PL   |   EN

Nowoczesne technologie radiowe IoT i inteligentne wodomierze do monitorowania zużycia wody w Splicie

Nowoczesne technologie radiowe IoT i inteligentne wodomierze do monitorowania zużycia wody w Splicie
źródło : CWC
W ramach projektu CWC - City Water Circles, został wdrożony pilotaż realizowany na Uniwersytecie w Splicie, Wydziale Inżynierii Lądowej, Architektury i Geodezji.

Budynek wydziału składa się z trzech bloków: bloki A i B zawierają sale wykładowe i pomiarowe, podczas gdy sale wykładowe tylko blok C.  W punktach wejścia każdego bloku zainstalowano inteligentny wodomierz do monitorowania zużycia wody w czasie rzeczywistym, za pomocą technologii bezprzewodowej. Inteligentne pomiary wody są w stanie zarejestrować różne dzienne zużycie wody, a także sezonowe wahania w każdej lokalizacji. Monitorowane dane  dostępne są na deskach rozdzielczych w przestrzeni publicznej budynku oraz w aplikacjach mobilnych. Studenci i pracownicy mogą pobierać dane i analizować je w celu osiągnięcia wyższej efektywności wodnej w budynku.

Ponieważ inteligentne mierniki wodne zostały zainstalowane pod ziemią, propagacja sygnału radiowego (komunikacja bezprzewodowa) została przetestowana w każdym miejscu przed wdrożeniem pilotażowym.  Rozważano różne, najnowocześniejsze technologie radiowe IoT o niskim poborze mocy: Sigfox, LoRaWAN i NB-IoT. Po przetestowaniu niezawodności komunikacji między wodomierzami, a dedykowanymi odbiornikami wybrano technologię LoRaWAN. Na tej podstawie zainstalowano trzy inteligentne metery wodne LoRaWAN w 3 blokach konstrukcyjnych do zdalnego monitorowania zużycia wody (DN50 Axioma LoRaWAN in A-Block, DN40 Axioma LoRaWAN w blokach B i C).

Wpływ

Oczekiwane skutki wdrożenia narzędzi IoT do pomiaru zużycia i wykorzystania wody to wzrost świadomości na temat racjonalnego zużycia wody i jej ochrony, w połączeniu z potencjalnymi skutkami oszczędzania wody. Efekt edukacyjny będzie również udostępniany przez studentów i pracowników wydziału poprzez ciągłe monitorowanie i aktualizacje aplikacji.


Artykuł powstał w ramach projektu "City Water Circles: Urban Cooperation Models for enhancing water efficiency and reuse in Central European functional urban areas with an integrated circular economy approach” (Obieg Wody w Mieście: Miejskie modele współpracy w zakresie  wdrożenia racjonalnego korzystania z wody w Miejskich Obszarach Funkcjonalnych Europy Środkowej zgodnie z ideą gospodarki o obiegu zamkniętym).

 

 

Tagi

Stworzone przez allblue.pl