PL   |   EN

Poziom morza wzrasta zgodnie z przewidywaniami do 2050 r.

Poziom morza wzrasta zgodnie z przewidywaniami do 2050 r.
źródło : pixabay.com
NASA, NOAA, USGS i inne amerykańskie agencje rządowe przewidują, że wzrost wysokości oceanów w ciągu najbliższych 30 lat może równać się całkowitemu wzrostowi obserwowanemu w ciągu ostatnich 100 lat.

Powodzie przybrzeżne znacznie wzrosną w ciągu najbliższych 30 lat z powodu wzrostu poziomu morza, zgodnie z nowym raportem międzyagencyjnej grupy zadaniowej ds. Wzrostu poziomu morza, która obejmuje NASA, Narodową Administrację Oceaniczną i Atmosferyczną (NOAA) i inne agencje federalne. Raport zatytułowany Global and Regional Sea Level Rise Scenarios for the United States, z 15 lutego stwierdza, że poziom morza wzdłuż wybrzeży USA wzrośnie średnio od 10 do 12 cali (25 do 30 centymetrów) powyżej dzisiejszych poziomów do 2050 roku.

Raport – aktualizacja raportu z 2017 r. – prognozuje poziom mórz do roku 2150 i po raz pierwszy oferuje prognozy krótkoterminowe na następne 30 lat. Agencje na poziomie federalnym, stanowym i lokalnym wykorzystują te raporty do informowania o swoich planach przewidywania i radzenia sobie ze skutkami wzrostu poziomu morza.

"Ten raport wspiera wcześniejsze badania i potwierdza to, co od dawna wiemy: poziom mórz nadal podnosi się w alarmującym tempie, zagrażając społecznościom na całym świecie. Nauka jest bezdyskusyjna i konieczne są pilne działania w celu złagodzenia kryzysu klimatycznego, który jest w toku" - powiedział administrator NASA Bill Nelson. "NASA jest niezłomna w naszym zaangażowaniu w ochronę naszej rodzimej planety, rozszerzając nasze możliwości monitorowania i nadal zapewniając, że nasze dane klimatyczne są nie tylko dostępne, ale zrozumiałe".

Grupa zadaniowa opracowała swoje krótkoterminowe prognozy wzrostu poziomu morza, opierając się na lepszym zrozumieniu, w jaki sposób procesy, które przyczyniają się do wzrostu mórz – takie jak topnienie lodowców i pokryw lodowych, a także złożone interakcje między oceanem, lądem i lodem – wpłyną na wysokość oceanu. "To zrozumienie naprawdę się rozwinęło od czasu raportu z 2017 r., Który dał nam większą pewność co do tego, jak bardzo podniesiemy poziom morza w nadchodzących dziesięcioleciach" - powiedział Ben Hamlington, naukowiec z NASA Jet Propulsion Laboratory w Południowej Kalifornii i jeden z głównych autorów aktualizacji.

Zespół NASA ds. Zmiany poziomu morza, kierowany przez Hamlingtona, opracował również narzędzie do mapowania online do wizualizacji najnowocześniejszych prognoz wzrostu poziomu morza na poziomie lokalnym w całych Stanach Zjednoczonych. "Mamy nadzieję, że narzędzie online pomoże uczynić informacje tak szeroko dostępnymi, jak to tylko możliwe" - powiedział Hamlington.

Międzyagencyjna Grupa Zadaniowa ds. Wzrostu Poziomu Morza przewiduje wzrost częstotliwości i intensywności powodzi przybrzeżnych podczas przypływu, znanych również jako uciążliwe powodzie, z powodu wyższego poziomu morza. Zauważa również, że jeśli emisje gazów cieplarnianych będą nadal rosły, globalne temperatury staną się jeszcze wyższe, co doprowadzi do większego prawdopodobieństwa, że wzrost poziomu mórz do końca stulecia przekroczy prognozy zawarte w aktualizacji na 2022 r.

"Potrzeba wioski, aby przewidzieć klimat. Kiedy połączysz scenariusze NASA dotyczące globalnego wzrostu poziomu morza z szacunkami NOAA dotyczącymi ekstremalnych poziomów wody i badaniami wpływu U.S. Geological Survey, otrzymasz solidne krajowe szacunki przewidywanej przyszłości, która czeka amerykańskie społeczności przybrzeżne i naszą infrastrukturę gospodarczą za 20, 30 lub 100 lat "- powiedziała Nadya Vinogradova Shiffer, która kieruje zespołem NASA ds. Zmiany poziomu morza w siedzibie NASA w Waszyngtonie.

"Jest to globalny sygnał alarmowy i daje Amerykanom informacje potrzebne do działania teraz, aby jak najlepiej przygotować się na przyszłość" - powiedział administrator NOAA Rick Spinrad, Ph.D. "Kiedy budujemy naród gotowy na klimat, te zaktualizowane dane mogą informować społeczności przybrzeżne i inne o obecnych i przyszłych słabościach w obliczu zmian klimatu i pomóc im w podejmowaniu mądrych decyzji, aby zapewnić bezpieczeństwo ludzi i mienia w dłuższej perspektywie. "

Opierając się na dziedzictwie badawczym

Raport global and regional sea level rise zawiera prognozy dotyczące poziomu morza z najnowszej oceny Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC), opublikowanej przez Organizację Narodów Zjednoczonych w sierpniu 2021 r. Raporty IPCC, wydawane co pięć do siedmiu lat, dostarczają globalnych ocen klimatu Ziemi i wykorzystują analizy oparte między innymi na symulacjach komputerowych.

Oddzielny nadchodzący raport znany jako Piąta Krajowa Ocena Klimatu, opracowany przez U.S. Global Change Research Program, jest najnowszym z serii podsumowującej wpływ zmian klimatu na Stany Zjednoczone, a z kolei wykorzysta wyniki raportu Global and Regional Sea Level Rise w swojej analizie. Ocena klimatu ma zostać opublikowana w 2023 r.

Naukowcy z NASA zajmujący się poziomem morza mają wieloletnie doświadczenie w badaniu, w jaki sposób zmieniający się klimat Ziemi wpłynie na ocean. Ich praca obejmuje badania prognozujące, ile powodzi przybrzeżnych wystąpią społeczności amerykańskie w ciągu 10 lat, pomagając wizualizować dane IPCC na temat globalnego wzrostu poziomu morza za pomocą internetowego narzędzia do wizualizacji oraz wystrzeliwując satelity, które dostarczają danych do trwającego od dziesięcioleci rekordu globalnej wysokości powierzchni morza.

 

 

Tagi

Stworzone przez allblue.pl