PL   |   EN

Jak kompleksowo podejść do gospodarki i wykorzystania wody obrotowej na obszarach miejskich?

Jak kompleksowo podejść do gospodarki i wykorzystania wody obrotowej na obszarach miejskich?
źródło : CWC
Aby sprostać temu wyzwaniu, w ramach projektu CWC, przedstawiamy „ Transnarodowy podręcznik online dotyczący zarządzania i użytkowania wody o obiegu zamkniętym w miastach ”, zestaw narzędzi wspomagających podejmowanie decyzji, zawierający informacje o inteligentnym planowaniu, zarządzaniu, inżynierii i rozwiązaniach cyfrowych w zakresie oszczędzania wody i wody. ponowne użycie. e-podręcznik składa się z czterech katalogów tematycznych.

W pierwszym katalogu tematycznym „ Inteligentne narzędzia do oceny potencjału wykorzystania wody w miastach”„przedstawiamy narzędzia oceny, które mogą pomóc decydentom w planowaniu przyszłych inwestycji w miejską wodę o obiegu zamkniętym. Podstawowym celem narzędzi oceny jest ustalenie mechanizmów i środków, które mogą być wykorzystane w procesie planowania potencjalnych nowych inwestycji i zapewnienie zgodności z zasadami gospodarowania wodami o obiegu zamkniętym.Niezbędne jest, aby narzędzie pozwalało na identyfikację skutków technicznych, środowiskowych, ekonomicznych i społecznych przyszłej inwestycji.W katalogu przedstawiliśmy proces podejmowania decyzji i oceny inwestycji z wykorzystaniem podejście analizy wielokryterialnej w przypadku dydaktycznym „Wykorzystanie wód opadowych i oczyszczonych ścieków do produkcji materiałów budowlanych pochodzących z recyklingu”.

Drugi katalog tematyczny „ Innowacyjne rozwiązania inżynieryjne i przyrodnicze w zakresie zużycia wody w obiegu zamkniętym ” zawiera informacje na temat najnowocześniejszych technologii zrównoważonego zarządzania wodami opadowymi i szarą wodą. Celem katalogu jest wspieranie decydentów w dążeniu do bardziej zdecentralizowanego podejścia do zarządzania zasobami wodnymi i osiągania celów zrównoważonego rozwoju.

Trzeci katalog tematyczny „ Promowanie inteligentnych narzędzi do zarządzania wodą ” przedstawia przegląd możliwych inteligentnych podejść do gospodarki wodnej w pięciu obszarach interwencji: recykling i ponowne wykorzystanie ścieków, zwiększenie wydajności wykorzystania i dystrybucji wody, zapewnienie dobrej jakości wody, w miarę możliwości zatrzymywanie wody, na miejscu, promowanie ponownego wykorzystania i zrównoważenia wody, ochrona zbiorników wodnych. Odpowiedni plan gospodarki wodnej powinien uwzględniać i koordynować wszystkie kategorie interwencji. Studia przypadków zebrane w tym katalogu to dobre praktyki, które można wykorzystać jako inspirację do inteligentnego zarządzania i działania.

Czwarty katalog tematyczny „ Nowe narzędzia cyfrowe promujące efektywność wykorzystania wody wśród obywateli/konsumentów ” zawiera przegląd cyfrowych narzędzi i rozwiązań promujących efektywność wykorzystania wody oraz świadomość oszczędzania wody, zbierania wody deszczowej, wykorzystania ścieków, stylu życia bez odpadów. Katalog zawiera zbiór koncepcji, prototypów i rozwiązań marketingowych opartych na badaniach z różnych źródeł, zwłaszcza prezentowanych na europejskich platformach badawczych, takich jak Cordis, EU Science Hub czy Europejski Instytut Innowacji i Technologii.

Na wiosnę tego roku nasz poradnik on-line zostanie wzbogacony o nowy rozdział – doświadczenia z pierwszej ręki z pilotażowych inwestycji w zakresie gospodarki wodnej o obiegu zamkniętym w naszych miastach projektowych.

Pobierz poradnik w języku angielskim

Już wkrótce poradnik będzie sotępny również w języku polskim. 

Tagi

Stworzone przez allblue.pl