PL   |   EN

Strona projektu, wróć na

chronmyklimat.pl

Rada programowa

 

Rada Programowa Konferencji

 

 

Tobiasz Adamczewski

Był Dyrektorem Ochrony Środowiska WWF Polska i członkiem zarządu Fundacji. Przed objęciem stanowisk kierowniczych był ekspertem ds. Klimatu i energii WWF Polska. Jego dotychczasowe doświadczenie zawodowe obejmuje realizację projektów związanych z energią odnawialną, pracę w sektorze publicznym przy międzynarodowych negocjacjach dotyczących polityki klimatycznej oraz pracę jako analityk w firmie konsultingowej. Uzyskał tytuł licencjata na Uniwersytecie w Toronto, tytuł magistra na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz dyplom studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.


 

Joanna Furmaga

Prezeska Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć.
Od 25 lat zaangażowana w działania na rzecz ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju i klimatu jako aktywistka i menadżerka organizacji pozarządowych.
Jedna z założycielek i liderek społecznego ruchu na rzecz energetyki obywatelskiej “Więcej niż Energia”.
Członkini Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko.
Obecnie zaangażowana w projekty na rzecz sprawiedliwej transformacji regionów węglowych, programowania funduszy unijnych pod kątem walki z kryzysem klimatycznym i promowania wspólnot i spółdzielni energetycznych.


 

Anna Jaskuła

Absolwentka planowania i zarządzania ochroną środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie od ponad 20 lat pracuje w Stowarzyszeniu Gmin Polska Sieć "Energie Cités", a od 2014 r. jest jego dyrektorem. Jako ekspert w dziedzinie efektywności energetycznej, ochrony klimatu i adaptacji do zmian klimatu jest zaangażowana we współpracę z samorządami, społecznościami lokalnymi i licznymi partnerami z UE przy realizacji wielu projektów z obszaru klimatu i energii, dla poprawy jakości życia w miastach.

 


 

Zbigniew Karaczun

Profesor w Katedrze Ochrony Środowiska i Dendrologii SGGW w Warszawie. Prowadzi badania w zakresie polityki klimatycznej i ekologicznej, integracji ich celów do polityki rolnej i strategii rozwoju gospodarczego,  procesu europeizacji polskiej polityki ochrony środowiska oraz zarządzania ochroną środowiska. Autor i współautor ponad 350 publikacji.
W latach 90. był doradcą Ministerstwa Finansów w zakresie wprowadzanie procedur środowiskowych w ubezpieczeniach kredytów eksportowych, w latach 1998 – 2002 był doradcą ds. integracji europejskiej w Ministerstwie Środowiska. Przy realizacji projektów środowiskowych współpracuje m.in. z FAO, US AID, Bankiem Światowym oraz Komisją Europejską.    
Od lat 80. działa w Polskim Klubie Ekologicznym, od 2018 roku jest prezesem Okręgu Mazowieckiego tej organizacji.  W 1994 roku współtworzył Climate Action Network Central and Eastern Europe (CAN CEE), w latach 1994 – 1998 był jej dyrektorem. Współzałożyciel Koalicji Klimatycznej, od 2003 roku odpowiada za prowadzenie Sekretariatu Koalicji Klimatycznej.
W 2011 roku za działalność na rzecz wolności słowa i praw człowieka w opozycji antykomunistycznej w latach 1978 - 1989 otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.


Andrzej Kassenberg

Współzałożyciel powstałej w 1990 r. Fundacji Instytutu na rzecz Ekorozwoju i przez blisko 25 lat jej prezes. Współzałożyciel Fundacji Efektywnego Wykorzystania Energii. Prowadzi działalność naukową w zakresie zrównoważonego rozwoju, specjalizując się w kwestiach energii i ochrony klimatu. Wykłada na wielu polskich i amerykańskich uniwersytetach. Współtwórca i pierwszy przewodniczący Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko przy b. Ministrze Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. W latach 1991-95 i 1999-2000 członek Rady ds. Środowiska i Zagadnień Społecznych przy Prezesie Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Były Przewodniczący Regionalnego Centrum Środowiskowego dla Europy Środkowo-Wschodniej. Uczestnik obu Szczytów Ziemi - w Rio de Janeiro (1992) i w Johannesburgu (2002). Moderator Okrągłego Stołu ds. Edukacji Ekologicznej. Laureat wielu nagród, w tym Nagrody Naukowej Polskiej Akademii Nauk, Nagrody "Człowiek Polskiej Ekologii Roku 2005" oraz Nagrody Zielonego Orła z okazji stulecia „Rzeczpospolitej" z tytułem TYTAN i pionier polskiej ekologii. Autor lub współautor ponad 200 publikacji, raportów i materiałów fachowych.


