PL   |   EN

Strona projektu, wróć na

chronmyklimat.pl

Co w klimacie piszczy? - Narada obywatelska w Rejowcu Fabrycznym

Co w klimacie piszczy? - Narada obywatelska w Rejowcu Fabrycznym
źródło : pixabay.com
W zeszłym tygodniu odbyła się pierwsza narada obywatelska w ramach projektu #klimaSENIORE - aktywizacja seniorów na rzecz klimatu, w mieście Rejowiec Fabryczny. Po frekwencji można założyć, że temat zmiany klimatu, ochrony środowiska i zdrowego społeczeństwa, jest mieszkańcom Rejowca bardzo bliski.

Narada obywatelska która odbyła się w środę, byłą pierwszą z całego cyklu narad obywatelskich które planowane są w Rejowcu w ramach projektu #klimaSENIORE. Spotkanie miało formułę hybrydową i prowadzone było przez p. Ewę Świerkulę z Instytutu na rzecz Ekorozwoju, oraz p. Bolesława Melucha z Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej. 

Aktywność seniora w życiu publicznym

Mijająca powoli nadzwyczajna sytuacja spowodowana pandemią COVID-19, pokazała palący problem samotności osób starszych. Które z powodu swojego wieku i tak są już wykluczone z niektórych elementów życia społecznego, w momencie zamknięcia przymusowym lockdownem, zaczęły szybciej podupadać na zdrowiu nie tylko fizycznym, ale przede wszystkim psychicznym. Problem osamotnienia, niezdolności mobilnego kontaktu, a także innego rodzaju blokadami technicznymi, skazane były przez bardzo długi okres na kompletną, 100% alienację. 

Bolesław Meluch w swoim wystąpieniu, wskazywał jak ważne jest wspieranie i tworzenie grup wsparcia dla seniorów, oraz ciągłej edukacji, a w przypadku skrajnych sytuacji, takich jak m.in. pandemia covid-19, znajdywać jak najlepsze i możliwe do wykonania rozwiązania. Odpowiedzią jaka nasuwa się od razu, to aktywność na świeżym powietrzu, którą w prosty sposób można połączyć z edukacją dla klimatu, a także aktywnością dla klimatu. Najlepszymi przykładami są chociażby spacery przyrodnicze, zajęcia z ogrodnictwa, znajomości ziół łąkowych itd. 

Konsumpcja bolączką teraźniejszości

Na pierwszym spotkaniu, które odbyło się w zeszłym tygodniu, część osób wskazywała że ogromnym problemem środowiskowym jest zanieczyszczenie plastikiem. Jak wskazywał Bolesław Meluch, istotnym jest bycie świadomym konsumentem. Zwracanie uwagi na oznaczenia produktów, ale przede wszystkim zwracanie uwagi na sposób zapakowania produktów i jak najczęstsza rezygnacja z  potrzeby pakowania produktów w folie plastikowe, lub zastępowanie ich własnymi pojemnikami. Tak, by ekologię wprowadzić jako pewnego rodzaju styl życia, a nie fanaberię czy modę.

Problemy środowiskowe

Ewa Świerkula w swoim wystąpieniu przekazała uczestnikom spotkania wyniki ankiety, które zostały udostępnione uczestnikom na pierwszym spotkaniu informacyjnym. Najistotniejszymi problemami wskazanymi przez mieszkańców były:

  • Problem odpadów (52,90%)
  • Susze (47,10%)
  • Fale upałów (41,20%)
  • Zanieczyszenie powietrza (smog), oraz nadmierna wycinka drzew - 35,30%

Mieszkańcy zgodzili się z wynikami ankiety i podjęli decyzję, że następne narady będą poświęcone powyższym zagadnieniom, by wspólnie wypracować rekomendacje dla miasta, które wspólnie z aktywizacją seniorów i mieszkańców miasta  w działania na rzecz poprawy jakości środowiska w Rejowcu.

Cykl debat i projekt #klimaSENIORE w Rejowcu     

W ramach projektu #klimaSENIORE w Rejowcu Fabrycznym planowane są działania które obecnie skupiają się na cyklu narad obywatelskich, których zwieńczeniem będzie wysłuchanie publiczne, na którym zostaną przedstawione wypracowane rekomendacje. Następnie planowane jest wykreowanie strefy zieleni, która będzie użytkowana przez wszystkich mieszkańców miasta.

Najbliższa narada odbędzie się 24 marca w czwartek w godzinach 14:30-16:00 w klubie seniora przy ulicy Ludwika Hirszfelda 3/38 w Rejowcu Fabrycznym.  


Informacje tę otrzymujesz od nas w ramach prowadzonego przez Instytut na rzecz Ekorozwoju projektu "#klimaSENIORE - aktywizacja seniorów na rzecz klimatu", który jest realizowany w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Tagi

Stworzone przez allblue.pl