PL   |   EN

RAPORT: Fundusze Europejskie dla Klimatu. Partnerstwo w programowaniu funduszy europejskich na lata 2021-2027

RAPORT: Fundusze Europejskie dla Klimatu. Partnerstwo w programowaniu funduszy europejskich na lata 2021-2027
Autorzy: Paweł Głuszyński (Towarzystwo na rzecz Ziemi), Krzysztof Mrozek (red., Polska Zielona Sieć), Alina Pogoda (Polska Zielona Sieć), Zuzanna Sasiak (Polska Zielona Sieć, ruch Więcej Niż Energia), Krzysztof Smolnicki (Fundacja Ekorozwoju, Polska Zielona Sieć), Wojciech Szymalski (Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju), Jan Twardowski (Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii), Marta Majka Wiśniewska (Fundacja Greenmind, Polska Zielona Sieć).

Raport opisuje jak Polska Zielona Sieć i Młodzieżowy Strajk Klimatyczny zaangażowały się w proces programowania i przyczyniły się do zielonej zmiany w wartych 76,5 mld euro funduszach strukturalnych. Publikacja ocenia realizację zasady partnerstwa i polskie plany w kluczowych obszarach, od efektywności energetycznej, przez OZE, GOZ, bioróżnorodność, adaptację do zmian klimatu, edukację klimatyczną, po sprawiedliwą transformację.

We wstępie do raportu autorzy piszą:

"W tym raporcie opisujemy proces programowania w kontekście zgodności z zasadą partnerstwa. Wskazujemy lekcje, które dobrze odrobione pomogą w przyszłości zapewnić w nim udział społeczeństwa na najwyższym poziomie. Opisujemy
też, jak zmieniły się programy. Za wielki sukces uważamy ograniczenie inwestycji w paliwa kopalne, przycięcie środków na przeskalowane drogi, czy zwiększenie środków na ochronę bioróżnorodności. Nadal jednak musimy walczyć z groźnymi dla klimatu rozwiązaniami, wciąż obecnymi w programach. Współpraca Polskiej Zielonej Sieci i Młodzieżowego Strajku Klimatycznego pozwoliła nie tylko „odmłodzić” i uatrakcyjnić konsultacje społeczne oraz wysłuchania publiczne, ale też wywrzeć realny wpływ na kształt programów. Wciąż nie są idealne, ale mają szansę stać się realną dźwignią zielonej transformacji w Polsce."

Projekt został zrealizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

 

RAPORT DO POBRANIA

Tagi

Stworzone przez allblue.pl