PL   |   EN

Fit tor 55% w Polsce

Fit tor 55% w Polsce
źródło : pixabay.com
"Pakiet Fit for 55" to zestaw propozycji legislacyjnych i regulacyjnych zaproponowany przez Komisję Europejską w lipcu 2021 roku. Jego celem jest dostosowanie polityki klimatycznej Unii Europejskiej do celu osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55% do 2030 roku w porównaniu z poziomem z 1990 roku. Choć "Pakiet Fit for 55" dotyczy całej Unii Europejskiej, jego postanowienia będą miały także wpływ na Polskę.

W kontekście Polski, istotnym i niezwykle wymagającym aspektem "Pakietu Fit for 55" jest propozycja wzmocnienia celów redukcji emisji CO2 oraz transformacji energetycznej. Wprowadzenie wyższych standardów redukcji emisji w kluczowych sektorach gospodarki, takich jak energetyka, transport, budownictwo oraz przemysł, wyznacza Polsce nowe, ambitne cele. Ta wyzwanie stawia przed polskimi decydentami konieczność podjęcia zdecydowanych działań w kierunku zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnym miksie energetycznym oraz drastycznego ograniczenia uzależnienia od paliw kopalnych.

W sektorze energetycznym, zainwestowanie w rozwój odnawialnych źródeł energii, takich jak energia wiatrowa, słoneczna czy biomasa, staje się priorytetem. To nie tylko wymaga wprowadzenia zachęt finansowych dla inwestorów, ale także reformy prawnego i regulacyjnego otoczenia, aby umożliwić szybszy rozwój tych technologii. Jednocześnie, modernizacja elektrowni węglowych i wdrażanie technologii do wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (CCS) mogą pomóc w stopniowym redukowaniu emisji w sektorze energetycznym.

W sektorze transportowym, konieczne będzie propagowanie bardziej ekologicznych opcji, takich jak transport publiczny, rower czy elektromobilność. To wymaga stworzenia infrastruktury, zachęt podatkowych dla zakupu ekologicznych pojazdów oraz edukacji społeczeństwa w zakresie korzyści wynikających z ograniczenia emisji.

W sektorze budownictwa, rozwijanie budownictwa energooszczędnego i pasywnego może skutecznie przyczynić się do redukcji zużycia energii. Działania te mogą obejmować zarówno nowe inwestycje, jak i modernizację istniejących budynków.

W sektorze przemysłowym, konieczne będzie inwestowanie w technologie niskoemisyjne, optymalizację procesów produkcyjnych oraz implementację metod odzysku ciepła i energii.

Kluczowym elementem jest podniesienie celów redukcji emisji CO2 oraz przyspieszenie procesu transformacji energetycznej. To postawia przed Polską zadanie wprowadzenia ambitnych działań w sektorach energetycznym, transportowym, budownictwie i przemyśle, co wymagać będzie rozwinięcia odnawialnych źródeł energii, ograniczenia uzależnienia od paliw kopalnych oraz modernizacji infrastruktury. Wdrożenie tego pakietu to wyzwanie kompleksowe, wymagające nie tylko zmian technologicznych, ale także edukacyjnych, regulacyjnych i społecznych, przy jednoczesnym dbaniu o równowagę między osiągnięciem celów klimatycznych a zrównoważonym rozwojem społeczno-gospodarczym.

Wprowadzenie "Pakietu Fit for 55" będzie wymagało szeroko zakrojonych działań na wielu frontach, przy jednoczesnym zwracaniu uwagi na skutki społeczne i gospodarcze tych zmian. Kluczowe jest, aby Polska przeznaczyła odpowiednie zasoby na rozwój zielonych technologii, wspieranie innowacji oraz edukację społeczeństwa w zakresie potrzeby transformacji energetycznej, aby w pełni wykorzystać szanse płynące z tego ambitnego planu.


Już 12-13 września 2023 odbędzie się Konferencja "Polityka Klimatyczna Polski – nowe otwarcie" która jest częścią prowadzonych przez Fundację projektów. W ramach wydarzenia pragniemy w szerszym gronie przyjrzeć się polityce europejskiej oraz jej implementacji w polskim ustawodawstwie. Wspólnie zastanowimy się w jaki sposób mówić o polityce klimatycznej, by była akceptowana w dobie zmian politycznych w krajach europejskich przed wyborami do europarlamentu w 2024 roku.

ZAREJESTRUJ SIĘ

Konferencja odbędzie się w ramach projektów:

  • Togetherfor1,5 współfinansowanego z mechanizmu LIFE Unii Europejskiej;
  • SPARK współfinansowanego z mechanizmu DEAR Unii Europejskiej;
  • Implementing the European Green Deal in Central and Eastern Europe współfinansowanego z mechanizmu EUKI Niemieckiej Republiki Federalnej. 

Tagi

Stworzone przez allblue.pl