PL   |   EN

Zaktualizowalismy NECP Tracker

Zaktualizowalismy NECP Tracker
NECP Tracker to narzędzie pozwalające w prosty i łatwy sposób pokazać postępy polityki klimatycznej w Polsce na tle celów politycznych. Zaktualizowaliśmy dane za rok 2020.

Co pokazuje NECP Tracker?

Chcesz wiedzieć ile samochodów elektrycznych zarejestrowano do 2021 roku w Polsce? Albo chcesz zobaczyć jaki był udział odnawialnych źródeł energii w końcowym zużyciu energii brutto? A może interesuje cię jaka emisja gazów cieplarnianych wystąpiła w 2020 roku w Polsce? Dowiesz się tego z naszego narzędzia NECP Tracker: https://www.chronmyklimat.pl/wskazniki/1316-licznik-elektromobilnosci

Co więcej, w naszym narzędziu zyskujesz punkt odniesienia dla przedstawionych danych. Także w Polsce istnieją dokumenty polityczne, które określają cele do osiągnięcia z perspektywie 2030 czy 2040 roku w poszczególnych sektorach gospodarki w odniesieniu do klimatu. To m.in. Polityka Energetyczna Polska do roku 2040, ale także Dyrektywa EED.

Na tle celów postawionych w tych dokumentach możesz ocenić, czy realizacja polityki klimatycznej przez Polskę jest prawidłowa, czybka czy wolna, ambitna czy leniwa. Dzieki NECP Tracker dowiesz się, że liczba samochodów elektrycznych zarejestorwanych w Polsce podwaja się co roku, ale to nie wystarczy, aby osiągnąć oczekiwane poziomy ich ilości na rok 2025 czy 2030.

Dowiesz się także, że osiągnęliśmy cele w zakresie udziału OZE w produkcji energii na rok 2020, ale coś niezwykłego stało się z danymi na ten temat od roku 2018. Dlatego pozostawliśmy stare, z 2021 roku i nowe wersje, z 2022 roku wykresów pokazujących te dane.

Wykresy są polską wersją narzędzia o nazwie 'NECP Tracker", który powstał w ramach projektu LIFE_UNIFY - Łącząc Unię Europejską na rzecz działań klimatycznych. Projekt został wsparty finansowo przez mechanizm LIFE Komisji Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Projekt jest przedsięwzięciem kilkunastu partnerów z Unii Europejskiej, w tym Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju, pod przewodnictwem CAN-Europe.

O NECP Tracker podczas "Energii dla niezależnosci 2050"

Więcej o nowych danych w NECP Tracker opowiemy podczas konferencji "Energia dla niezależnosci 2050" 14 czerwca o godzinie 9:00 w Hotelu O3 w Warszawie. Nowe informacje przedstawi dr Wojciech Szymalski, oraz Jakub Sobolewski z Instytutu Badań Strukturalnych i Maciej Gis z Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych. Na konferencję możesz się zapisać pod tym linkiem: https://www.chronmyklimat.pl/konferencja/rejestracja/

 

Tagi

Stworzone przez allblue.pl