PL   |   EN

Warsaw Climate Talks 2024

Warsaw Climate Talks 2024
źródło : Ambasada Niemiec w Polsce
11 czerwca 2024 odbyły się w Ambasadzie Niemiec w Polsce polsko-niemieckie rozmowy o polityce klimatycznej i energetycznej.

Całość spotkania można prześledzić na kanale youtube:

Wydaje się, że najważniejsze kwestie podczas rozmów wygłosiła Urszula Zielińska. Wiceminister Klimatu i Środowiska Polski podkreśliła, że cele polityki klimatycznej Unii Europejskiej, czyli 55% redukcji emisji w roku 2030 i neutralność klimatyczna w 2050 roku są także celami uznawanymi przez Polskę. Zapowiedziała także szybkie przygotowanie Krajowego Planu Energii i Klimatu dla Polski. Stwierdziła, że największym dotychczasowym błędem polskiej polityki był zbyt niski udział odnawialnych źródeł energii - "naszego narodowego słońca i wiatru" - w miksie energetycznym. Podkreśliła, że tania energia pochodząca ze źródeł odnawialnych jest potrzebna polskiemu przemysłowi do utrzymania konkurencyjności. Dodała, iż Chiny i Stany Zjednoczone wydają się obecnie znacznie szybciej realizować politykę klimatyczną niż Europa. 

Wystąpienia przedstawicieli Niemiec pozostały nieco w tle tych wypowiedzi. Ambasador Niemiec w Polsce - Viktor Elbling - zwrócił uwagę, iż konieczne jest zaniechanie podejścia ideologicznego do rozmów w polityce energetycznej i klimatycznej. Zauważył, iż należy uszanować wybory każdego kraju co do kompozycji jego miksu energetycznego. Podkreślił, że istotne jest, aby Polska i Niemcy kontynuowały przyjazną współpracę ze względu na ich wysokie uprzemysłowienie. Jennifer Morgan - pełnomocniczka Ministra Spraw Zagraniczych Niemiec ds. polityki klimatycznej - dała w swojej wypowiedzi do zrozumienia, że współpraca Niemiec z Rosją była wielką pomyłką i przyznała rację Urszuli Zielińskiej, iż gaz wykorzystywany jest przez Rosję jako bron przeciwko Ukrainie. 

W ramach spotkania odbył się także panel z udziałem sześciorga ekspertów z Polski i Niemiec. W panelu dało się odczuć wyraźny kierunek działania w polityce klimatycznej, polegający na wzmacnianiu konkurencyjności przemysłu. Zapraszamy do zapoznania się z całym nagraniem spotkania. 


Stworzone przez allblue.pl