PL   |   EN

Raport: Wnioski wyciągnięte z planowania lokalnych działań na rzecz klimatu

Raport: Wnioski wyciągnięte z planowania lokalnych działań na rzecz klimatu
źródło : CAN-Europe
Ponieważ do 2030 r. ponad 70% obywateli UE będzie mieszkać na obszarach miejskich, gminy będą odgrywać fundamentalną rolę w przyspieszaniu działań na rzecz klimatu w całej Unii Europejskiej. Niestety, jeśli chodzi o działania i cele w dziedzinie klimatu i energii, na szczeblu niższym niż krajowy dotychczas poświęcano niewiele uwagi.

W tym kontekście konsorcjum LIFE Unify publikowało „Planowanie działań na rzecz klimatu na poziomie lokalnym. Wnioski wyciągnięte z opracowywania i wdrażania planów SECAP z projektu LIFE Unify ”.

Niniejsza informacja podsumowuje doświadczenia zdobyte przez partnerów LIFE Unify pracujących na poziomie lokalnym nad planami działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu (SECAP). Zawiera podsumowanie głównych ustaleń i trendów zidentyfikowanych w pięciu państwach członkowskich UE — Czechach, Francji, Polsce, Słowenii i Hiszpanii — w okresie dwóch lat (2019-2021).

Podejścia i metody pracy różnią się wśród zaangażowanych partnerów, podobnie jak lokalne realia – pod względem umiejętności, obowiązków, zasobów i przeszkód. Niemniej jednak niniejszy dokument sugeruje pewne sposoby przyspieszenia lokalnych działań na rzecz klimatu, w tym:

  • Zwiększenie wsparcia instytucjonalnego dla gmin , zwłaszcza z poziomu krajowego
  • Większe zaangażowanie wszystkich partii politycznych oraz zwiększony udział społeczeństwa
  • Adekwatne i spójne finansowanie poprzez ustanowione instrumenty finansowe, szczególnie istotne dla małych jednostek miejskich

Aby dowiedzieć się więcej, pobierz raport tutaj.


Artykuł powstał w ramach projektu „LIFE_UNIFY – łącząc Unię Europejską na rzecz działań klimatycznych” dofinansowanego ze środków Komisji Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Stworzone przez allblue.pl