PL   |   EN

Zielony Trójkąt Weimarski impulsem dla polityki klimatycznej

Zielony Trójkąt Weimarski impulsem dla polityki klimatycznej
Germanwatch z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę Francji, Polski i Niemiec na rzecz silnej zagranicznej polityki klimatycznej. Potrzebny jest dalszy rozwój dialogu w celu większej koordynacji polityki klimatycznej między trzema krajami, również w celu wdrożenia Europejskiego Zielonego Ładu.

Berlin (23 maja 2024 r.).

Organizacja ochrony środowiska i rozwoju Germanwatch z zadowoleniem przyjmuje porozumienie osiągnięte przez ministrów spraw zagranicznych Niemiec, Francji i Polski w sprawie trójstronnej współpracy w zakresie zagranicznej polityki klimatycznej jako jednego z trzech filarów Agendy Weimarskiej. W tym celu ministrowie zainicjowali 22 maja 2024 "Zielony Trójkąt Weimarski".

"To dobra decyzja, aby nadać Trójkątowi Weimarskiemu dodatkowy zielony filar. Niemcy, Polska i Francja wysyłają ważny sygnał na krótko przed wyborami europejskimi: ochrona klimatu powinna być wysokim priorytetem dla UE i jest centralnym elementem polityki bezpieczeństwa w Europie i na świecie" - mówi Lutz Weischer, szef berlińskiego biura Germanwatch.

"Zielony Trójkąt Weimarski nie powinien jednak dotyczyć tylko polityki zagranicznej. Rządy trzech państw powinny teraz również wykorzystać Trójkąt jako siłę napędową europejskiej polityki klimatycznej i energetycznej. Zielony Trójkąt Weimarski powinien stać się siłą napędową silnej polityki klimatycznej UE na drodze do neutralności klimatycznej. Szefowie rządów UE powinni między innymi położyć wyraźny nacisk na ambitną politykę klimatyczną w programie strategicznym UE na najbliższe pięć lat i wyznaczyć ambitny cel klimatyczny na 2040 r." - kontynuował Weischer.  

Germanwatch wzywa ministrów środowiska i klimatu trzech krajów do szybkiego omówienia konkretnych środków na rzecz ambitnej, sprawiedliwej polityki klimatycznej, która jest zgodna z celem 1,5 stopnia, aby wspierać wdrażanie i dalszy rozwój Europejskiego Zielonego Ładu.

W obliczu zbliżającej się nowej kadencji Parlamentu Europejskiego i zbliżającej się polskiej prezydencji w Radzie UE, nadszedł czas na rozpoczęcie trójstronnego dialogu energetyczno-klimatycznego między ministrami środowiska i klimatu Trójkąta Weimarskiego.

Trójkąt Weimarski może zdecydowanie przyspieszyć dekarbonizację

Dokument przyjęty 22 maja w Weimarze zawiera również odniesienia do współpracy w zakresie zielonych innowacji i inwestycji. Trzy potęgi przemysłowe emitują łącznie prawie połowę wszystkich emisji gazów cieplarnianych w UE i są wspólnie odpowiedzialne za 43 procent produkcji przemysłowej.

Marion Guénard, ekspert ds. polityki klimatycznej UE i współpracy francusko-niemieckiej w Germanwatch: "Trójkąt Weimarski ma kluczowe znaczenie dla przyspieszenia dekarbonizacji. Wspólnie, te trzy kraje mają potencjał do rozwijania inicjatyw UE na rzecz neutralnych dla klimatu innowacji i inwestycji oraz do zakończenia zależności UE od importu paliw kopalnych z państw autokratycznych. Dzięki różnym podejściom do inwestycji, te trzy kraje mogą być siłą napędową i jednoczącą dla polityki przemysłowej UE, która wspiera neutralność klimatyczną".

Sojusz instytucji badawczych, organizacji ekologicznych i innych podmiotów społeczeństwa obywatelskiego z trzech krajów, w tym Germanwatch, wezwał do ustanowienia "Zielonego Trójkąta Weimarskiego" i zamierza nadal wspierać tę inicjatywę. "Zielony Trójkąt Weimarski to coś więcej niż inicjatywa polityczna - to wizja bezpiecznej i solidarnej zielonej Europy dla nas wszystkich" - podkreśla Sylwia Andralojc-Bodych, specjalistka ds. polityki klimatycznej UE i współpracy polsko-niemieckiej w Germanwatch. List w tej sprawie wystosowano 30 kwietnia 2024 roku. 

Stworzone przez allblue.pl