PL   |   EN

Zwiększenie odporności miasta na skutki zmian klimatycznych

OSP Wyszogród
źródło : OSP Wyszogród
Miasta na całym świecie stają w obliczu wyzwań wynikających ze zmian klimatycznych. Wzrost temperatur, ekstremalne zjawiska pogodowe i podnoszenie się poziomu morza to tylko niektóre z problemów, które wymagają skutecznych działań.

Podstawowym krokiem w zwiększaniu odporności miasta na zmiany klimatyczne jest odpowiednie planowanie urbanistyczne. 

- Miasta powinny uwzględniać prognozy klimatyczne i ryzyko związane z ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi. W rezultacie, należy projektować infrastrukturę, taką jak budynki, drogi, sieci wodno-kanalizacyjne i energetyczne, w sposób bardziej odporny na skutki zmian klimatycznych – twierdzi dr Wojciech Szymalski z Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju.

Wraz ze zmianą warunków klimatycznych miasta powinny inwestować w infrastrukturę, która jest odporna na skutki zmian klimatycznych. Przykłady to budowa systemów drenażowych o większej pojemności, wzmocnienie brzegów rzek i wybrzeży, budowa parków retencyjnych, instalacja paneli słonecznych i wiatrowych dla zrównoważonego źródła energii, oraz tworzenie zielonych dachów i ścian dla redukcji efektu wyspy ciepła.

Zmiany klimatyczne mogą prowadzić do wystąpienia ekstremalnych susz i powodzi. Dlatego miasta powinny opracować strategie zarządzania zasobami wodnymi. Może to obejmować budowę zbiorników retencyjnych, oczyszczalni ścieków z możliwością recyklingu wody, a także zachęcanie mieszkańców do oszczędzania wody poprzez kampanie edukacyjne i stosowanie efektywnych technologii w domach i firmach.

- Także przestrzenie zielone w mieście mają kluczowe znaczenie dla zwiększenia odporności miasta na zmiany klimatyczne. Tworzenie parków, ogrodów miejskich, alejek drzew i ogólnie dostępnych terenów zielonych nie tylko poprawia jakość życia mieszkańców, ale także absorbuje dwutlenek węgla, zmniejsza efekt wyspy ciepła i poprawia jakość powietrza – dodaje Ewa Świerkula, ekspert ds. obiegu wody w Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju. 

Transport miejski jest jednym z głównych źródeł emisji gazów cieplarnianych. Dlatego miasta powinny promować środki transportu przyjazne dla środowiska, takie jak komunikację publiczną, rowery i piesze spacery. Wdrażanie systemów rowerowych, budowa ścieżek rowerowych i pieszych oraz promowanie korzystania z transportu publicznego to kluczowe kroki w kierunku ograniczenia emisji i poprawy jakości powietrza w mieście.

Zwiększenie odporności miasta na skutki zmian klimatycznych, ochrona infrastruktury miejskiej i poprawa jakości życia mieszkańców to kompleksowe zadanie, które wymaga współpracy pomiędzy władzami lokalnymi, społecznością lokalną i sektorem prywatnym. Poprzez planowanie urbanistyczne dostosowane do zmian klimatycznych, inwestycje w infrastrukturę odporną na zmiany klimatyczne, zarządzanie zasobami wodnymi, tworzenie przestrzeni zielonych i promowanie środków transportu przyjaznych dla środowiska, miasta mogą osiągnąć większą odporność, chronić swoją infrastrukturę i poprawić jakość życia mieszkańców. 

- Przygotowywanie i wdrażanie miejskich planów adaptacji to nie tylko konieczność, ale również szansa na stworzenie zrównoważonej i lepszej przyszłości dla naszych miast i planety – stwierdza dr Szymalski. 

Tagi

Stworzone przez allblue.pl