji dwutlenku węgla do 2025 roku poprzez zwiększenie udziału energii odnawialnej i efektywność energetyczną. Miasto inwestuje w rozbudowę farm wiatrowych na morzu i na lądzie, rozwija sieć ciepłowniczą z wykorzystaniem energii geotermalnej oraz promuje budownictwo o niskim zużyciu energii. Dzięki tym działaniom, Kopenhaga zmniejsza swoją zależność od paliw kopalnych i przyczynia się do globalnych celów redukcji emisji CO2.

W ramach realizowanej strategii adaptacji wprowadzono innowacyjne rozwiązania w zakresie planowania urbanistycznego, aby stworzyć przestrzenie przyjazne mieszkańcom i bardziej odporne na zmiany klimatyczne. Miasto rozwija obszary zielone, tworzy parki miejskie, ogranicza miejsca parkingowe na rzecz przestrzeni dla pieszych i rowerzystów. Ponadto, Kopenhaga stawia na inteligentne zarządzanie budynkami i wprowadza standardy efektywności energetycznej w nowych projektach budowlanych.

- Kopenhaga jest przykładem miasta, które skutecznie wdrożyło Miejski Plan Adaptacji, podejmując działania w różnych dziedzinach. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom w zakresie transportu, gospodarki wodnej, energii odnawialnej i planowania urbanistycznego, Kopenhaga osiągnęła sukces w adaptacji do zmian klimatycznych. – podsumowuje dr Szymalski. 

Przykład ten stanowi inspirację dla innych miast na całym świecie, pokazując, że skuteczna adaptacja jest możliwa przy zaangażowaniu władz lokalnych, społeczności oraz inwestycjach w infrastrukturę i technologie zrównoważonego rozwoju.

 

Tagi

Stworzone przez allblue.pl