PL   |   EN

Publiczne i komercyjne źródła finansowania zielonej transformacji przedsiębiorstw

Publiczne i komercyjne źródła finansowania zielonej transformacji przedsiębiorstw
Przewodnik CRIDO stanowi źródło wiedzy, o tym jak finansować projekty środowiskowe w firmach. Przedsiębiorcy znajdą w nim uporządkowaną wiedzę dotyczącą np. regionalnych programów operacyjnych, dostępnych kwot w Funduszu na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji czy też sposobów pozyskiwania funduszy na dekarbonizację przemysłu.

W publikacji przedstawiono plan Unii Europejskiej na zieloną transformację, jego istotę, założenia i konsekwencje dla biznesu. Omówiono również możliwości finansowania tej transformacji, skupiając się zarówno na środkach rozdysponowywanych na poziomie krajowym, jak i tych pochodzących z Komisji Europejskiej.

W przewodniku zaprezentowano także podział pod kątem konkretnych projektów, na jakie można uzyskać środki publiczne.

W projektach OZE, czy dużych inwestycjach związanych z transformacją energetyczną dużą rolę gra także finansowanie komercyjne. Dlatego w przewodniku przedstawiono również instrumenty bankowe oraz założenia finansowania w dyscyplinie Project Finance.

Publikacja do pobrania na stronie CRIDO.

Tagi

Stworzone przez allblue.pl