PL   |   EN

Kraje UE pozostają w tyle w realizacji celów w zakresie energii wiatrowej

Kraje UE pozostają w tyle w realizacji celów w zakresie energii wiatrowej
źródło : pixabay.com
Jak wynika z raportu opublikowanego przez organizację pozarządową WWF zajmującą się ochroną przyrody, obecne wskaźniki wykorzystania energii wiatrowej w krajach europejskich nie odpowiadają celom UE w zakresie zmian klimatycznych.

W nadchodzących latach moce produkcyjne energii wiatrowej w Europie będą szybko rosnąć. 

W niedawno zmienionej dyrektywie UE w sprawie energii odnawialnej wyznaczono cel wynoszący 42,5% udziału energii wiatrowej, słonecznej i biomasy w ogólnym koszyku energetycznym UE do 2030 r., co oznacza, że ​​kraje UE będą musiały niemal podwoić swoją obecną moc w ciągu niecałej dekady. 

Jednak, jak wynika z opublikowanego w czwartek raportu WWF dotyczącego energii wiatrowej, kraje UE nie są obecnie na dobrej drodze do osiągnięcia tego celu .

„Ambicje państw członkowskich dotyczące wykorzystania energii wiatrowej są zasadniczo zgodne z nowymi celami RED – przynajmniej na papierze” – powiedział Arnaud Van Dooren, specjalista ds. polityki klimatycznej i energetycznej w WWF Europe. 

„Pytanie brzmi, czy uda im się je spełnić” – dodał, stwierdzając, że kraje UE będą musiały przekroczyć te cele, aby ograniczyć globalne ocieplenie do 1,5°C, zgodnie z Porozumieniem paryskim w sprawie zmian klimatycznych.

Tylko plany 10 krajów UE dotyczące energii wiatrowej są zgodne z Porozumieniem paryskim, które wzywa do wykorzystania 50% energii odnawialnej do 2030 r., podczas gdy w przypadku pozostałych istnieje ryzyko opóźnień. 

Planowanie skoncentrowane na ludziach i przyrodzie

Aby osiągnąć te cele, państwa członkowskie UE będą musiały przyspieszyć wdrażanie energii wiatrowej, co wymaga całościowego planowania.

Planowanie przestrzenne oparte na ekosystemach i ludziach mogłoby pomóc w zmniejszeniu wpływu na środowisko wynikającego z szybkiego wdrażania technologii wiatrowych na lądzie i morzu, jak stwierdza raport, stwierdzając, że wymaga to ściślejszej współpracy między władzami rządowymi, sektorem prywatnym i grupami społeczeństwa obywatelskiego.  

Co ważne, w raporcie podkreślono, że przejście na energię w 100% odnawialną nie powinno odbywać się kosztem przyrody.

„Jeśli mamy zamiar szybko rozwijać energię wiatrową, minimalizując jednocześnie wpływ na społeczności i przyrodę, kluczowe znaczenie ma wczesne i skuteczne planowanie, które uwzględnia jednocześnie cele klimatyczne, przyrodnicze i społeczne” – powiedział Van Dooren. 

„Rozwój energii odnawialnej wymaga całościowego planowania, w przeciwnym razie możemy mieć wpływ na samą przyrodę i ludzi, których staramy się chronić”.

Wsparcie dla przemysłu

Państwa członkowskie będą również musiały wzmocnić swoje zdolności administracyjne, aby przyspieszyć procedury wydawania pozwoleń, co stanowi kluczową przeszkodę w wdrażaniu energii wiatrowej.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen ogłosiła nowy pakiet dotyczący energii wiatrowej podczas swojego corocznego przemówienia o stanie Unii w Parlamencie we wrześniu, kładąc nacisk na umiejętności, szybsze uzyskiwanie pozwoleń i bardziej stabilny łańcuch dostaw.

Oświadczenie zostało przyjęte z zadowoleniem przez stowarzyszenie branżowe WindEurope, które twierdzi, że wysoka inflacja i zakłócenia w dostawach materiałów potrzebnych do produkcji turbin wiatrowych utrudniają europejskim producentom.

„Producenci w dalszym ciągu muszą połykać dodatkowe koszty i mają trudności z dokonywaniem dużych inwestycji w nowe moce produkcyjne” – powiedział Euractiv rzecznik WindEurope.

Konieczność szerszego wykorzystania energii wiatrowej na morzu i na lądzie przełoży się również na rosnące zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników, przy wzroście siły roboczej aż o 50% niezbędnym do osiągnięcia nowych celów UE w zakresie energii odnawialnej.

„Dziś w Europie energetyka wiatrowa zatrudnia 300 000 pracowników. WindEurope szacuje, że do 2030 r. liczba ta będzie musiała wzrosnąć do co najmniej 450 000” – powiedział rzecznik.

Finansowanie projektów związanych z energią wiatrową będzie również niezbędne, aby osiągnąć cele UE w zakresie energii odnawialnej na rok 2030, dodał rzecznik.

 

Tagi

Stworzone przez allblue.pl