Marcin Korolec

Dyrektor Instytutu Zielonej Gospodarki. Członek Rad Nadzorczych Meva Energy (2020), InnoEnergy (2019), Transport&Environment (2019).
Prawnik, wieloletni pracownik administracji państwowej. Od listopada 2013 do listopada 2015 roku był Pełnomocnikiem Rządu do spraw Polityki Klimatycznej, w latach 2011 – 1013 pełnił funkcję Ministra Środowiska, a od 2005 do 2011, Wiceminister Gospodarki, (w latach 2005 – 2015 reprezentował Polskę podczas ponad 120 posiedzeń Rady Ministrów UE ds. Klimatu,Środowiska, Handlu, Konkurencyjności i Energii, w latach 2005 - 2011 był koordynatorem polskiej współpracy z OECD).
Był Prezydentem, organizowanej przez Organizację Narodów Zjednoczonych 19 Konferencji Stron Konwencji Klimatycznej w Warszawie (COP19). Podczas Prezydencji Polskiej w Unii Europejskiej wraz z Connie Hedegaard, Komisarzem ds. Klimatu, współprzewodniczył delegacji Unii Europejskiej podczas Konferencji Konwencji Klimatycznej w Durbanie (COP17).
Brał udział w procesie negocjacji o członkostwo Polski w Unii Europejskiej (1998 – 2004), jako Asystent i Doradca Ministra Jana Kułakowskiego oraz Minister Danuty Hubner.
W latach 2010 - 2011 był członkiem Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. W 2011 wprowadził Polskę do Rady Administracyjnej Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (IRENA). Był współzałożycielem Zielonego Trójkąta Weimarskiego – współpracy Ministrów Środowiska Francji, Niemiec i Polski (2013), Reprezentował Polskę w Zarządzie Zielonym Funduszu Klimatycznym (Green Climate Fund) 2013 - 2015.


Maciej Kozakiewicz

Pełnomocnik Zarządu Województwa Łódzkiego ds. transformacji regionu bełchatowskiego. Dyrektor Departamentu Doradztwa ds. Transformacji Niskoemisyjnej ŁARR S.A.

Doktor nauk ekonomicznych, absolwent Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, wieloletni wykładowca etyki biznesu na Wydziale Zarządzania UŁ. Przedsiębiorca społeczny. Koordynator projektu „Bełchatów 2050" w Ośrodku Działań Ekologicznych „Źródła" (2019-2021). Związany zawodowo z tematyką zrównoważonego rozwoju od 1991 r.


 

Dorota Metera

Od 2002 r. Prezes Zarządu BIOEKSPERT Sp. z o.o. - jednostki certyfikującej w rolnictwie ekologicznym. Od 2009 r. jest przedstawicielem polskich organizacji członkowskich i członkiem Rady IFOAM Organics Europe (International Federation of Organic Agriculture Movements). Od 2008 r. jest członkiem Komitetu Akredytacji IOAS (International Organic Accreditation Service). Od 2016 r. jest członkiem Rady Rolnictwa i Produkcji Ekologicznej przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz od 2014 r. w Komisji ds. GMO przy Ministrze Środowiska. Jest członkiem Stowarzyszenia Forum Rolnictwa Ekologicznego. Od ponad 35 lat profesjonalnie zajmuje się rolnictwem ekologicznym. W 2009 r. odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi.


 

Michał Niewiadomski

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Politechniki Warszawskiej. Publicysta energetyczno-klimatyczny. Pracował w Radiostacji/Rozgłośni Harcerskiej, Polskim Radiu, TVN CNBC i Rzeczpospolitej. Założyciel Klubu Energetycznego organizującego zamknięte spotkania dla sektora energetycznego. Współtworzył Dekalog polskiej transformacji energetycznej, który będzie zaprezentowany w maju 2022 r. Współpracuje z portalem biznesalert.pl

 


 

Wojciech Szymalski

Ekspert i analityk ochrony środowiska. Autor analiz w zakresie zanieczyszczeń z transportu, emisji gazów cieplarnianych, adaptacji do zmiany klimatu oraz ocen oddziaływania na środowisko. Specjalista w tematyce polityki transportowej i klimatycznej oraz zagadnień związanych z zagospodarowaniem przestrzennym. Doktor Nauk o Ziemi, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, odbył także staże w Holandii, Niemczech i USA. Od 2004 roku pracował w stowarzyszeniu Zielone Mazowsze, gdzie inicjował i prowadził liczne projekty w zakresie zrównoważonego transportu, w latach 2011-2013 pełnił funkcję prezesa tej organizacji. Od 2009 roku pracuje w Instytucie na rzecz Ekorozwoju. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z ochroną klimatu: w latach 2010-2014 koordynował projekt LIFE+ „Dobry klimat dla powiatów", a w latach 2014-2019 projekt LIFE ADAPTCITY, w ramach którego przygotowano Strategię Adaptacji Warszawy do zmiany klimatu. Od 2015 roku prezes Instytu na rzecz Ekorozwoju.

Stworzone przez allblue.pl