PL   |   EN

Partnerzy projektu UNIFY zapraszają na dyskusję na wysokim szczeblu o ambicjach klimatycznych Unii i jej Państw członkowskich

Partnerzy projektu UNIFY zapraszają na dyskusję na wysokim szczeblu o ambicjach klimatycznych Unii i jej Państw członkowskich
źródło : CAN-Europe
Partnerzy projektu UNIFY organizują wydarzenie online na wysokim szczeblu, aby omówić, w jaki sposób pakiet „Fit for 55%” i plany krajowe (takie jak Krajowe Plany Energetyczne i Klimatyczne oraz Krajowe Strategie Długoterminowe) mogą utorować drogę dla polityk zgodnych z celem 1,5°C w Europie.

Zarejestruj się w celu uczestnictwa w wydarzeniu!

Diederik Samsom, szef gabinetu pierwszego wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Frans Timmermans, dołączy jako główny mówca, aby omówić kolejne działania zapisane w pakiecie „Fit for 55%”. Następnie odbędzie się panel, w którym omówimy, w jaki sposób możemy jeszcze bardziej zwiększyć ambicje klimatyczne UE dzięki pakietowi „Fir for 55%”.

Ponadto na tym wydarzeniu zostaną po raz pierwszy pokazane wyniki najnowszego badania Climate Analytics dotyczącego ścieżek technologicznych redukcji emisji zgodnych z celem 1,5°C dla Unii i dziewięciu Państw członkowskich. Raport ten pokazuje, że cel 1,5°C jest nadal w naszym zasięgu, jeśli zdecydowanie zmniejszymy nasze zużycie energii, jednocześnie pomnażając moce w zakresie energii odnawialnej w ciągu tej dekady.

Unia i jej Państwa członkowskie muszą zatem zwiększyć poziom ambicji swoich celów klimatycznych i energetycznych: musimy zmienić pakiet „Fit for 55%” w pakiet "Fit for 1,5°C”. W świetle ustaleń Climate Analytics omówimy z europejskimi decydentami i przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego, w jaki sposób krajowe plany, takie jak krajowe plany w zakresie energii i klimatu (KPEiK) oraz krajowe strategie długoterminowe, umożliwią realizację redukcji emisji zgodnie z celem 1,5°C.

PIERWSZY PANEL: „Zwiększenie ambicji klimatycznych UE poprzez pakiet Fit for 55”

14 października 2021, godz. 10.00 – 11.30 CET

Główny mówca: Diederik Samsom, szef gabinetu pierwszego wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Fransa Timmermansa
Paneliści: Wendel Trio CAN-Europe
Ursula Woodburn, Corporate Leaders Group Europe
Monica Frassoni, Europejski Sojusz na rzecz Oszczędzania Energii/European Alliance to Save Energy 
Benjamin Denis, IndustriAll Europe
Marcin Kowalczyk, WWF Polska

DRUGI PANEL: Ścieżki dla państw członkowskich do przekształcenia pakietu „Fit for 55%” na „Fit for 1,5”

14 października 2021, godz. 13.00 – 14.30 CET

Główny mówca: Michiel Schaeffer, główny doradca naukowy, Climate Analytics, nasz główny mówca, Michael Schaeffer, z grupy badawczej Climate Analytics, podzieli się wynikami najnowszego badania nad ścieżkami kompatybilnymi z 1,5°C dla Unii i dziewięciu państw członkowskich, pokazując, że cel 1,5°C jest nadal w zasięgu.
Paneliści: Miha MOVRIN, Ministerstwo Środowiska i Planowania Przestrzennego, Słowenia (do potwierdzenia)
Yolanda Garcia Mezquita, DG ENER
David Howell, SEO Birdlife/ Hiszpania
Katerina Davidova, Centrum Energii i Transportu, Czechy 

Zarejestruj się w celu uczestnictwa w wydarzeniu!

Tagi

Stworzone przez allblue.pl