PL   |   EN
Nie będzie Nowego Ładu bez energii z wiatru
11 sierpień 2021

Nie będzie Nowego Ładu bez energii z wiatru

Inwestycje w farmy wiatrowe to jeden z filarów projektowanej zmiany modelu polskiej energetyki w przedstawianym przez rząd „Nowym Ładzie". Z szacunków wynika, że uwolnienie energetyki opartej na wietrze może sprawić, że niemal wszyscy Polacy będą korzystać z taniej, zielonej energii.
Temperatura rośnie szybciej w kierunku katastrofalnych wskaźników - Europa musi zwiększyć redukcję emisji, aby uniknąć przekroczenia limitu 1,5C
09 sierpień 2021

Temperatura rośnie szybciej w kierunku katastrofalnych wskaźników - Europa musi zwiększyć redukcję emisji, aby uniknąć przekroczenia limitu 1,5°C

Należy podjąć natychmiastowe działania na rzecz klimatu, zgodnie z nowym ważnym raportem naukowym Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC), który stwierdza, że ​​temperatura rośnie szybciej niż oczekiwano w kierunku katastrofalnych wskaźników i zbliżamy się do 1,5°C zwiększyć limit, który przyniósłby znacznie mniejsze szkody dla naszych ludzi i planety niż go przekroczenie.
Miejskie Plany Adaptacji - obowiązkowe?
07 sierpień 2021

Miejskie Plany Adaptacji - obowiązkowe?

Choć sejm zaraz pójdzie na urlop, to w pojawiła się w nim ciekawa informacja o planowanej do wdrożenia ustawie. Miałaby to być ustawa wprowadzona w celu wzmocnienia klimatycznego wymiaru polityki miejskiej, w szczególności wzmocnienie aspektów transformacji ekologicznej miast. Mamy w tym zakresie swoją opinię.
Prawo klimatyczne wchodzi w życie - wyzwanie dla polskiego rządu
30 lipiec 2021

Prawo klimatyczne wchodzi w życie - wyzwanie dla polskiego rządu

W analizie wchodzącego w czwartek życie europejskiego prawa klimatycznego Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi ocenia, że choć dokument oszczędnie nakłada obowiązki na państwa członkowskie, to zawiera mechanizmy wystarczające do tego, by uniemożliwić poszczególnym krajom uchylanie się od wspólnego wysiłku redukcyjnego.
FEnIKS tkwi w popiołach. O stanowisku NGO wobec Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko
26 lipiec 2021

FEnIKS tkwi w popiołach. O stanowisku NGO wobec Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko

FEnIKS (Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko) to największy program w ramach siedmioletniej perspektywy budżetowej całej Unii Europejskiej. Opiewa na kwotę ponad 25 mld euro i jest nawet większy od części grantowej Krajowego Planu Odbudowy. Właśnie zakończyły się konsultacje społeczne w jego sprawie. Przedstawiony na nich projekt jest daleki od doskonałości.
Stanowisko organizacji pozarządowych w sprawie programu FEnIKS
26 lipiec 2021

Stanowisko organizacji pozarządowych w sprawie programu FEnIKS

Właśnie zakończyły się konsultacje społeczne programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko na lata 2021-2027 (FEnIKS) – największego w całej Unii Europejskiej programu w ramach nowej siedmioletniej perspektywy budżetowej. Obejmuje on ponad 25 mld euro [1] . Wraz z Krajowym Planem Odbudowy FEnIKS tworzy potężny strumień pieniędzy na walkę z kryzysem klimatycznym i realizację celów strategii Europejskiego Zielonego Ładu (EZŁ)
Ambicje UE dotyczące redukcji emisji CO2 są zbyt niskie
23 lipiec 2021

Ambicje UE dotyczące redukcji emisji CO2 są zbyt niskie

Pakiet Fit for 55 jest krokiem w dobrym kierunku, ale niewystarczającym – ocenia dr Zbigniew Karaczun z warszawskiej SGGW, ekspert Koalicji Klimatycznej. Jak podkreśla, UE – żeby zatrzymać zmiany klimatu – powinna zwiększyć swoje ambicje dotyczące redukcji CO2 i dążyć do osiągnięcia neutralności klimatycznej dekadę wcześniej.
Nowa polityka klimatyczna w UE będzie dla Polski oznaczać wyższe ceny energii
21 lipiec 2021

Nowa polityka klimatyczna w UE będzie dla Polski oznaczać wyższe ceny energii

Komisja Europejska przyjęła pakiet Fit for 55, aby dostosować politykę unijną do obniżenia emisji gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55 proc. do 2030 roku w porównaniu z poziomami z 1990 roku. Efektem zmian w polityce klimatycznej UE będzie dalszy wzrost cen energii.
Chiny intensyfikują walkę klimatyczną dzięki systemowi handlu uprawnieniami do emisji
19 lipiec 2021

Chiny intensyfikują walkę klimatyczną dzięki systemowi handlu uprawnieniami do emisji

Dwa dni po tym, jak Unia Europejska zaprezentowała nowe plany redukcji emisji dwutlenku węgla, Chiny uruchomiły w piątek (16 lipca) długo oczekiwany system handlu uprawnieniami do emisji, który jest kluczowym narzędziem w dążeniu do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych powodujących zmiany klimatu i do 2060 r. będą krajem neutralnym pod względem emisji dwutlenku węgla.
Czy tą drogą dojedziemy do neutralności klimatycznej w wymaganym czasie?
19 lipiec 2021

Czy tą drogą dojedziemy do neutralności klimatycznej w wymaganym czasie?

Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych (CAKE) przy Instytucie Ochrony Środowiska-PIB przedstawiło mapę drogową dojścia Polski w 2050 roku do neutralności klimatycznej. Co jest dobre, a co wymaga jeszcze dyskusji, w tym opracowaniu?
Jest mapa drogowa Polski do neutralności klimatycznej 2050
19 lipiec 2021

Jest mapa drogowa Polski do neutralności klimatycznej 2050

W projekcie CAKE Instytutu Ochrony Środowiska-BIP pojawiło się niedawno nowe opracowanie pt.: „Polska Net-zero 2050 – mapa drogowa osiągnięcia wspólnotowych celów polityki klimatycznej dla Polski do 2050 roku”. Ustalenia, interpretacje i wnioski wyrażone w tym dokumencie są ustaleniami autorów, a niekoniecznie organizacji, z którą autorzy są powiązani
Lepszy byłby pakiet Fit for 1,5 st.C
15 lipiec 2021

Lepszy byłby pakiet "Fit for 1,5 st.C"

CAN Europe uznaje pakiet klimatyczno-energetyczny Komisji Europejskiej „Fit for 55” za olbrzymi kawał roboty mającej na celu przeciwdziałanie niebezpiecznym zmianom klimatycznym. Jednak ogólny poziom ambicji musi zostać zwiększony, aby Unia mogła wypełnić swoje zobowiązanie wynikające z porozumienia paryskiego dotyczące ograniczenia wzrostu temperatury na świecie do 1,5°C.
Komentarze ekspertów EEB do pakietu Fit for 55%
15 lipiec 2021

Komentarze ekspertów EEB do pakietu Fit for 55%

Od energii po rolnictwo, poniżej znajduje się podsumowanie wstępnej reakcji EEB na ujawnione informacje dotyczące każdego z kluczowych obszarów „Fit For 55”.
Niegotowy i niesprawiedliwy
15 lipiec 2021

Niegotowy i niesprawiedliwy

Komisja Europejska traci kolejną historyczną okazję do wycofania paliw kopalnych z pakietu „Fit for 55%”, pozostawiając otwarte drzwi dla węgla, gazu i ropy naftowej, aby pozostać w systemie energetycznym Unii przez co najmniej kolejne dwie dekady, jednocześnie wysyłając rachunek za szkodliwe działania trucicieli obywatelom Unii - tak pakiet Fit for 55% oceniają organizacje pozarządowe zrzeszone w EEB.
Komisja Europejska ogłosiła Fit for 55%
15 lipiec 2021

Komisja Europejska ogłosiła Fit for 55%

Komisja Europejska przyjęła długo oczekiwany pakiet legislacyjny, mający wdrożyć w Unii Europejskiej rozwiązania zapewniające ograniczenie emisji gazów cieplarnianych na poziomie -55% w stosunku do roku 1990. Teraz pakiet ten będzie podlegał dialogowi zarówno wewnątrz instytucji unijnych (Parlament Europejski, Rada Europejska), jak i w przestrzeni publicznej.
UE musi przygotować swój nadchodzący pakiet legislacyjny w sprawie klimatu i energii Fit for 1.5C
01 lipiec 2021

UE musi przygotować swój nadchodzący pakiet legislacyjny w sprawie klimatu i energii "Fit for 1.5C"

Europa post-COVID musi podjąć znacznie więcej wysiłków, jeśli chodzi o przeciwdziałanie zmianie klimatu. Nawet przy niedawno zwiększonym celu redukcji emisji o co najmniej 55% do 2030 r. UE nadal nie chroni nas przed katastrofą klimatyczną, twierdzi Wendel Trio.
Zamieńmy Fit for 55 w Pasuje do 1,5C
29 czerwiec 2021

Zamieńmy "Fit for 55" w "Pasuje do 1,5C"

Dane naukowe mówią głośno i wyraźnie: potrzebujemy bezprecedensowych działań w dziedzinie klimatu do 2030r., aby ograniczyć wzrost temperatury do 1,5°C do końca tego stulecia. Pomimo alarmowych dzwonków kierowanych przez tysiące naukowców oraz miliony młodych i obywateli maszerujących na rzecz zmian, niedawno "wzmocniony" cel klimatyczny UE polegający na "redukcji emisji netto o co najmniej 55% do 2030 r." nadal nie spełnia zobowiązań światowych wynikających z porozumienia paryskiego w celu ograniczenia wzrostu temperatury do 1,5°C.
Nowe narzędzie do śledzenia polityki klimatycznej  NECP Tracker
11 maj 2021

Nowe narzędzie do śledzenia polityki klimatycznej – NECP Tracker

Całościowa przebudowa oraz wdrożenie ambitniejszych krajowych planów w zakresie energii i klimatu (KPEiK) państw członkowskich odegra kluczową rolę w osiąganiu zwiększonych celów klimatycznych i energetycznych w UE do 2030 r. W związku z wyższymi celami UE w zakresie klimatu i energii ważne jest, aby móc na bieżąco sprawdzać, że państwa członkowskie są na dobrej drodze do realizacji swoich obecnych planów oraz czy są także gotowe do przyspieszenia ich realizacji. Temu służy NECP Tracker.
Stworzone przez allblue.pl