PL   |   EN

Strona projektu, wróć na

chronmyklimat.pl

Raport instytucjonalny o mieście Rejowiec Fabryczny

Raport instytucjonalny o mieście Rejowiec Fabryczny

Gmina położona jest w południowo-wschodniej części województwa lubelskiego, na północny zachód od miasta Rejowiec Fabryczny. 

Gospodarka gminy to głównie rolnictwo i leśnictwo. Użytki rolne zajmują tu 62% ogólnej powierzchni. Wśród upraw przeważają zboża, ziemniaki i rośliny pastewne. W produkcji zwierzęcej dominuje hodowla trzody chlewnej. W północnej i zachodniej części gminy na obrzeżach Pawłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz w dolinie Wieprza i Kanału Wieprz-Krzna rozwija swoją działalność stowarzyszenie agroturystyczne, skupiające głównie rolników posiadających niewielkie obszarowo gospodarstwa. Inną ważną dziedziną gospodarki, przed którą stoją spore możliwości i na które stawiają władze i mieszkańcy gminy jest przemysł bazujący na lokalnych złożach margli, opoki, ziemi krzemionkowej, gliny, iłów, piasków kwarcowych i torfów.

W okolicach Pawłowa potwierdzono również występowanie złóż węgla kamiennego. Obecnie trwają prace przygotowawcze do budowy kopalni. Planowana jest także budowa zbiornika retencyjnego Oleśniki w pobliżu Kanału Wieprz-Krzna, który stanowić będzie miejsce rekreacyjne. Gmina Rejowiec Fabryczny jest najmłodszą jednostką terytorialną w województwie Lubelskim. Po oddzieleniu się od miasta Rejowiec Fabryczny rozpoczęła samodzielny byt w lipcu 1991 roku na mocy decyzji Rady Ministrów z grudnia 1990 r.

W raporcie tym znajdziesz:

1.   Ogólna charakterystyka miasta

2.   Demografia miasta

3.   Instytucje Publiczne – Ochrona Środowiska 
i Klimatu

4.   Instytucje Publiczne/Społeczne – Gospodarka Senioralna

 

Pobierz raport:

 

 

 


Artykuł powstał w ramach projektu #klimaSENIORE - aktywizacja seniorów na rzecz klimatu, realizowany jest w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Dowiedz się więcej o projekcie #klimaSENIORE

 

 

 

Stworzone przez allblue.pl