PL   |   EN

Dobrobyt kosztem Planety – czy to konieczne?

Dobrobyt kosztem Planety  czy to konieczne?
Z najnowszego raportu „Happy Planet Index” wynika, że wyższy poziom konsumpcji nie przekłada się na wyższy poziom dobrobytu. Nadmierna konsumpcja nie tylko szkodzi Planecie, ale także nie pomaga ludziom.

Happy Planet Index (HPI) określany jest z inicjatywy Hot or Cool Institute w Berlinie. Jest to miara zrównoważonego dobrobytu, obliczana na podstawie trzech wskaźników: oczekiwanej długości życia, deklarowanego dobrobytu oraz śladu węglowego.

Tegoroczne dane Happy Planet Index pokazują, że po zaspokojeniu podstawowych potrzeb, wyższy poziom konsumpcji nie przekłada się na wyższy poziom dobrobytu. Raport sugeruje, że rządy muszą zacząć mierzyć to, co ma znaczenie - zdrowie i dobrostan ludzi oraz Planety.

Wskaźnik HPI powstał, aby oceniać jak dobrze kraje radzą sobie z osiąganiem zrównoważonego dobrobytu. Innymi słowy, jak skuteczne wspierają swoich mieszkańców w prowadzeniu dobrego życia, dbając jednocześnie o to, aby kolejne pokolenia miały zapewnione zdrowe, szczęśliwe i godne życie bez nadmiernego obciążania Planety.

Jakie kraje w gronie liderów?

  • W tegorocznej edycji w grupie krajów z najwyższymi wynikami HPI znalazły się: Vanuatu, Szwecja, Salwador, Kostaryka i Nikaragua.
  • Europa Zachodnia wyprzedziła Amerykę Łacińską jako najwyżej punktowany region.
  • Chorwacja, Chiny, Malezja, Algieria i Litwa to kraje, które odnotowały największą poprawę wyników HPI w latach 2019-2021.
  • Żaden kraj nie uzyskał "dobrego" wyniku we wszystkich trzech komponentach HPI.

Liderzy HPI to kraje, które są w stanie zapewnić standard zdrowia i dobrobytu przy jednoczesnym ograniczeniu średniego śladu węglowego na mieszkańca.

Autorzy raportu zwracają uwagę, że dążenie do coraz wyższego PKB nie prowadzi do tego, co naprawdę ważne - dobrobytu w granicach środowiskowych. Spośród 10 krajów o najwyższym PKB na mieszkańca, 6 ma poniżej średniej wyniki HPI. W wielu bogatych krajach wysoki poziom konsumpcji i produkcji przyczynia się do zapaści ekologicznej, nie zapewniając zdrowia ani szczęścia obywatelom.

Ogólnie rzecz biorąc, istnieje bardzo niewielka korelacja między PKB a HPI i żaden z nich nie powinien być jedynym wskaźnikiem, którego kraje używają do określenia swojego sukcesu.

"HPI nie powinien zastępować istniejących wskaźników, ale raczej zachęcać kraje do demokratycznego przyjmowania alternatywnych miar postępu" - mówi dr Saamah Abdallah, lider programu Sustainable Wellbeing w Hot or Cool Institute. "Obywatele powinni przejąć inicjatywę w definiowaniu tego, co jest ważne i co powinno być mierzone".

Z pełną treścią raportu „The 2024 Happy Planet Index” można zapoznać się na stronie: happyplanetindex.org

Dane dla poszczególnych krajów widoczne są na mapie: Explore the data – Happy Planet Index

 

źródło: happyplanetindex.org

Tagi

Stworzone przez allblue.pl