PL   |   EN

Potrzeba odwagi dla ochrony klimatu

Potrzeba odwagi dla ochrony klimatu
Nowy raport projektu Togetherfor1,5 ujawnia potencjalne oszczędności dla UE w wysokości 1 tryliona euro.

Nowy raport o korzyściach z polityki klimatycznej

Jak wynika z nowego raportu przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, przyjęcie ścieżki rozwoju zgodnej z 1,5°C może przynieść całej Unii Europejskiej oszczędności w wysokości co najmniej 1 tryliona euro do 2030 roku. Niebezpieczna przepaść między obecną polityką a pilną potrzebą zajęcia się zbliżającym się kryzysem klimatycznym będzie w centrum debaty politycznej w tym roku wyborczym, a nowe ustalenia potwierdzają, że działania na rzecz klimatu są nie tylko konieczne, ale także niezbędne z ekonomicznego punktu widzenia.

Ochrona ludzi i planety przed niszczycielskimi skutkami zmian klimatu to nie tylko moralny obowiązek, ale także pragmatyczny wybór. Sprawdziliśmy liczby. Działania na rzecz klimatu nie tylko zapewniają dobrobyt społeczny, ale są również źródłem korzyści ekonomicznych. Nie ma miejsca na wahanie, odważne i przyspieszone działania na rzecz klimatu to jedyna droga do poprawy życia ludzi i obniżenia kosztów życia - komentuje raport dyrektorka Climate Action Network Europe, Chiara Martinelli.

Co w raporcie?

Raport projektu Teogetherfor1,5 określa ilościowo korzyści w zakresie zdrowia, zatrudnienia, kosztów utrzymania, unikniętych strat socjalnych, bezpieczeństwa energetycznego i unikniętego wydobycia zasobów dla ścieżki działań na rzecz klimatu zgodnej z trajektorią 1,5°C porozumienia paryskiego. Przekłada się to na redukcję emisji brutto o co najmniej 65% do 2030 r. w Europie w porównaniu z obecnie planowanym celem 55-57%. Jednoznaczny wniosek jest taki, że korzyści te znacznie przewyższają koszty, zapewniając wyraźne uzasadnienie ekonomiczne dla wszechstronnej transformacji, przekonując nawet najbardziej sceptycznych decydentów.

Poniższy wykres pokazuje wartość unikniętych strat klimatycznych w Unii Europejskiej z aktywną polityką klimatyczną na rzecz 1,5 st. C i bez niej do roku 2100. 

Co zrobią europejscy politycy?

Europejscy ministrowie środowiska zebrali się w poniedziałek (15.01.2024) w Brukseli, aby omówić potrzebę zwiększenia ambicji klimatycznych, w tym nowego celu redukcji emisji do 2040 roku. Kluczowe wnioski, które ministrowie muszą wziąć pod uwagę w swoich rozważaniach na temat działań na rzecz klimatu:
- Bezpośrednie korzyści wynikające ze ścieżki 1,5°C wzrosną do co najmniej 1 bln euro do 2030 r. dla całej Unii Europejskiej.
- Korzyści dla Unii Europejskiej znacznie przewyższają koszty, w stosunku 1,4-4 do 1, nie pozostawiając miejsca na wątpliwości co do zdecydowanych działań na rzecz klimatu.
- Przyjęcie ścieżki zgodnej z 1,5°C wiąże się ze znacznie mniejszymi stratami gospodarczymi w porównaniu do zmagania się ze skutkami zmian klimatu. UE może uniknąć skumulowanych strat od chwili obecnej do 2100 r. w wysokości 22,2 mld euro, w porównaniu z brakiem działań, lub 4 mld euro w porównaniu z obecnymi scenariuszami politycznymi.

Co z tego wynika?

Raport podkreśla, że dążenie do osiągnięcia poziomu ambicji klimatycznych zgodnego z celem porozumienia paryskiego, jakim jest utrzymanie globalnego wzrostu temperatury na poziomie 1,5°C, niesie ze sobą znaczny potencjał uwolnienia korzyści społeczno-gospodarczych na drodze do osiągnięcia celu neutralności klimatycznej w 2040 roku.

Tylko dla Polski największe korzyści z ograniczenia globalnego wzrostu temperatury do 1,5 st. C to minimum 1% PKB rocznie. To się po prostu opłaca - mówi dr Wojciech Szymalski z Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju, która już w 2018 roku pokazała jakich skutków zmian klimatu możemy uniknąć w Polsce w specjalnej ulotce i podczas konferencji

Co trzeba pilnie zrobić?

Pośród licznych okazji do skorygowania kursu działań w tym roku, jednym z obszarów, w którym krajowi decydenci polityczni mają znaczący wpływ, jest finalizacja krajowych planów w zakresie energii i klimatu (KPEiK/NECP), kształtujących krajową politykę klimatyczną i energetyczną do 2030 roku. Jednocześnie trwają dyskusje na temat skonsolidowanego celu klimatycznego UE na rok 2040.

Domagamy się, aby ministrowie nadali działaniom na rzecz klimatu priorytetowe znaczenie w swoich programach, kierując się niepodważalnymi dowodami naukowymi, ekonomicznymi i społecznymi. Skuteczne i niezachwiane wdrażanie celów klimatycznych i energetycznych, dostosowanych do ścieżki zgodnej z 1,5°C, jest nie tylko rozważnym, ale jedynym realnym kierunkiem. Nie ma tańszej, niezawodnej ani sprawiedliwej alternatywy dla odważnych i przyspieszonych działań na rzecz klimatu - skomentował Olivier Vardakoulias, autor raportu i ekspert Climate Action Network Europe ds. finansów i dotacji.

Pobierz raport

Przeczytaj raport projektu Togetherfor1,5 - "Paris Pact Payoff: Speeding up the green transition for socio-economic co-benefits" (raport w języku angielskim).

Finansowanie

Wydarzenie jest współfinansowane z instrumentu finansowego LIFE komisji Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach projektu LIFE_Togetherfor1.5 

Tagi

Stworzone przez allblue.pl