PL   |   EN

Kraje rozwijające się stawiają na potrzeby w zakresie finansowania działań związanych ze zmianą klimatu po 2025r.

Kraje rozwijające się stawiają na potrzeby w zakresie finansowania działań związanych ze zmianą klimatu po 2025r.
Kraje afrykańskie i grupa 24 "podobnie myślących" krajów, w tym Chiny i Indie, oskarżają kraje-darczyńców o uchylanie się od merytorycznych rozmów na temat finansów.

Kraje rozwijające się oskarżyły bogate kraje o unikanie merytorycznych rozmów na temat nowego celu wspólnego finansowania, który pomoże im stawić czoła zmianom klimatycznym od 2025 r.

Dyskusje na temat finansów podczas rozmów klimatycznych COP26 w Glasgow rozpoczęły się trudnie po tym, jak ujawniono, że  darczyńcy nie osiągną długo spóźnionego wspólnego celu, jakim jest zmobilizowanie 100 miliardów dolarów rocznie przed 2023 rokiem.

Podczas gdy dwunastoletni cel pozostaje niespełniony, kraje zaczynają omawiać nowy cel wspólnych finansów od 2025r. Kraje afrykańskie wzywają do mobilizacji co najmniej 1,3 biliona dolarów rocznie przez resztę dekady, spełniając określone kryteria jakości.

Ahmadou Sebory Toure, główny negocjator klimatyczny Gwinei, który przemawiał w imieniu grupy 77 krajów rozwijających się i Chin, powiedział na posiedzeniu plenarnym, że "odpowiednie i niezawodne finansowanie" jest warunkiem wstępnym dla wrażliwych krajów, aby zwiększyć swoje cele.

"Policjant bez konkretnego wyniku w finansach nigdy nie może odnieść sukcesu. Finanse są czynnikiem umożliwiającym ambicje w krajach rozwijających się" - powiedział.

Afrykańska Grupa Negocjatorów i grupa 24 "podobnie myślących" krajów rozwijających się, w tym Chiny, Indie, Indonezja, Pakistan, Arabia Saudyjska i Wietnam, wezwały państwa-darczyńców  do mobilizacji co najmniej 1,3 biliona dolarów rocznie do 2030r., z równym podziałem 50/50 między pieniądze na redukcję emisji dwutlenku węgla i działania adaptacyjne oraz co najmniej 100 miliardów dolarów dostarczonych jako dotacje.

Kraje rozwinięte opierały się wchodzenia w szczegóły nowego celu finansowego, argumentując, że decyzja podjęta w Glasgow powinna ograniczać się do proceduralnej drogi naprzód, aby decyzja została podjęta do 2024 r.

"Jesteśmy rozczarowani, że kraje rozwinięte nie są skłonne do omawiania długoterminowych kwestii finansowania klimatu" - powiedział Toure. "Proces, który koncentruje się na warsztatach bez jasnych obiektywnych lub niejasnych dyskusji do 2024 r., Jest nie do przyjęcia".

Jego komentarze zostały powtórzone przez indyjskiego dyplomatę przemawiającego w imieniu grupy Basic, która reprezentuje Indie, Brazylię, RPA i Chiny.

Osiągnięcie zaktualizowanego celu Indii na 2030 r. i celu zerowego netto na 2070 r.  "wymaga znacznego zwiększenia finansowania działań klimatycznych", powiedziała.

"To prosta prośba od wielu stron w krajach rozwijających się, ale to, co otrzymujemy, to więcej warsztatów i seminariów w sesjach, aby omówić nowy cel" - powiedziała.

Prezydencja brytyjska podkreśliła, że poczyniono "dobre postępy" w kwestiach finansowych, a główny negocjator Wielkiej Brytanii Archie Young powiedział na posiedzeniu plenarnym, że kraje są "w stanie zaangażować się merytorycznie we wszystkie kwestie".

Jednym z kluczowych pytań dla krajów rozwijających się jest to, jak powinien wyglądać ten nowy cel finansowy. Kraje znajdujące się w trudnej sytuacji wezwały do włączenia celów podrzędnych w zakresie funduszy na adaptację oraz straty i szkody.

100 miliardów dolarów było wyłączną odpowiedzialnością listy krajów rozwiniętych sporządzonej na początku lat 1990. Niektórzy naciskają na rozszerzenie bazy darczyńców o kraje o wyższym średnim dochodzie, takie jak Chiny, Korea Południowa, Meksyk i państwa arabskie, które już dobrowolnie wnoszą pomoc klimatyczną, ale nie mają prawnego obowiązku tego robić ani zgłaszać jej do ONZ.

Porozumienie paryskie stanowi, że kraje rozwinięte "zapewnią środki finansowe na pomoc krajom rozwijającym się". Dodaje, że zachęca się inne partie do dobrowolnego działania z bogatymi narodami, aby "przejąć inicjatywę w mobilizowaniu finansowania działań związanych ze zmianą klimatu... w ramach globalnego wysiłku".

Lorena Gonzalez, starszy współpracownik ds. Finansowania klimatu w World Resources Institute, powiedziała Climate Home News, że "rosną napięcia" dotyczące tego, kto powinien przyczynić się do osiągnięcia celu finansowego na okres po 2025 r. Nazwanie numeru teraz było "przedwczesne", powiedziała, ponieważ powinno opierać się na przejrzystym procesie oceny potrzeb.

Climate Home rozumie, że projekt tekstu na temat nowego celu zawiera wzmiankę, że kraje "w stanie to zrobić" powinny położyć więcej pieniędzy na stole. Sformułowanie to jest poparte przez Koreę Południową, która ogłosiła kolejne 3 miliony dolarów międzynarodowego finansowania działań związanych ze zmianą klimatu w Glasgow.

W zeszłym tygodniu Modi ogłosił uruchomienie inicjatywy mającej na celu dostarczenie małym rozwijającym się państwom wyspiarskim informacji na temat cyklonów, współrefy i monitorowania linii brzegowej poprzez udostępnianie danych satelitarnych.

Delhi jest jednak zdecydowanie przeciwne sformalizowania dobrowolnej pomocy w ramach procesów ONZ dotyczących zmian klimatu.

W imieniu grupy Basic indyjski dyplomata powiedział: "Odpowiedzialność za finansowanie działań związanych ze zmianą klimatu pozostaje odpowiedzialnością krajów rozwiniętych wobec krajów rozwijających się".

Stworzone przez allblue.pl